میلگرد

ورق

تیر آهن


روش هاي تولید آهن به روش احیاء مستقیم

تاریخ خبر: 1396-08-20 18:20:05

تولید آهن به روش احیاء مستقیم به روش هاي متعددي انجام می گیرد.

1)     روش HYL از نام اولین کمپانی سازنده مکزیکی بنام HYSAگرفته شده است و اولین واحد صنعتی آن در مکزیک با ظرفیت 75 هزار تن ساخته شد که از این روش استقبال خوبی به عمل نیامد اساس کار در این روش استفاده از گاز احیاء کننده حاصل از تغییر فرم گاز طبیعی به  بخار آب و استفاده از آن در راکتور ساکن می باشد.

2)     روش پروفر: پروفر یک کمپانی آلمانی و ارایه کننده روشی براي تولید آهن می باشد که این روش نیز مورد استقبال قرار نگرفت و تنها کمتر از 10 درصد تولید آهن به روش احیاء مستقیم از این روش بدست می آید.

3)     روش احیاء مستقیم میدرکس: در این روش گاز احیاء گرم از قسمت پایین ناحیه احیاء کوره وارد کوره شده و به طرف بالا حرکت می کند و سپس گاز احیاء مصرف شده از بالاي کوره خارج می شود. آهن اسفنجی داغ احیاء شده پس از عبور از ناحیه احیاء کوره و قبل از تخلیه شدن تا 40  درجه خنک می شود. خنک کردن آهن اسفنجی داغ توسط یک جریان گاز بر خلاف جهت حرکت آهن احیاء شده انجام می گیرد.

4)     احیاء مستقیم به روش پرد :(PERED) فرآیند احیاء مستقیم پرد، گندله هاي اکسیدآهن را  به آهن فلزي (آهن اسفنجی ) تبدیل می کند که براي فولادسازي با کیفیت بالا مفید است.کوره احیاي استوانه اي از یک جریان فرآیند پیوسته با بازدهی بالا استفاده می کند.

 

منبع : samaneahan.ir

خبرهای پرطرفدار

عنوان یکی از قوی‌ترین تیم‌های آسیا انتخاب شده که شانس که شانس

عنوان یکی از قوی‌ترین تیم‌هاس که شانس


تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن