صورت بار امروز


تالار گفتگو آهن فروشان

سامانه آهن 1399-10-06
آسان فولاد ایرانیان 1399-10-18
آسان فولاد ایرانیان 1399-10-18
آسان فولاد ایرانیان 1399-10-18
آسان فولاد ایرانیان 1399-10-18
فقط آهن فروشان میتوانند دیدگاه ثبت کنند

بنگاه های فعال


درخواست نیاز ها


لوله
نوع : صنعتی
سایز : ¾
ضخامت : 2
کارخانه : جهان پروفیل پارس
مقدار مورد نیاز : 10000 کیلو گرم

09109978396

1401-03-03 18:59:32

میلگرد
کارخانه : خلیج فارس
سایز : 12
نوع : آجدار
مقدار مورد نیاز : 300 کیلو گرم

09381151098

1401-03-03 18:22:02

میلگرد
کارخانه : ذوب آهن
سایز : 8
نوع : آجدار
مقدار مورد نیاز : 50000 کیلو گرم

09101710919

1401-03-03 17:27:54

ورق
نوع : سیاه
کارخانه : گیلان
استاندارد : ST37
ضخامت : 2
عرض : 1
طول : رول پا برش
مقدار مورد نیاز : 5000 کیلو گرم

09107646494

1401-03-03 11:59:12

ورق
نوع : روغنی
کارخانه : فولاد مبارکه
استاندارد : ST12
ضخامت : 0.6
عرض : 1.25
طول : رول پابرش
مقدار مورد نیاز : 2000 کیلو گرم

09107646494

1401-03-03 11:50:43

ناودانی
نوع : استاندازد داخلی
سایز : 40
طول : 12 متری
استاندارد : ST52
کارخانه : مگا استیل
مقدار مورد نیاز : 3333 کیلو گرم

09102804043

1401-03-03 11:39:58

ورق
نوع : گالوانیزه
کارخانه : فولاد مبارکه
ضخامت : 1
عرض : 1.25
طول : ابعادی
مقدار مورد نیاز : 2000 کیلو گرم

09131037797

1401-03-03 11:21:24

ورق
نوع : گالوانیزه
کارخانه : کاشان
ضخامت : 0.5
عرض : 1.25
طول : رول پابرش
مقدار مورد نیاز : 14000 کیلو گرم

09189665697

1401-03-03 11:10:04

ورق
نوع : گالوانیزه
کارخانه : فولاد مبارکه
ضخامت : 1.25
عرض : 1.25
طول : رول پابرش
مقدار مورد نیاز : 2000 کیلو گرم

09366794686

1401-03-03 11:07:45

ورق
نوع : سیاه
کارخانه : فولاد مبارکه
استاندارد : ST37
ضخامت : 12
عرض : 1.5
طول : 6 متری برشی
مقدار مورد نیاز : 22000 کیلو گرم

09199506007

1401-03-03 11:04:06

X