دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و قوطی و پروفیل ایران


قیمت روز قوطی و پروفیلاخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

:
اسکرول زیاد رو اعصابه باکس های بزرگ

:
نمیشه باهاش کار کرد

:
حل اش کن


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهراد آهن 23800 02149341 1401-08-04 15:59:15
مهراد آهن 24300 24300 02149341 1401-05-05 15:26:11
مهراد آهن 25900 25900 02149341 1401-04-16 11:46:05
مهراد آهن 26000 26000 02149341 1401-04-04 14:27:47
مهراد آهن 26400 26400 02149341 1401-03-30 14:24:36
همکاران آهن 26700 0 09131250031 1401-02-19 16:10:04
مهد فولاد 27400 0 02162999080 1401-01-31 12:24:49
قیمت قوطی و پروفیل

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد آریا 26500 0 02166672093 1401-07-24 12:45:08
تهران آهن 27000 27000 02186073000 1401-04-20 12:25:14
همکاران آهن 26700 0 09131250031 1401-02-19 16:09:34
قیمت قوطی و پروفیل

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 26500 02162999080 1401-07-19 12:14:31
مهد فولاد 26000 0 02162999080 1401-06-30 12:33:58
مهد فولاد 27400 0 02162999080 1401-02-27 14:05:09
تهران آهن 27500 0 02186073000 1401-02-17 15:06:25
مهد فولاد 27000 0 02162999080 1401-02-11 12:23:33
تهران آهن 27500 0 02186073000 1401-01-20 14:37:13
شهرآهن 26500 0 09034495680 1400-12-07 17:01:41
آهن ایمان 26500 0 02155508103 1400-12-04 16:50:27
قیمت قوطی و پروفیل

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 26600 02162999080 1401-07-12 13:15:34
تهران آهن 27500 0 02186073000 1401-02-17 15:18:17
تهران آهن 27200 0 02186073000 1401-01-21 15:21:08
مهد فولاد 26000 0 02162999080 1400-12-15 15:56:39
شهرآهن 0 0 09034495680 1400-12-07 17:01:04
آهن ایمان 27800 0 02155508103 1400-12-04 16:45:41
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 19500 09201140382 1399-10-03 20:01:04
آهن آلات نوري 0 19500 09121542938 1399-09-30 21:06:40
سامانه آهن 0 20000 02191305404 1399-09-29 18:43:41
آهن آلات ايفل 23000 22500 02166675073 1399-08-17 20:40:11
قیمت قوطی و پروفیل

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 26500 0 02162999080 1400-12-15 15:09:05
تهران آهن 26100 0 02186073000 1400-12-09 13:39:34
قیمت قوطی و پروفیل

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
پارس فلز علی 0 0 22961825 1401-04-06 12:04:19
افلاک آهن اصفهان 25800 25800 09131273851 1401-04-02 09:43:29
قیمت قوطی و پروفیل

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پلاس 27000 27000 02144384230 1401-05-05 15:47:41
مهد فولاد 27300 02162999080 1401-02-20 14:04:03
تهران آهن 27500 0 02186073000 1401-02-17 15:13:05
تهران آهن 27500 0 02186073000 1401-02-11 14:19:42
مرکز آهن 24221 0 03135155000 1400-12-14 16:57:53
آداک فلز 23200 0 04137720010 1400-12-04 15:26:27
آهن آلات نوري 0 20000 09121542938 1399-10-13 22:01:12
سامانه آهن 0 20000 02191305404 1399-10-09 20:55:12
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 20800 09201140382 1399-09-26 21:19:33
قیمت قوطی و پروفیل

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 21100 0 09912708175 1401-01-23 16:32:11
قیمت قوطی و پروفیل

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 18350 0 09912708175 1401-02-17 12:23:17
مرکز آهن 17250 0 03135155000 1400-12-21 11:18:31
مرکز آهن 16880 0 03135155000 1400-12-18 14:17:02
آداک فلز 18800 0 04137720010 1400-12-18 12:49:25
مرکز آهن 16695 0 03135155000 1400-12-17 11:49:34
فولاد آتا 18400 0 09144183507 1400-12-17 11:24:25
مرکز آهن 16695 0 03135155000 1400-12-16 15:13:11
مرکز آهن 16330 0 03135155000 1400-12-15 16:25:06
مرکز آهن 16330 0 03135155000 1400-12-15 16:21:57
آداک فلز 17800 0 04137720010 1400-12-14 12:25:08
مرکز آهن 16000 0 03135155000 1400-12-14 11:32:49
قیمت قوطی و پروفیل

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سامانه آهن 20000 0 02191305404 1399-08-24 18:48:43
قیمت قوطی و پروفیل

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آداک فلز 20100 0 04137720010 1401-02-31 12:27:49
مهد فولاد 20600 02162999080 1401-02-28 12:15:27
کالای آهن آراد 20100 0 02155442020 1401-02-04 15:20:31
بازرگانی دمیرچی 17400 0 66317790 1400-12-09 12:42:47
قیمت قوطی و پروفیل

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
راتین فولاد صدر 20500 9121168151 1401-02-24 14:41:01
آهن پرایس 17980 0 09912708175 1401-02-17 12:16:30
مرکز آهن 18800 0 03135155000 1401-01-17 15:15:35
قیمت قوطی و پروفیل

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 17700 0 09912708175 1401-02-17 11:57:21
آداک فلز 20190 0 04137720010 1401-01-20 10:56:46
مرکز آهن 18165 03135155000 1401-01-17 16:03:49
فولاد آتا 0 0 09144183507 1401-01-16 16:59:35
قیمت قوطی و پروفیل

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مرکز آهن 15500 0 03135155000 1400-12-18 15:06:19
مرکز آهن 15500 0 03135155000 1400-12-12 12:50:00
قیمت قوطی و پروفیل

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد آتا 16350 0 09144183507 1400-12-09 16:32:47
فرتاک تجارت ناب 18000 0 02166673314 1400-12-04 12:26:18
قیمت قوطی و پروفیل