صورت بار امروز


تالار گفتگو آهن فروشان

سامانه آهن 1399-10-06
آسان فولاد ایرانیان 1399-10-18
آسان فولاد ایرانیان 1399-10-18
آسان فولاد ایرانیان 1399-10-18
آسان فولاد ایرانیان 1399-10-18
فقط آهن فروشان میتوانند دیدگاه ثبت کنند

بنگاه های فعال


درخواست نیاز ها


میلگرد
کارخانه : کوثر اهواز
نوع : ساده
سایز : 14
مقدار مورد نیاز : 164 کیلو گرم

0916***2042

1400-09-10 10:35:39

میلگرد
سایز : 14
نوع : آجدار
کارخانه : ذوب آهن

0916***2107

1400-09-06 00:33:52

X