صورت بار امروز


تالار گفتگو آهن فروشان

نرخ آهن 1399-10-06
آسان فولاد ایرانیان 1399-10-17
آسان فولاد ایرانیان 1399-10-17
آسان فولاد ایرانیان 1399-10-17
آسان فولاد ایرانیان 1399-10-17
فقط آهن فروشان میتوانند دیدگاه ثبت کنند

بنگاه های فعال


درخواست نیاز ها


تیرآهن
سایز : 14
نوع : معمولی
کارخانه : اهواز
مقدار مورد نیاز : 24 شاخه

0915***7290

1400-02-17 14:10:22

تیرآهن
سایز : 14
نوع : معمولی
کارخانه : ذوب آهن
مقدار مورد نیاز : 14 شاخه

0915***7290

1400-02-17 14:10:21

میلگرد
سایز : 10
نوع : آجدار
کارخانه : فولاد کاوه تیکمه داش
مقدار مورد نیاز : 1000 کیلو گرم

0914***2512

1400-02-16 19:51:10

ضایعات
دسته : سوفاره آهن
مقدار مورد نیاز : 1000 کیلو گرم

0912***8662

1400-02-16 09:05:05

تیرآهن
سایز : 14
نوع : معمولی
کارخانه : ذوب آهن
مقدار مورد نیاز : 20 شاخه

0905***5480

1400-02-15 15:03:55

ورق
عرض : 1.25
ضخامت : 3
نوع : سیاه
طول : فابریک
کارخانه : مبارکه
مقدار مورد نیاز : 10000 کیلو گرم

0919***0131

1400-02-12 17:25:56

نبشی
کارخانه : ناب تبریز
سایز : 3
ضخامت : 2
مقدار مورد نیاز : 8 کیلو گرم

09918647630

1400-02-12 14:52:08

ورق
ضخامت : 10
نوع : سیاه
طول : 6 متری برشی
کارخانه : قطعات
مقدار مورد نیاز : 2000 کیلو گرم

09129275658

1400-02-12 00:38:33

ورق
عرض : 1.5
ضخامت : 15
نوع : سیاه
طول : فابریک 6 متری
کارخانه : کاویان
مقدار مورد نیاز : 1000 کیلو گرم

0902***4330

1400-02-11 17:39:00

ورق
عرض : 1.5
ضخامت : 15
نوع : سیاه
طول : فابریک 6 متری
کارخانه : کاویان
مقدار مورد نیاز : 1000 کیلو گرم

0902***4330

1400-02-11 17:38:58

X