دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و قوطی و پروفیل ایران


قیمت روز قوطی و پروفیلاخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

:
اسکرول زیاد رو اعصابه باکس های بزرگ

:
نمیشه باهاش کار کرد

:
حل اش کن


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهراد آهن 23800 02149341 1401-08-04 15:59:29
مهراد آهن 24300 24300 02149341 1401-05-05 15:26:41
مهراد آهن 25900 25900 02149341 1401-04-16 11:46:14
مهراد آهن 26000 26000 02149341 1401-04-04 14:28:00
مهراد آهن 26400 26400 02149341 1401-03-30 14:24:36
همکاران آهن 26700 0 09131250031 1401-02-19 16:10:29
مهد فولاد 27400 0 02162999080 1401-01-31 12:27:02
قیمت قوطی و پروفیل

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد آریا 26500 0 02166672093 1401-07-24 12:45:29
تهران آهن 27000 27000 02186073000 1401-04-20 12:25:32
قیمت قوطی و پروفیل

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 26500 02162999080 1401-07-19 12:14:59
مهد فولاد 26000 0 02162999080 1401-06-30 12:34:13
تهران آهن 25500 0 02186073000 1401-05-11 14:09:34
مهد فولاد 27400 0 02162999080 1401-02-27 14:05:09
تهران آهن 27500 0 02186073000 1401-02-17 15:07:00
مهد فولاد 27000 0 02162999080 1401-02-11 12:24:01
شهرآهن 26500 0 09034495680 1400-12-07 17:02:44
آهن ایمان 26500 0 02155508103 1400-12-04 16:51:12
قیمت قوطی و پروفیل

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 28000 02162999080 1401-07-12 13:16:05
تهران آهن 25500 0 02186073000 1401-05-18 13:09:29
تهران آهن 27500 0 02186073000 1401-02-17 15:18:43
مهد فولاد 26000 0 02162999080 1400-12-15 15:59:27
شهرآهن 0 0 09034495680 1400-12-07 17:02:04
آهن ایمان 27800 0 02155508103 1400-12-04 16:46:01
آهن آلات نوري 0 19500 09121542938 1399-10-03 20:01:57
سامانه آهن 0 19500 02191305404 1399-09-30 17:52:42
شرکت پروفیل مهدی 64000 64000 02166671560 1398-05-06 19:07:45
آریا فلز 6250 0 02166671008 1398-04-24 19:12:30
فولاد تجارت صفا 63000 0 02166671002 1398-04-24 00:07:59
شرکت پروفیل مهدی 65000 62500 02166671560 1398-04-23 01:29:32
حیدربیگی 6600 0 02166206316 1398-04-20 03:48:09
میلگرد مهدی 6800 0 02166314357 1398-04-19 22:38:41
شرکت پروفیل مهدی 31500 0 02166671560 1397-01-04 07:51:25
شرکت پروفیل مهدی 3300 0 02166671560 1396-11-30 08:19:36
آریا فلز 3050 2900 02166670055 1396-10-19 11:55:54
قیمت قوطی و پروفیل

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 6000 0 02166315701 1398-05-15 14:44:27
قیمت قوطی و پروفیل

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهد فولاد 26500 0 02162999080 1400-12-15 15:10:23
تهران آهن 26100 0 02186073000 1400-12-09 13:39:47
مهد فولاد 23000 0 02162999080 1400-12-09 13:04:39
قیمت قوطی و پروفیل

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
پارس فلز علی 0 0 22961825 1401-04-06 12:04:19
قیمت قوطی و پروفیل

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 25500 0 02186073000 1401-05-18 13:04:51
آهن پلاس 27000 27000 02144384230 1401-05-05 15:47:48
مهد فولاد 27400 02162999080 1401-02-20 14:04:25
تهران آهن 27500 0 02186073000 1401-02-17 15:13:28
سامانه آهن 0 20000 02191305404 1399-10-13 22:05:20
آهن‌آلات نامدار ودارا 0 20000 09201140382 1399-10-09 20:55:51
آهن آلات نوري 0 19500 09121542938 1399-10-06 18:59:00
قیمت قوطی و پروفیل

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نما فلز 0 3100 02166670612 1396-10-19 11:47:53
قیمت قوطی و پروفیل

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پرایس 18350 0 09912708175 1401-02-17 12:23:17
مرکز آهن 17430 0 03135155000 1400-12-21 11:19:13
مرکز آهن 17020 0 03135155000 1400-12-18 14:17:47
آداک فلز 19000 0 04137720010 1400-12-18 12:50:13
مرکز آهن 16970 0 03135155000 1400-12-17 11:50:35
فولاد آتا 18550 0 09144183507 1400-12-17 11:25:16
مرکز آهن 16970 0 03135155000 1400-12-16 15:14:07
مرکز آهن 16515 0 03135155000 1400-12-15 16:26:35
آداک فلز 18000 0 04137720010 1400-12-14 12:25:44
مرکز آهن 16190 0 03135155000 1400-12-14 11:33:16
قیمت قوطی و پروفیل

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آداک فلز 20500 0 04137720010 1401-02-31 12:28:39
مهد فولاد 21000 02162999080 1401-02-28 12:14:51
بازرگانی دمیرچی 17600 0 66317790 1400-12-09 12:43:24
قیمت قوطی و پروفیل

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آداک فلز 20190 0 04137720010 1401-01-20 10:56:46
قیمت قوطی و پروفیل

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مرکز آهن 15680 0 03135155000 1400-12-18 15:08:57
مرکز آهن 15680 0 03135155000 1400-12-12 12:50:21
قیمت قوطی و پروفیل

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فرید 5000 0 02166143540 1398-09-30 15:23:44
قیمت قوطی و پروفیل