دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و تیرآهن ایران

اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

:
اسکرول زیاد رو اعصابه باکس های بزرگ

:
نمیشه باهاش کار کرد

:
حل اش کن


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات جاوید 3050000 0 09124123969 1400-02-04 15:36:39
آهن آلات جاوید 3060000 0 09124123969 1400-02-04 15:35:52
اهن الات نامدار ودارا 3150000 0 09201140382 1399-10-15 14:48:09
نرخ آهن 3170000 0 02188949525 1399-10-15 12:42:12
آهن آلات نوري 3180000 0 09121542938 1399-10-15 12:32:44
افخم فولاد شرق 2390000 2300000 09395443127 1399-09-10 09:42:24
آهن آلات برادران خانوردیلو 0 3100000 02166670027 1399-05-06 13:09:59
آهن آلات برادران خانوردیلو 0 3100000 02166670027 1399-05-06 13:08:50
آهن آلات برادران خانوردیلو 2150000 2150000 02166670027 1399-04-09 17:27:00
اهن الات حاج محمدی 1750000 0 02166292950 1398-11-01 15:55:01
اهن الات حاج محمدی 1250 0 02166292950 1398-10-08 11:12:45
پیشرو صنعت 1220000 0 02145306 1398-09-14 09:54:00
ورق کریمی 1225000 0 55531000 1398-09-09 14:21:53
ورق کریمی 1190 0 55531000 1398-09-05 16:19:41
ورق کریمی 1175 0 55531000 1398-09-04 14:45:28
اهن الات حاج محمدی 1150 0 02166292950 1398-09-04 10:52:18
ورق کریمی 0 985000 55531000 1398-09-03 13:38:36
بنگاه شهر 1200000 0 02155219000 1398-08-27 23:38:35
اهن الات حاج محمدی 1200 0 02166292950 1398-08-23 12:17:30
ورق کریمی 1180000 0 02155531000 1398-08-13 15:26:09
ورق کریمی 1180000 0 02155531000 1398-08-13 15:25:15
نگین فولاد السا 1085000 02166396717 1398-07-20 13:29:48
بنیان فولاد قوام 1050000 0 05137138588 1398-06-31 14:37:32
تیرآهن جهان 1020000 0 02155509510 1398-06-31 14:26:35
آهن آلات رفیعی 10300000 0 02166316049 1398-06-26 11:50:18
۱۰۱ رسول 0 980000 02166319089 1398-06-03 13:28:24
آهن البرز 900 0 02166315701 1398-05-15 08:28:31
۱۰۱ رسول 9650000 0 02166319089 1398-05-14 16:28:37
اهن الات حاج محمدی 0 960 02166292950 1398-05-13 15:58:39
آکام فولاد رسام 4500 0 02166318806 1398-04-16 12:02:33
غفاری 7150000 0 02155534196 1398-04-02 17:22:14
آناهیتا فلز غرب 970000 0 02155533726 1398-04-02 15:02:25
فولاد بیوک و شرکاء 842000 0 02161924 1398-04-01 19:36:52
سبزواری 759000 0 09156911209 1398-03-19 17:25:24
دنیز فولاد آریان 1012000 0 02133904215 1398-03-19 11:58:07
آهن آلات حیدریان 0 973000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1000000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4250 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4370 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1015000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1010000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4370 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1030000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1030000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 1045000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4270 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 977000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4270 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 985000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 995000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 975000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 990000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4230 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 990000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 4250 09101303206 1398-01-18 00:00:00
مجید 975000 0 09363430601 1397-12-20 05:10:55
سامان 725000 0 1397-03-20 08:23:21
اهن الات خاکسار 3080 0 02435265636 1397-02-10 03:07:29
بنگاه حافظ 652000 0 09339841520 1396-12-27 06:02:56
تیرآهن پارسه 655000 0 02155440970 1396-12-17 08:36:58
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات جاوید 0 2400000 09124123969 1400-02-04 15:36:10
اهن الات نامدار ودارا 2670000 0 09201140382 1399-10-15 14:48:24
نرخ آهن 2670000 0 02188949525 1399-10-15 12:41:35
آهن آلات نوري 2680000 0 09121542938 1399-10-11 11:02:51
آهن آلات برادران خانوردیلو 2450000 0 02166670027 1399-05-06 13:11:22
آهن آلات جاوید 2480000 0 09124123969 1399-04-24 09:18:22
آهن آلات جاوید 1520000 0 09124123969 1399-04-10 19:07:02
آهن آلات برادران خانوردیلو 1790000 1790000 02166670027 1399-04-07 13:48:11
آهن آلات برادران خانوردیلو 1790000 1790000 02166670027 1399-04-07 13:48:02
آهن آلات برادران خانوردیلو 2200000 0 02166670027 1399-04-07 13:39:27
اهن الات حاج محمدی 1100 0 02166292950 1398-11-01 15:51:52
اهن الات حاج محمدی 1100 0 02166292950 1398-10-08 11:12:31
فرید 1060000 0 02166143540 1398-09-30 09:23:36
اهن الات حاج محمدی 980 0 02166292950 1398-09-11 11:18:18
ورق کریمی 990 0 55531000 1398-09-05 16:12:27
ورق کریمی 980 0 55531000 1398-09-04 14:44:11
ورق کریمی 980000 0 55531000 1398-09-03 13:50:32
بنگاه شهر 1015000 0 02155219000 1398-08-27 23:36:09
ورق کریمی 995000 0 02155531000 1398-08-13 15:26:52
نگین فولاد السا 885000 02166396717 1398-07-20 13:29:37
بنگاه شهر 880000 0 02155219000 1398-07-17 14:43:13
نگین فولاد السا 885000 02166396717 1398-07-17 13:29:04
تیرآهن جهان 850000 0 02155509510 1398-06-31 14:58:12
بنیان فولاد قوام 860000 0 05137138588 1398-06-31 14:36:54
اهن الات حاج محمدی 810 0 02166292950 1398-05-30 10:58:15
اهن الات حاج محمدی 0 810 02166292950 1398-05-30 10:57:18
۱۰۱ رسول 805000 0 02166319089 1398-05-27 13:28:12
آهن البرز 840 0 02166315701 1398-05-24 17:42:50
آهن البرز 0 690 02166315701 1398-05-15 08:34:31
۱۰۱ رسول 800000 0 02166319089 1398-05-14 16:31:43
آهن آلات رفیعی 805000 805000 02166316049 1398-05-14 13:25:13
اهن الات حاج محمدی 800 800 02166292950 1398-05-13 15:56:47
ماکان فولاد ایرانیان 4270 0 03132296565 1398-04-31 15:58:51
آکام فولاد رسام 4500 0 02166318806 1398-04-16 12:02:33
غفاری 7150000 0 02155534196 1398-04-02 17:22:14
انبار صداقت ۲ 8270000 0 02155509413 1398-04-01 21:45:11
فولاد بیوک و شرکاء 842000 0 02161924 1398-04-01 19:39:17
آهن آلات رفیعی 842000 0 02166316049 1398-03-29 14:21:14
سبزواری 759000 0 09156911209 1398-03-19 17:25:24
دنیز فولاد آریان 860000 0 02133904215 1398-03-19 11:55:44
آهن آلات حیدریان 0 4340 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 822000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 840000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4470 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 830000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 860000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4470 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 880000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 855000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 4600 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 841000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 895000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4350 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 840000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 845000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4340 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 825000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 840000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4330 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 840000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
بنگاه حافظ 620000 0 09339841520 1397-03-21 05:43:45
بنگاه حافظ 542000 0 09339841520 1396-12-27 06:03:02
تیرآهن پارسه 545000 0 02155440970 1396-12-17 08:36:42
لطفی 520000 0 02155533726 1396-10-30 05:29:01
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 4060000 0 09201140382 1399-10-15 14:49:55
نرخ آهن 4100000 0 02188949525 1399-10-15 12:42:01
آهن آلات نوري 4080000 0 09121542938 1399-10-15 12:32:08
آهن آلات برادران خانوردیلو 2920000 2920000 02166670027 1399-04-09 17:29:22
اهن الات حاج محمدی 1750 0 02166292950 1398-11-01 15:54:54
نگین فولاد السا 1665000 02166396717 1398-07-20 13:31:56
بنگاه شهر 1660000 0 02155219000 1398-07-09 15:00:24
۱۰۱ رسول 1585000 0 02166319089 1398-06-03 13:28:57
غفاری 7150000 0 02155534196 1398-04-02 17:22:14
فولاد بیوک و شرکاء 1628000 0 02161924 1398-04-01 19:38:56
دنیز فولاد آریان 1650000 0 02133904215 1398-03-19 11:58:58
آهن آلات حیدریان 0 1440000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4720 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1405000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1460000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4520 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1450000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4520 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1470000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1470000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 1430000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1500000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4450 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1435000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4450 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1430000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1430000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4450 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 1405000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 1450000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن پارسه 975000 0 02155440970 1396-12-17 08:37:02
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

27

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 7430000 0 09201140382 1399-10-15 14:49:14
نرخ آهن 7500000 0 02188949525 1399-10-15 12:41:08
آهن آلات برادران خانوردیلو 4500000 4500000 02166670027 1399-04-07 13:42:04
اهن الات حاج محمدی 2350 0 02166292950 1398-11-01 15:50:54
نگین فولاد السا 2065000 02166396717 1398-07-20 13:30:36
آهن البرز 1750 0 02166315701 1398-05-17 16:52:55
اهن الات حاج محمدی 1950000 0 02166292950 1398-05-17 12:08:35
غفاری 7150000 0 02155534196 1398-04-02 17:22:14
آناهیتا فلز غرب 2050000 0 02155533726 1398-04-02 15:22:44
فولاد بیوک و شرکاء 2073000 0 02161924 1398-04-01 19:39:22
دنیز فولاد آریان 2075000 0 02133904215 1398-03-19 12:00:13
اهن الات خاکسار 2000000 0 02435265636 1398-03-14 14:42:44
آهن آلات حیدریان 0 1860000 02188945129 1398-02-04 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1830000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1850000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4220 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1880000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4220 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1850000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1880000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4220 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1850000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 1900000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4300 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1830000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1830000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4280 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1830000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1820000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4250 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 1820000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4250 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 1800000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن پارسه 1350000 0 02155440970 1396-12-17 08:37:03
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 3640000 0 09201140382 1399-10-15 14:48:49
نرخ آهن 3650000 0 02188949525 1399-10-15 12:42:25
آهن آلات نوري 3650000 0 09121542938 1399-10-15 12:33:09
آهن آلات برادران خانوردیلو 2710000 2710000 02166670027 1399-04-09 17:29:04
ورق کریمی 1480 0 55531000 1398-09-05 14:34:55
نگین فولاد السا 1415000 02166396717 1398-07-20 13:30:01
۱۰۱ رسول 1310000 0 02166319089 1398-06-03 13:30:14
غفاری 7150000 0 02155534196 1398-04-02 17:22:14
فولاد بیوک و شرکاء 1425000 0 02161924 1398-04-01 19:38:42
دنیز فولاد آریان 1450000 0 02133904215 1398-03-19 11:58:31
آهن آلات حیدریان 0 1360000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4870 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1350000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1360000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1370000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5020 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1370000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5020 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1380000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 1400000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1330000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1335000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1330000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4770 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1320000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 1330000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4720 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 1350000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
مجید 1140000 0 09363430601 1397-12-20 05:11:14
مجید 1220000 0 09363430601 1397-12-20 05:03:04
بنگاه حافظ 828000 0 09339841520 1396-12-27 06:03:11
تیرآهن پارسه 840000 0 02155440970 1396-12-17 08:37:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 2160000 0 09201140382 1399-10-15 14:48:35
نرخ آهن 2170000 0 02188949525 1399-10-15 12:41:49
آهن آلات نوري 2180000 0 09121542938 1399-10-15 12:32:58
افخم فولاد شرق 2420 2400 09395443127 1399-09-06 11:24:13
آهن آلات امیری 12000 0 000 1399-07-04 21:38:22
اهن الات حاج محمدی 1550000 0 02166292950 1399-05-13 15:06:32
آهن آلات برادران خانوردیلو 2550000 0 02166670027 1399-05-06 13:09:12
آهن آلات برادران خانوردیلو 2550000 0 02166670027 1399-05-06 13:08:10
آهن آلات جاوید 1800000 0 09124123969 1399-04-24 09:18:31
آهن آلات جاوید 2380000 2380000 09124123969 1399-04-24 09:17:55
آهن آلات برادران خانوردیلو 1560000 1560000 02166670027 1399-04-09 17:28:17
آهن آلات برادران خانوردیلو 1560000 1560000 02166670027 1399-04-09 17:27:24
اهن الات حاج محمدی 1030000 0 02166292950 1398-11-01 15:53:53
اهن الات حاج محمدی 0 1010 02166292950 1398-11-01 15:51:34
اهن الات حاج محمدی 0 910 02166292950 1398-10-12 12:51:40
پیشرو صنعت 9400000 0 02145306 1398-10-09 13:37:15
اهن الات حاج محمدی 900 0 02166292950 1398-10-01 12:52:02
فرید 870000 0 02166143540 1398-09-30 09:24:31
پیشرو صنعت 860000 0 02145306 1398-09-14 09:53:42
ورق کریمی 0 835 55531000 1398-09-06 15:15:33
ورق کریمی 835 0 55531000 1398-09-04 14:44:46
ورق کریمی 840000 0 55531000 1398-09-03 13:52:07
ورق کریمی 840000 840000 55531000 1398-09-03 13:37:18
بنگاه شهر 875000 0 02155219000 1398-08-27 23:38:02
اهن الات حاج محمدی 800 0 02166292950 1398-08-23 12:17:49
ورق کریمی 815000 0 02155531000 1398-08-13 15:25:31
نگین فولاد السا 785000 02166396717 1398-07-20 13:32:08
بنگاه شهر 775000 0 02155219000 1398-07-10 19:56:44
بنیان فولاد قوام 798000 0 05137138588 1398-07-01 12:49:20
بنیان فولاد قوام 735000 0 05137138588 1398-06-31 14:29:10
آهن آلات رفیعی 9100000 7300000 02166316049 1398-06-26 11:51:23
اصلانی 6700 0 02166316602 1398-06-04 14:27:53
۱۰۱ رسول 0 695000 02166319089 1398-06-03 13:29:39
اهن الات حاج محمدی 700 0 02166292950 1398-05-30 10:57:24
اهن الات حاج محمدی 700 0 02166292950 1398-05-30 10:56:48
آهن البرز 690 0 02166315701 1398-05-19 04:20:33
آهن البرز 690 0 02166315701 1398-05-19 04:19:52
آهن البرز 670 0 02166315701 1398-05-15 15:04:04
۱۰۱ رسول 690000 0 02166319089 1398-05-15 14:58:46
آهن البرز 650 0 02166315701 1398-05-15 08:28:53
۱۰۱ رسول 6900000 0 02166319089 1398-05-14 16:29:13
آهن آلات رفیعی 7000000 0 02166316049 1398-05-14 13:23:09
اهن الات حاج محمدی 690 0 02166292950 1398-05-13 15:58:49
اهن الات حاج محمدی 690 690 02166292950 1398-05-13 15:57:55
اهن پی سازه 4700 0 02166671905 1398-04-22 12:30:07
آکام فولاد رسام 4500 0 02166318806 1398-04-16 12:02:33
غفاری 7150000 0 02155534196 1398-04-02 17:22:15
غفاری 7150000 0 02155534196 1398-04-02 17:22:14
تیرآهن جهان 715000 0 02155509510 1398-04-02 16:33:26
اهن آلات طالبی 735000 730000 05136905252 1398-04-02 13:06:45
فولاد بیوک و شرکاء 743000 0 02161924 1398-04-01 19:39:34
آهن آلات رفیعی 745000 0 02166316049 1398-03-29 14:20:05
سبزواری 740000 0 09156911209 1398-03-27 15:49:56
اهن الات خاکسار 750000 0 02435265636 1398-03-19 17:29:52
سبزواری 759000 0 09156911209 1398-03-19 17:25:24
سبزواری 763000 755000 09156911209 1398-03-19 16:59:48
دنیز فولاد آریان 760000 0 02133904215 1398-03-19 11:57:15
آهن آلات حیدریان 0 5270 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 820000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 820000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 830000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5450 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 830000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 850000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5370 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 840000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 830000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5450 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 855000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 835000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5350 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 835000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 830000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 5330 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 8250000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 5320 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 830000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
بنگاه حافظ 515000 0 09339841520 1397-03-20 08:19:28
بنگاه حافظ 456000 0 09339841520 1396-12-27 06:03:06
تیرآهن پارسه 458000 0 02155440970 1396-12-17 08:36:28
آهن 101 445000 0 02166316049 1396-12-06 09:36:41
لطفی 440000 0 02155533726 1396-10-30 05:27:27
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

24

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 6310000 0 09201140382 1399-10-15 14:47:56
آهن آلات نوري 6120000 0 09121542938 1399-10-15 12:33:25
نرخ آهن 6400000 0 02188949525 1399-10-11 11:27:34
آهن آلات برادران خانوردیلو 3200000 3200000 02166670027 1399-04-07 13:40:20
نگین فولاد السا 1915000 02166396717 1398-07-20 13:30:18
غفاری 7150000 0 02155534196 1398-04-02 17:22:15
فولاد بیوک و شرکاء 1828000 0 02161924 1398-04-01 19:39:20
دنیز فولاد آریان 1840000 0 02133904215 1398-03-19 11:59:47
آهن آلات حیدریان 0 1585000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1640000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4320 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1650000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4320 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1630000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1670000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4320 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1645000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 1700000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4350 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1600000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4280 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1640000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1600000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4230 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 1630000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 1565000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4250 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 1650000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
مجید 1480000 0 09363430601 1397-12-20 05:11:25
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 3660000 0 09201140382 1399-10-15 14:47:43
آهن آلات نوري 3750000 0 09121542938 1399-10-15 12:31:53
نرخ آهن 3100000 0 02188949525 1399-09-29 12:33:26
آهن آلات برادران خانوردیلو 1550000 1550000 02166670027 1399-04-09 17:27:38
اهن الات خاکسار 770000 0 02435265636 1398-10-22 00:27:03
پیشرو صنعت 775000 0 02145306 1398-10-15 11:15:34
نگین فولاد السا 645000 02166396717 1398-07-20 13:29:22
آهن البرز 620 0 02166315701 1398-05-19 04:19:59
میران 7020000 0 02166670609 1398-04-24 13:59:02
آهن آلات حیدریان 0 700000 02188945129 1398-02-04 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 700000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 710000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 720000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5250 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5250 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 725000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 695000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 690000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 690000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
اهن الات خاکسار 3120 0 02435265636 1397-02-08 08:23:11
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 14010000 0 09201140382 1399-10-13 16:10:27
نرخ آهن 14000000 0 02188949525 1399-10-11 11:27:55
آهن آلات نوري 14020000 0 09121542938 1399-10-11 11:01:54
آهن آلات برادران خانوردیلو 5800000 5800000 02166670027 1399-04-07 13:40:34
نگین فولاد السا 2975000 02166396717 1398-07-20 13:49:57
نگین فولاد السا 2975000 02166396717 1398-07-20 13:30:47
بنگاه شهر 2990000 0 02155219000 1398-07-17 14:43:23
آهن آلات حیدریان 0 2990000 02188945129 1398-02-04 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5900 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 2980000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5900 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 2980000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 2990000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5900 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5900 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 3010000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 3010000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 3000000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 1350000 0 09121542938 1399-09-10 16:40:12
ورق کریمی 600 0 55531000 1398-09-03 14:56:03
امید 4300 0 02166130709 1398-04-22 17:58:10
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 0 4650 02166292950 1398-09-11 11:15:26
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 5600 0 02166315701 1398-05-15 08:43:26
۱۰۱ رسول 805000 0 02166319089 1398-05-14 16:31:24
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات جاوید 1800000 0 09124123969 1400-02-04 15:35:27
اهن الات نامدار ودارا 2080000 0 09201140382 1399-10-15 14:50:14
نرخ آهن 2110000 0 02188949525 1399-10-15 12:42:56
آهن آلات نوري 1770000 0 09121542938 1399-10-06 10:57:20
آهن آلات برادران خانوردیلو 1300000 0 02166670027 1399-04-19 12:36:58
آهن آلات برادران خانوردیلو 1280000 1280000 02166670027 1399-04-09 17:29:50
ورق کریمی 0 650000 55531000 1398-09-03 13:38:55
ورق کریمی 815000 0 02155531000 1398-08-13 15:26:21
نگین فولاد السا 595000 02166396717 1398-07-20 13:31:01
آهن آلات حیدریان 0 705000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 660000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 680000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 685000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 685000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 705000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 705000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 700000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 695000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 700000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 705000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 705000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 680000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 670000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 670000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 675000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 675000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 665000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 3210000 0 09201140382 1399-10-15 14:50:27
نرخ آهن 3250000 0 02188949525 1399-10-15 12:43:17
آهن آلات نوري 3260000 0 09121542938 1399-10-11 12:10:11
آهن آلات برادران خانوردیلو 3000000 3000000 02166670027 1399-04-03 16:33:46
نگین فولاد السا 1235000 02166396717 1398-07-20 13:31:40
آهن آلات حیدریان 0 1250000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1270000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1280000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1270000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1280000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1280000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 1280000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1300000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1260000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1210000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1210000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 1260000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 1260000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 1210000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 2370000 0 02188949525 1399-10-15 12:43:09
آهن آلات نوري 2360000 0 09121542938 1399-10-11 12:10:22
اهن الات نامدار ودارا 2400000 0 09201140382 1399-08-15 12:33:48
آهن آلات برادران خانوردیلو 1650000 1650000 02166670027 1399-04-09 17:30:04
آهن آلات برادران خانوردیلو 2000000 1650000 02166670027 1399-04-09 17:27:59
ورق کریمی 0 840 55531000 1398-09-03 14:38:03
بنگاه شهر 840000 0 02155219000 1398-08-04 20:00:18
نگین فولاد السا 805000 02166396717 1398-07-20 13:31:19
تیرآهن جهان 770000 0 02155509510 1398-06-31 14:25:18
آهن امروز 0 835000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 835000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 830000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 825000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن امروز 0 835000 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 850000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 845000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 835000 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 870000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 855000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 835000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 870000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 865000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 830000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 820000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 825000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 820000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 825000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 815000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ماهان 23600000 0 09120871374 1399-06-15 12:26:59
مددی 5700 0 02166313424 1398-04-16 15:24:23
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات برادران خانوردیلو 2150000 2150000 02166670027 1399-04-09 17:28:36
نگین فولاد السا 945000 02166396717 1398-07-20 13:31:28
آهن آلات حیدریان 0 980000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 975000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1010000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 990000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1030000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1010000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 1015000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1030000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 950000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 960000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 950000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 960000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 960000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 950000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن پارسه 545000 0 02155440970 1396-12-17 08:37:20
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 1490000 0 09201140382 1398-05-13 16:12:11
آهن آلات حیدریان 0 1420000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1430000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1420000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1430000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1440000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1420000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1420000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1450000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 1420000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1450000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1425000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1420000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1420000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 1420000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 1420000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
آهن امروز 0 1420000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات جاوید 1800000 0 09124123969 1400-02-04 15:35:11
اهن الات نامدار ودارا 0 13710 09201140382 1399-10-15 14:50:46
آهن آلات برادران خانوردیلو 8 0 02166670027 1399-04-19 12:37:13
پیشرو صنعت 9400000 0 02145306 1398-10-09 13:36:02
اهن الات حاج محمدی 910 0 02166292950 1398-10-08 11:13:08
آهن آلات نوري 1620000 0 09121542938 1398-07-22 13:31:38
آهن البرز 660 0 02166315701 1398-05-15 08:28:59
۱۰۱ رسول 585000 0 02166319089 1398-05-14 16:29:50
اهن الات حاج محمدی 700 0 02166292950 1398-05-13 22:43:52
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 0 13710 09201140382 1399-10-15 14:50:53
آهن آلات نوري 2380000 0 09121542938 1399-10-06 12:37:21
نرخ آهن 2250000 0 02188949525 1399-08-28 15:35:18
تیرآهن پارسه 435000 0 02155440970 1396-12-17 08:37:20
تیراهن و ورق کریمی 405000 0 02155501000 1396-11-07 06:49:45
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 2860000 0 09121542938 1399-10-06 12:38:00
اهن الات حاج محمدی 1250 0 02166292950 1398-10-08 11:12:38
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 1 1 000 1399-07-10 12:08:18
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 1 1 000 1399-07-10 12:08:18
آهن آلات امیری 1 1 000 1399-07-10 12:08:09
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آسان فولاد ایرانیان 4334 3435 021222222188 1400-02-02 07:57:49
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 2950000 0 02188949525 1399-10-15 14:52:37
اهن الات نامدار ودارا 2980000 0 09201140382 1399-10-11 11:36:39
آهن آلات نوري 2970000 0 09121542938 1399-10-10 15:47:06
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 4950 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5010 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4730 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4730 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 2220000 0 02188949525 1399-09-01 15:35:27
آهن آلات نوري 2220000 0 09121542938 1399-08-29 11:59:53
آهن آلات حیدریان 0 810000 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 810000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 810000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 810000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 810000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5150 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5150 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4930 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 4830 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ورق کریمی 610000 0 55531000 1398-09-03 13:39:37
آهن آلات نوري 710000 0 09121542938 1398-06-21 12:48:29
اهن الات حاج محمدی 700 0 02166292950 1398-05-30 10:57:07
آهن آلات حیدریان 0 650000 02188945129 1398-02-03 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 650000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 650000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 650000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن امروز 0 675000 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 650000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 675000 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5350 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 675000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5350 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 4980 09101303206 1398-01-20 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 0 650000 09121542938 1398-06-23 14:29:15
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 1720000 0 02188949525 1399-10-15 14:52:51
آهن آلات نوري 1700000 0 09121542938 1399-10-13 16:19:01
اهن الات نامدار ودارا 1750000 0 09201140382 1399-10-11 11:36:20
آهن آلات جاوید 1400000 1800000 09124123969 1399-05-22 12:54:35
آهن آلات حیدریان 0 5200 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 680000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 684000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 684000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 680000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5200 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 680000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 685000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5200 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 705000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 5290 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 5290 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 705000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 5130 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 5130 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 5130 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن پارسه 365000 0 02155440970 1396-12-17 08:37:14
تیرآهن پارسه 340000 0 02155440970 1396-12-17 08:37:10
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

27

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 9750000 0 09121542938 1399-09-11 16:53:51
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 0 12222 000 1399-07-04 17:24:46
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 0 12222 000 1399-07-04 17:24:46
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 0 12222 000 1399-07-04 17:24:46
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 1150 0 02166292950 1398-11-05 12:48:44
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 1300000 0 09121542938 1398-09-05 17:51:51
آهن البرز 4600 0 02166315701 1398-05-21 16:34:02
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 0 1150 02166292950 1398-09-04 10:47:03
ورق کریمی 1080000 0 55531000 1398-09-03 14:15:06
برج غرب 700 0 02166670275 1398-04-27 12:02:54
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 4250 0 02166315701 1398-05-15 08:48:24
۱۰۱ رسول 1540000 0 02166319089 1398-05-14 16:35:14
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 3210000 0 09121542938 1399-10-15 14:52:09
نرخ آهن 3310000 0 02188949525 1399-10-09 15:02:41
اهن الات نامدار ودارا 3140000 0 09201140382 1399-10-04 11:46:27
آهن آلات نوري 2700000 0 09121542938 1399-09-11 17:05:11
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 1710000 0 09121542938 1399-10-15 14:51:54
نرخ آهن 1720000 0 02188949525 1399-10-13 16:21:20
اهن الات نامدار ودارا 1700000 0 09201140382 1399-10-04 11:47:17
اهن الات حاج محمدی 1000 0 02166292950 1398-11-01 15:53:09
ورق کریمی 0 840000 55531000 1398-09-03 13:52:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 1850000 0 09121542938 1399-09-11 16:53:08
آهن آلات رفیعی 8550000 0 02166316049 1398-06-26 11:50:30
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 1850000 0 09121542938 1399-09-10 17:08:44
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 2800000 0 02188949525 1399-08-24 11:45:48
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 2840000 0 09201140382 1399-10-15 12:37:55
نرخ آهن 2870000 0 02188949525 1399-10-11 11:31:45
آهن آلات نوري 2550000 0 09121542938 1399-09-24 16:01:03
آهن آلات برادران خانوردیلو 1950000 1950000 02166670027 1399-04-03 16:33:05
آهن آلات حیدریان 0 950000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 950000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 950000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 950000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 950000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 950000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 950000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 2350000 0 09201140382 1399-10-15 12:35:24
آهن آلات نوري 2350000 0 09121542938 1399-10-13 16:19:38
نرخ آهن 2370000 0 02188949525 1399-10-11 11:30:52
آهن آلات برادران خانوردیلو 1470000 1470000 02166670027 1399-04-07 13:41:04
آهن آلات حیدریان 0 820000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 825000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 820000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 825000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 825000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 825000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 840000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 835000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 840000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 830000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 840000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 825000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 825000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 815000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 825000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 1740000 0 09201140382 1399-10-15 12:35:13
نرخ آهن 1770000 0 02188949525 1399-10-11 11:31:58
آهن آلات نوري 1590000 0 09121542938 1399-10-02 16:19:31
ماهان 28600000 0 09120871374 1399-06-15 12:29:29
آهن آلات برادران خانوردیلو 1100000 1100000 02166670027 1399-04-03 16:32:47
آهن آلات حیدریان 0 655000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 655000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 655000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 655000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 655000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 660000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 665000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 665000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 665000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 660000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 665000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 645000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 650000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 645000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
تیرآهن پارسه 325000 0 02155440970 1396-12-17 08:37:08
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 3750000 0 09121542938 1399-09-10 16:39:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 42000 0 09201140382 1399-10-10 14:19:05
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

36

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 42000 0 09201140382 1399-10-10 14:18:57
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 42000 0 09201140382 1399-10-10 14:18:49
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

33

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 42000 0 09201140382 1399-10-10 14:18:42
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

45

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 42000 0 09201140382 1399-10-07 15:41:56
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 2000000 0 09201140382 1399-09-26 15:19:00
نرخ آهن 1900000 0 02188949525 1399-09-11 16:01:24
آهن آلات نوري 1850000 0 09121542938 1399-09-04 13:11:38
آهن آلات برادران خانوردیلو 1250000 1250000 02166670027 1399-04-09 17:28:46
آهن آلات حیدریان 0 800000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 1200000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 1200000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 800000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 700000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 670000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 670000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 660000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 660000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 1350000 0 09201140382 1399-09-26 15:18:19
نرخ آهن 1300000 0 02188949525 1399-09-11 16:01:42
آهن آلات نوري 1350000 0 09121542938 1399-09-04 13:11:59
آهن آلات حیدریان 0 630000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 630000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 630000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 630000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 600000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 640000 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 640000 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 640000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 640000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 640000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 630000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 630000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 2200000 0 02188949525 1399-09-10 14:06:37
آهن آلات نوري 2150000 0 09121542938 1399-09-04 13:12:32
آهن آلات حیدریان 0 670000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 670000 02188945129 1398-01-29 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 660000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 670000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 670000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 660000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 660000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
اهن الات نامدار ودارا 12005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 9250000 0 09121542938 1399-08-29 12:06:44
نرخ آهن 9200000 0 02188949525 1399-08-27 15:22:20
اهن الات نامدار ودارا 8210000 0 09201140382 1399-08-14 14:41:58
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

27

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 9630000 0 09121542938 1399-08-18 12:44:44
نرخ آهن 9700000 0 02188949525 1399-08-15 12:07:46
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 6805 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
اهن الات نامدار ودارا 7905 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 15005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 7105 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 6705 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
اهن الات نامدار ودارا 6705 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 6805 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
اهن الات نامدار ودارا 6855 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

36

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
افخم فولاد شرق 18000 0 09395443127 1399-09-14 13:54:13
اهن الات نامدار ودارا 11010 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 13010 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 13005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 11005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 1400 0 09121542938 1399-09-11 16:50:43
اهن الات نامدار ودارا 14990 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 9510 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 9510 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 9505 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 9505 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 29000 0 02188949525 1399-08-29 11:26:54
آسان فولاد ایرانیان 23500 0 021222222188 1399-08-18 10:37:26
اهن الات نامدار ودارا 10010 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 12010 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
پیشرو صنعت 0 69500 02145306 1398-11-13 09:59:42
اهن الات نامدار ودارا 7010 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 6910 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 7810 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 6810 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

26

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 8110 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 9210 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 9205 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 8105 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

24

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 9610 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 9010 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 9605 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 9005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 9005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 8860 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 8860 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 8855 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
اهن الات نامدار ودارا 8855 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 6860 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 6810 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 6510 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 9010 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 8810 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 9010 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 9110 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 9005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 9105 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

34

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 10010 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 12310 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 9005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 9005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 9010 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 10510 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 9510 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 9005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 9505 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
ساسان 3500 0 02166313996 1396-11-07 07:55:02
ساسان 3000 0 02166313996 1396-11-07 07:30:05
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 10010 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 9010 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 9010 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 9005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 9005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

33

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 9210 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 9310 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 9510 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 9505 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 9305 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 10010 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 10010 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 9505 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 9505 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 1850000 0 09121542938 1399-09-10 17:06:51
نرخ آهن 2000000 0 02188949525 1399-08-29 11:23:47
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 222 222 000 1399-07-10 12:07:03
آهن آلات امیری 222 222 000 1399-07-10 12:06:55
آهن آلات امیری 222 222 000 1399-07-10 12:06:51
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 605000 0 09201140382 1398-07-21 12:09:11
آهن آلات حیدریان 0 690000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 690000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 685000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 695000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 705000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 675000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 670000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 670000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 770000 0 09201140382 1398-05-15 17:37:51
آهن آلات رفیعی 840000 0 02166316049 1398-03-29 14:18:19
آهن آلات حیدریان 0 825000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 825000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 825000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 835000 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 835000 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 825000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 825000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 835000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 825000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 825000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 820000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن پارسه 455000 0 02155440970 1396-12-17 08:37:15
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 1420000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1420000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1420000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 1430000 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 1430000 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1440000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 1450000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1430000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1420000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1420000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 1260000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1260000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1260000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 1270000 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 1270000 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 1270000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 1300000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1270000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 1250000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 1260000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
آهن امروز 0 1200000 09101303206 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 965000 09101303206 1398-01-26 00:00:00
آهن امروز 0 965000 09101303206 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 965000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
تیرآهن پارسه 560000 0 02155440970 1396-12-17 08:37:25
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 29000 0 02188949525 1399-09-02 12:21:49
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 660 0 02166292950 1398-09-11 11:26:33
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اصلانی 8800 0 02166316602 1398-06-04 14:27:33
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز 6500 0 02166315701 1398-05-23 09:06:56
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 1740000 0 02188949525 1399-08-20 15:37:38
آهن آلات نوري 1720000 0 09121542938 1399-08-18 12:23:17
آهن آلات برادران خانوردیلو 1600000 0 02166670027 1399-05-06 13:11:04
۱۰۱ رسول 650000 0 02166319089 1398-05-27 13:29:18
اهن الات حاج محمدی 700 0 02166292950 1398-05-26 09:32:12
آهن مجد ایرانیان 43200 42200 02142608000 1398-04-25 13:56:23
آهن آلات رفیعی 7200000 0 02166316049 1398-03-29 13:55:35
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن مجد ایرانیان 0 42200 02142608000 1398-04-25 14:01:51
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 0 0 000 1399-07-10 13:56:44
آهن آلات امیری 12000 1200 000 1399-07-10 12:07:46
آهن آلات امیری 12000 1200 000 1399-07-10 12:07:29
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 12000 1200 000 1399-07-10 12:07:46
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 1200 0 02166292950 1398-09-04 10:55:40
اهن الات حاج محمدی 0 1200 02166292950 1398-08-23 12:17:43
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

65

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اصلانی 15500 0 02166316602 1398-08-27 17:47:46
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان 0 2900000 02188945129 1398-02-02 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 2900000 02188945129 1398-01-31 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 2900000 02188945129 1398-01-26 00:00:00
آهن آلات حیدریان 0 2900000 02188945129 1398-01-25 00:00:00
آهن امروز 0 2900000 09101303206 1398-01-24 00:00:00
آهن امروز 0 2900000 09101303206 1398-01-20 00:00:00
آهن امروز 0 2870000 09101303206 1398-01-19 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 0 12444 000 1399-07-04 17:47:44
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 0 12444 000 1399-07-04 17:47:43
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 600000 0 09201140382 1398-07-21 12:13:37
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 705000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 705000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 823000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 823000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 844000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 844000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 1005000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 1005000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 1345000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 1345000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 1440000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 1440000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

24

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 1635000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 1635000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

27

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 1840000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 1840000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن امروز 0 2985000 09101303206 1398-02-02 00:00:00
آهن امروز 0 2985000 09101303206 1398-01-31 00:00:00
تیرآهن، قیمت تیرآهن، قیمت روز تیرآهن