دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و قوطی و پروفیل ایران


قیمت روز قوطی و پروفیلاخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

:
اسکرول زیاد رو اعصابه باکس های بزرگ

:
نمیشه باهاش کار کرد

:
حل اش کن


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

20 * 20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهراد آهن 21400 02149341 1401-08-09 13:48:01
مهراد آهن 21800 02149341 1401-08-09 13:47:40
کیان فولاد پرنیان 20500 0 03136268880 1401-07-06 12:55:04
کیان فولاد پرنیان 20800 03136268880 1401-07-06 12:52:58
کیان فولاد پرنیان 20400 0 03136268880 1401-07-04 12:15:08
کیان فولاد پرنیان 20500 03136268880 1401-07-02 13:16:02
کیان فولاد پرنیان 20800 03136268880 1401-07-02 13:15:06
آهن آلات امیر 0 0 02155508696 1401-03-03 12:23:06
قیمت قوطی و پروفیل

2.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهراد آهن 21400 02149341 1401-08-09 13:48:01
مهراد آهن 21900 0 02149341 1401-07-23 12:52:44
کیان فولاد پرنیان 20500 0 03136268880 1401-07-06 12:55:04
مهراد آهن 21000 0 02149341 1401-07-04 12:38:55
کیان فولاد پرنیان 20400 0 03136268880 1401-07-04 12:15:08
کیان فولاد پرنیان 20500 03136268880 1401-07-02 13:16:02
مهراد آهن 20900 20900 02149341 1401-05-05 15:24:56
مهراد آهن 20600 20600 02149341 1401-05-05 15:23:33
کیان فولاد پرنیان 22300 22300 03136268880 1401-04-21 13:10:32
تهران آهن 23000 23000 02186073000 1401-04-20 12:23:09
مهراد آهن 23200 23200 02149341 1401-04-16 11:45:00
ویستا صنعت هونام 0 0 03135559754 1401-04-08 14:29:00
مهراد آهن 23900 23900 02149341 1401-04-04 14:26:15
مهراد آهن 24100 24100 02149341 1401-03-30 14:25:50
آهن تجارت عباسی 24000 0 02166671751 1401-03-11 12:16:21
تهران آهن 24600 0 02186073000 1401-03-04 15:28:45
افلاک آهن اصفهان 24600 0 09131273851 1401-03-04 14:40:20
متین فولاد 0 0 03137764227 1401-03-04 14:37:43
کیان فولاد پرنیان 24100 0 03136268880 1401-03-04 11:24:48
متین فولاد زنده رود 0 0 03137764227-8 1401-03-03 14:17:36
مهد فولاد 25700 0 02162999080 1401-01-31 12:22:40
قیمت قوطی و پروفیل

2

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهراد آهن 21800 02149341 1401-08-09 13:47:40
مهراد آهن 21800 0 02149341 1401-07-23 12:52:19
کیان فولاد پرنیان 20800 03136268880 1401-07-06 12:52:58
کیان فولاد پرنیان 20800 03136268880 1401-07-02 13:15:06
فولاد کامدین تجارت دمیر 23700 0 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:11:54
فولاد کامدین تجارت دمیر 23700 0 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:11:32
مهراد آهن 21700 21700 02149341 1401-05-05 15:24:16
مهراد آهن 20800 20800 02149341 1401-05-05 15:22:12
کیان فولاد پرنیان 22700 22700 03136268880 1401-04-21 13:10:09
مهراد آهن 23700 23700 02149341 1401-04-16 11:44:22
ویستا صنعت هونام 0 0 03135559754 1401-04-08 14:28:44
مهراد آهن 24500 24500 02149341 1401-04-04 14:25:54
مهراد آهن 24900 24900 02149341 1401-03-30 14:25:08
آهن تجارت عباسی 25300 0 02166671751 1401-03-11 12:14:52
آیرون مال سنتر 26000 0 09124400041 1401-03-04 16:23:18
آیرون مال سنتر 26000 0 09124400041 1401-03-04 16:22:54
آیرون مال سنتر 26000 0 09124400041 1401-03-04 16:22:10
آیرون مال سنتر 26000 0 09124400041 1401-03-04 16:21:26
تهران آهن 25500 0 02186073000 1401-03-04 15:28:11
آهن اخوان حسینی 26100 0 02155507000 1401-03-04 15:08:16
آهن اخوان حسینی 26100 0 02155507000 1401-03-04 15:07:55
آهن اخوان حسینی 26100 0 02155507000 1401-03-04 15:07:28
آهن اخوان حسینی 26100 0 02155507000 1401-03-04 15:06:49
افلاک آهن اصفهان 25600 0 09131273851 1401-03-04 14:40:02
متین فولاد 0 0 03137764227 1401-03-04 14:37:23
همراه آهن 0 0 02155538000-2 1401-03-04 14:35:23
کیان فولاد پرنیان 25100 0 03136268880 1401-03-04 11:24:24
آذین پروفیل سپاهان 25600 0 03137112000 1401-03-03 16:18:29
متین فولاد زنده رود 0 0 03137764227-8 1401-03-03 14:17:23
آهن آلات امیر 0 0 02155508696 1401-03-03 12:23:06
آهن آلات امیر 0 0 02155508696 1401-03-03 12:21:49
آهن آلات امیر 0 0 02155508696 1401-03-03 12:21:25
آهن آلات امیر 0 0 02155508696 1401-03-03 12:21:06
مهد فولاد 26400 02162999080 1401-02-20 14:01:12
همکاران آهن 26000 0 09131250031 1401-02-19 16:07:40
قیمت قوطی و پروفیل

60 * 60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهراد آهن 23800 02149341 1401-08-04 15:59:29
قیمت قوطی و پروفیل

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهراد آهن 23800 02149341 1401-08-04 15:59:29
مهراد آهن 24300 24300 02149341 1401-05-05 15:26:41
مهراد آهن 25900 25900 02149341 1401-04-16 11:46:14
مهراد آهن 26000 26000 02149341 1401-04-04 14:28:00
مهراد آهن 26400 26400 02149341 1401-03-30 14:24:36
همکاران آهن 26700 0 09131250031 1401-02-19 16:10:29
مهد فولاد 27400 0 02162999080 1401-01-31 12:27:02
قیمت قوطی و پروفیل

50 * 50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهراد آهن 23800 02149341 1401-08-04 15:59:15
قیمت قوطی و پروفیل

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهراد آهن 23800 02149341 1401-08-04 15:59:15
مهراد آهن 24300 24300 02149341 1401-05-05 15:26:11
مهراد آهن 25900 25900 02149341 1401-04-16 11:46:05
مهراد آهن 26000 26000 02149341 1401-04-04 14:27:47
مهراد آهن 26400 26400 02149341 1401-03-30 14:24:36
همکاران آهن 26700 0 09131250031 1401-02-19 16:10:04
مهد فولاد 27400 0 02162999080 1401-01-31 12:24:49
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهراد آهن 22100 02149341 1401-08-04 15:58:52
آهن آلات امیر 0 0 02155508696 1401-03-03 12:21:06
قیمت قوطی و پروفیل

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهراد آهن 22100 02149341 1401-08-04 15:58:52
مهراد آهن 21200 21200 02149341 1401-05-05 15:25:45
مهراد آهن 23500 23500 02149341 1401-04-16 11:45:38
مهراد آهن 24100 24100 02149341 1401-04-04 14:27:27
مهراد آهن 24400 24400 02149341 1401-03-30 14:24:10
تهران آهن 24600 0 02186073000 1401-03-04 15:29:20
مهد فولاد 26000 0 02162999080 1401-01-31 12:23:30
قیمت قوطی و پروفیل

30 * 30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهراد آهن 22100 02149341 1401-08-04 15:57:48
قیمت قوطی و پروفیل

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهراد آهن 22100 02149341 1401-08-04 15:57:48
مهراد آهن 21900 0 02149341 1401-07-23 12:53:00
مهراد آهن 21200 21200 02149341 1401-05-05 15:25:25
مهراد آهن 20800 20800 02149341 1401-05-05 15:22:45
مهراد آهن 23500 23500 02149341 1401-04-16 11:45:24
ویستا صنعت هونام 0 0 03135559754 1401-04-08 14:29:14
مهراد آهن 24100 24100 02149341 1401-04-04 14:26:38
مهراد آهن 24400 24400 02149341 1401-03-30 14:24:10
تهران آهن 24600 0 02186073000 1401-03-04 15:29:05
افلاک آهن اصفهان 24600 0 09131273851 1401-03-04 14:40:33
مهد فولاد 25700 0 02162999080 1401-01-31 12:23:06
قیمت قوطی و پروفیل

25 * 25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهراد آهن 21000 0 02149341 1401-07-04 12:38:55
قیمت قوطی و پروفیل

80 * 40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد کامدین تجارت دمیر 23700 0 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:11:54
آیرون مال سنتر 26000 0 09124400041 1401-03-04 16:22:54
قیمت قوطی و پروفیل

50 * 30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد کامدین تجارت دمیر 23700 0 021۵۵۵۳۴۲۲۹ 1401-05-19 13:11:32
قیمت قوطی و پروفیل

*

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن‌آلات حاج محمدی 25800 0 02166292950 1401-03-20 11:07:42
قیمت قوطی و پروفیل

1.8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن‌آلات حاج محمدی 25800 0 02166292950 1401-03-20 11:07:42
قیمت قوطی و پروفیل

60 * 30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آیرون مال سنتر 26000 0 09124400041 1401-03-04 16:23:18
آهن اخوان حسینی 26100 0 02155507000 1401-03-04 15:07:28
قیمت قوطی و پروفیل

90 * 90

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آیرون مال سنتر 26000 0 09124400041 1401-03-04 16:22:10
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 100

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آیرون مال سنتر 26000 0 09124400041 1401-03-04 16:21:26
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن اخوان حسینی 26100 0 02155507000 1401-03-04 15:08:16
قیمت قوطی و پروفیل

40 * 80

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن اخوان حسینی 26100 0 02155507000 1401-03-04 15:07:55
آهن آلات امیر 0 0 02155508696 1401-03-03 12:21:25
قیمت قوطی و پروفیل

60 * 40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن اخوان حسینی 26100 0 02155507000 1401-03-04 15:06:49
آهن آلات امیر 0 0 02155508696 1401-03-03 12:21:49
قیمت قوطی و پروفیل