دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و ورق ایران

اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

:
اسکرول زیاد رو اعصابه باکس های بزرگ

:
نمیشه باهاش کار کرد

:
حل اش کن


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

1.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ارمغان توسعه نیکان روغنی 0 0 02133943356 1400-09-11 12:52:33
ارمغان توسعه نیکان روغنی 0 0 02133943356 1400-09-11 12:47:27
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-09-10 13:07:12
فولاد آرین پاژ روغنی 0 0 02184239423 1400-09-10 12:53:47
فولاد آرین پاژ روغنی 0 0 02184239423 1400-09-10 12:53:07
ارمغان توسعه نیکان روغنی 0 0 02133943356 1400-09-09 13:53:46
حسین حاجیلو روغنی 0 0 09124398086 1400-09-09 10:37:19
حسین حاجیلو روغنی 0 0 09124398086 1400-09-09 10:26:05
ابتین تجارت روغنی 0 0 05137606667 1400-09-08 12:30:27
استیل هورمزد روغنی 0 0 09126010787 1400-08-29 16:04:33
توس ارگ یکتا روغنی 0 0 05137660660 1400-08-29 15:49:22
محمد محمدی روغنی 0 0 02188782886 1400-08-26 15:07:57
حسین حاجیلو روغنی 0 0 09124398086 1400-08-25 11:13:33
انیس رامین روغنی 0 0 02188543414 1400-08-09 12:07:34
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 76500 0 02166672957 1398-02-31 08:19:10
قیمت ورق آهن

1

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ارمغان توسعه نیکان روغنی 0 0 02133943356 1400-09-11 12:51:39
ارمغان توسعه نیکان روغنی 0 0 02133943356 1400-09-11 12:46:38
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-09-10 13:04:27
ارمغان توسعه نیکان روغنی 0 0 02133943356 1400-09-10 12:58:47
فولاد آرین پاژ روغنی 0 0 02184239423 1400-09-10 12:51:29
ارمغان توسعه نیکان روغنی 0 0 02133943356 1400-09-09 13:52:56
حسین حاجیلو روغنی 0 0 09124398086 1400-09-09 10:33:42
ارمغان توسعه نیکان روغنی 0 0 02133943356 1400-09-08 16:18:50
بنیان فولاد روغنی 0 0 02144962576 1400-09-08 15:44:52
ابتین تجارت روغنی 0 0 05137606667 1400-09-08 12:28:52
استیل هورمزد روغنی 0 0 09126010787 1400-09-06 16:42:37
استیل هورمزد روغنی 0 0 09126010787 1400-08-29 16:04:10
استیل هورمزد روغنی 0 0 09126010787 1400-08-29 16:03:53
فولاد نورا روغنی 0 0 02157946000 1400-08-25 11:16:21
فولاد آرین پاژ روغنی 0 0 02184239423 1400-08-24 15:06:59
پیشرو فولاد داتیس روغنی 0 0 02126653580 1400-08-24 14:57:34
انیس رامین روغنی 0 0 02188543414 1400-08-09 12:07:15
پیشرو فولاد داتیس روغنی 0 0 02126653580 1400-07-26 11:08:09
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-07-20 15:10:25
قیمت ورق آهن

0.9

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ارمغان توسعه نیکان روغنی 0 0 02133943356 1400-09-11 12:51:00
ارمغان توسعه نیکان روغنی 0 0 02133943356 1400-09-10 12:58:11
فولاد آرین پاژ روغنی 0 0 02184239423 1400-09-10 12:50:34
ارمغان توسعه نیکان روغنی 0 0 02133943356 1400-09-09 13:52:11
حسین حاجیلو روغنی 0 0 09124398086 1400-09-09 10:32:32
ارمغان توسعه نیکان روغنی 0 0 02133943356 1400-09-08 16:17:59
بنیان فولاد روغنی 0 0 02144962576 1400-09-08 15:43:53
ابتین تجارت روغنی 0 0 05137606667 1400-09-08 12:28:06
سامانه آهن روغنی 28300 28300 02188949525 1400-09-06 14:02:05
استیل هورمزد روغنی 0 0 09126010787 1400-08-29 16:03:42
پیشرو فولاد داتیس روغنی 0 0 02126653580 1400-08-16 11:31:00
انیس رامین روغنی 0 0 02188543414 1400-08-09 12:06:38
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-08-03 12:50:53
قیمت ورق آهن

0.8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ارمغان توسعه نیکان روغنی 0 0 02133943356 1400-09-11 12:49:56
ارمغان توسعه نیکان روغنی 0 0 02133943356 1400-09-11 12:45:49
فولاد آرین پاژ روغنی 0 0 02184239423 1400-09-10 12:48:34
ارمغان توسعه نیکان روغنی 0 0 02133943356 1400-09-09 13:51:26
ارمغان توسعه نیکان روغنی 0 0 02133943356 1400-09-08 16:15:54
ابتین تجارت روغنی 0 0 05137606667 1400-09-08 12:22:24
استیل هورمزد روغنی 0 0 09126010787 1400-08-29 16:03:33
انیس رامین روغنی 0 0 02188543414 1400-08-09 12:06:58
انیس رامین روغنی 0 0 02188543414 1400-08-09 12:06:23
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-07-20 15:10:07
فولاد آرین پاژ روغنی 0 0 02184239423 1400-07-18 11:21:41
فولاد آرین پاژ روغنی 0 0 02184239423 1400-07-18 11:21:28
قیمت ورق آهن

0.7

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ارمغان توسعه نیکان روغنی 0 0 02133943356 1400-09-11 12:48:25
ارمغان توسعه نیکان روغنی 0 0 02133943356 1400-09-10 12:56:28
ارمغان توسعه نیکان روغنی 0 0 02133943356 1400-09-09 13:50:07
ارمغان توسعه نیکان روغنی 0 0 02133943356 1400-09-08 16:14:50
ابتین تجارت روغنی 0 0 05137606667 1400-09-08 12:27:16
استیل هورمزد روغنی 0 0 09126010787 1400-08-29 16:03:20
پیشرو فولاد داتیس روغنی 0 0 02126653580 1400-08-25 15:00:04
فولاد نورا روغنی 0 0 02157946000 1400-08-25 11:16:01
پیشرو فولاد داتیس روغنی 0 0 02126653580 1400-08-24 14:56:56
فولاد آرین پاژ روغنی 0 0 02184239423 1400-07-18 11:20:24
قیمت ورق آهن

2

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-09-10 13:07:51
حسین معبودی روغنی 0 0 09352101188 1400-08-20 11:41:15
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-08-17 11:28:57
فولاد آرین پاژ روغنی 0 0 02184239423 1400-07-18 11:30:47
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 7200 0 02166672957 1398-03-04 21:52:06
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 7500 0 02166672957 1398-03-01 07:33:08
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 7500 0 02166672957 1398-02-31 08:15:34
قیمت ورق آهن

1.25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-09-10 13:05:51
فولاد آرین پاژ روغنی 0 0 02184239423 1400-09-10 12:52:25
بنیان فولاد روغنی 0 0 02144962576 1400-09-08 15:45:37
ابتین تجارت روغنی 0 0 05137606667 1400-09-08 12:29:37
استیل هورمزد روغنی 0 0 09126010787 1400-09-06 16:43:20
استیل هورمزد روغنی 0 0 09126010787 1400-08-29 16:04:24
پیشرو فولاد داتیس روغنی 0 0 02126653580 1400-07-26 11:05:42
قیمت ورق آهن

0.6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-09-10 13:02:34
فولاد آرین پاژ روغنی 0 0 02184239423 1400-08-24 15:06:30
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-08-11 12:11:21
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 7800 7750 02166672957 1398-05-13 06:00:57
قیمت ورق آهن

0.4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد نورا روغنی 0 0 02157946000 1400-08-25 11:15:47
امیر محمدی روغنی 0 0 09122793936 1400-08-24 15:08:49
آهن آلات نوري روغنی 29000 0 09121542938 1400-03-09 21:32:01
قیمت ورق آهن

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
امیر محمدی روغنی 0 0 09122793936 1400-08-24 15:09:18
پیشرو فولاد داتیس روغنی 0 0 02126653580 1400-08-16 11:27:07
استیل هورمزد روغنی 0 0 09126010787 1400-07-21 15:24:17
قیمت ورق آهن

25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-11 12:24:53
مهرداد ایاض سیاه 0 0 09124073473 1400-09-10 11:50:26
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-09 15:33:04
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-04 10:46:05
سامیار مهراکام سیاه 0 0 021661365 1400-09-03 15:06:31
سامیار مهراکام سیاه 0 0 021661365 1400-09-03 15:06:25
خدمات برش مهدی سیاه 19300 0 02166293217 1400-09-02 14:34:54
ایستاتیم سیاه 0 0 02172052 1400-09-01 15:08:31
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-30 11:22:21
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-20 11:45:53
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-07-17 12:08:27
خدمات برش مهدی سیاه 0 0 02166293217 1400-07-12 16:39:49
اهن الات نامدار ودارا سیاه 17350 0 09201140382 1399-10-15 17:29:25
آهن آلات نوري سیاه 15000 0 09121542938 1399-09-16 20:02:02
سامانه آهن سیاه 14800 0 02188949525 1399-09-01 17:12:49
اهن الات حاج محمدی سیاه 5900 0 02166292950 1398-09-12 16:47:41
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6040 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5700 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5950 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5980 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5950 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5950 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5950 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5950 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5980 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5950 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

20

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-11 12:24:09
خدمات برش مهدی سیاه 0 0 02166293217 1400-09-10 12:33:27
خدمات برش مهدی سیاه 0 0 02166293217 1400-09-10 12:30:29
مهرداد ایاض سیاه 0 0 09124073473 1400-09-10 12:00:17
مهرداد ایاض سیاه 0 0 09124073473 1400-09-10 11:57:29
مهرداد ایاض سیاه 0 0 09124073473 1400-09-10 11:49:08
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-10 11:14:47
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-04 10:45:33
سامیار مهراکام سیاه 0 0 021661365 1400-09-03 15:06:11
سامیار مهراکام سیاه 0 0 021661365 1400-09-03 15:06:05
خدمات برش مهدی سیاه 19300 0 02166293217 1400-09-02 14:34:40
ایستاتیم سیاه 0 0 02172052 1400-09-01 15:08:23
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-30 11:22:10
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-20 11:45:45
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-07-17 12:08:04
خدمات برش مهدی سیاه 0 0 02166293217 1400-07-12 16:39:37
اهن الات نامدار ودارا سیاه 18500 0 09201140382 1399-10-15 20:24:32
آهن آلات نوري سیاه 15500 0 09121542938 1399-09-16 20:02:16
سامانه آهن سیاه 15400 0 02188949525 1399-09-03 20:37:16
پیشرو صنعت سیاه 6600 0 02145306 1398-09-30 15:50:33
برشکاری مبین سیاه 0 5200 02166674119 1398-08-19 17:10:26
برشکاری مبین سیاه 5700 5500 02166674119 1398-08-19 17:08:01
اهن الات حاج محمدی سیاه 0 6000 02166292950 1398-05-22 23:01:21
برشکاری سعید عسگری سیاه 0 5000 02166315103 1398-05-19 02:23:14
آهن البرز سیاه 0 5300 02166315701 1398-05-17 22:52:09
آهن البرز سیاه 6400 0 02166315701 1398-05-15 14:49:45
اهن الات عزیز زاده سیاه 5500 0 02166672047 1398-04-23 23:04:14
آهن آسان سیاه 5580 0 02166673848 1398-04-23 21:57:52
ورق ایران سیاه 5700 0 02166671006 1398-04-22 21:24:52
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 5900 5250 02166672957 1398-04-20 01:50:36
فولاد گستر سیاه 5900 0 02166317107 1398-04-13 18:43:01
برشکاری سعید عسگری سیاه 5600 0 02166315103 1398-04-12 23:06:44
برشکاری سعید عسگری سیاه 5600 0 02166315103 1398-04-12 23:06:34
برشکاری سعید عسگری سیاه 5600 0 02166315103 1398-04-12 23:06:32
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5970 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5700 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5950 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5950 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5950 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5980 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5980 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5950 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5950 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5950 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

15

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-11 12:22:45
مهرداد ایاض سیاه 0 0 09124073473 1400-09-10 11:56:48
مهرداد ایاض سیاه 0 0 09124073473 1400-09-10 11:48:10
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-10 11:13:32
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-04 10:45:17
سامیار مهراکام سیاه 0 0 021661365 1400-09-03 15:05:55
سامیار مهراکام سیاه 0 0 021661365 1400-09-03 15:05:51
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-30 11:21:57
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-20 11:45:36
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-07-17 12:07:49
اهن الات نامدار ودارا سیاه 18800 0 09201140382 1399-10-02 16:37:03
سامانه آهن سیاه 16300 0 02188949525 1399-09-16 20:03:52
آهن آلات نوري سیاه 16450 0 09121542938 1399-09-12 18:21:13
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6470 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6300 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6350 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6350 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6350 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6390 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6350 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6390 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6350 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6350 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

12

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-11 12:22:01
مهرداد ایاض سیاه 0 0 09124073473 1400-09-10 11:56:08
مهرداد ایاض سیاه 0 0 09124073473 1400-09-10 11:46:36
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-10 11:12:47
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-04 10:44:31
سامیار مهراکام سیاه 0 0 021661365 1400-09-03 15:05:38
سامیار مهراکام سیاه 0 0 021661365 1400-09-03 15:05:23
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-30 11:20:18
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-20 11:45:26
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-07-17 12:07:38
سامانه آهن سیاه 19000 0 02188949525 1399-09-16 21:22:19
آهن آلات نوري سیاه 19100 0 09121542938 1399-09-12 18:22:24
اهن الات نامدار ودارا سیاه 18100 0 09201140382 1399-09-08 21:00:05
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6400 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6280 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6390 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6390 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

30

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خدمات برش مهدی سیاه 0 0 02166293217 1400-09-10 12:31:47
مهرداد ایاض سیاه 0 0 09124073473 1400-09-10 11:58:07
مهرداد ایاض سیاه 0 0 09124073473 1400-09-10 11:51:08
سامیار مهراکام سیاه 0 0 021661365 1400-09-03 15:06:52
سامیار مهراکام سیاه 0 0 021661365 1400-09-03 15:06:46
ایستاتیم سیاه 0 0 02172052 1400-09-01 15:08:39
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-07-17 12:08:41
اهن الات نامدار ودارا سیاه 17300 0 09201140382 1399-10-06 21:55:06
سامانه آهن سیاه 16300 0 02188949525 1399-09-30 21:14:28
آهن آلات نوري سیاه 15500 0 09121542938 1399-09-16 20:02:51
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5850 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6030 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6030 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6000 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6000 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6000 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

35

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهرداد ایاض سیاه 0 0 09124073473 1400-09-10 12:01:02
سامیار مهراکام سیاه 0 0 021661365 1400-09-03 15:07:15
سامیار مهراکام سیاه 0 0 021661365 1400-09-03 15:07:10
ایستاتیم سیاه 0 0 02172052 1400-09-01 15:08:48
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-07-17 12:08:54
اهن الات نامدار ودارا سیاه 17300 0 09201140382 1399-10-13 16:12:18
آهن آلات نوري سیاه 16800 0 09121542938 1399-09-16 20:02:31
سامانه آهن سیاه 16600 0 02188949525 1399-09-02 22:04:31
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5700 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6020 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6030 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6030 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5900 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن امروز سیاه 0 5900 09101303206 1398-01-24 06:00:00
قیمت ورق آهن

50

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهرداد ایاض سیاه 0 0 09124073473 1400-09-10 11:58:51
مهرداد ایاض سیاه 0 0 09124073473 1400-09-10 11:53:08
سامیار مهراکام سیاه 0 0 021661365 1400-09-03 15:08:06
عصر فولاد کاویان سیاه 0 0 09121182573 1400-09-03 10:39:28
ایستاتیم سیاه 0 0 02172052 1400-09-01 15:09:26
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-07-17 12:09:25
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5800 02188945129 1398-02-02 06:00:00
قیمت ورق آهن

10

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهرداد ایاض سیاه 0 0 09124073473 1400-09-10 11:55:24
سامیار مهراکام سیاه 0 0 021661365 1400-09-03 15:04:45
سامیار مهراکام سیاه 0 0 021661365 1400-09-03 15:04:39
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-07-17 12:07:25
اهن الات نامدار ودارا سیاه 19600 0 09201140382 1399-10-15 20:24:39
سامانه آهن سیاه 18000 0 02188949525 1399-09-16 21:21:38
آهن آلات نوري سیاه 17850 0 09121542938 1399-09-12 18:22:08
اهن الات حاج محمدی سیاه 7300 0 02166292950 1398-11-01 21:54:40
اهن الات حاج محمدی سیاه 5900 0 02166292950 1398-08-23 18:18:01
برج غرب سیاه 5250 5200 02166670275 1398-04-15 17:21:21
فولاد گستر سیاه 5800 5650 02166317107 1398-04-12 23:46:17
برشکاری ورق نوین سیاه 5650 0 02155507070 1398-04-03 01:17:38
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6470 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6300 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6390 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6350 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6350 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6350 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6350 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6390 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6350 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6350 02188945129 1398-01-27 06:00:00
تامین فولاد سیاه 3200 0 02166674619 1396-11-28 11:34:33
قیمت ورق آهن

40

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهرداد ایاض سیاه 0 0 09124073473 1400-09-10 11:52:22
سامیار مهراکام سیاه 0 0 021661365 1400-09-03 15:07:37
سامیار مهراکام سیاه 0 0 021661365 1400-09-03 15:07:26
ایستاتیم سیاه 0 0 02172052 1400-09-01 15:09:06
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-07-17 12:09:10
اهن الات نامدار ودارا سیاه 17300 0 09201140382 1399-10-13 16:12:42
آهن نوروزی سیاه 5800 0 02166313185 1398-07-07 18:59:24
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6020 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5800 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 3996 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 3996 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن امروز سیاه 0 5460 09101303206 1398-01-19 06:00:00
قیمت ورق آهن

60

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سامیار مهراکام سیاه 0 0 021661365 1400-09-03 15:08:23
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-07-17 12:09:35
سامانه آهن سیاه 70 0 02188949525 1400-07-04 11:47:49
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6240 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5850 02188945129 1398-02-02 06:00:00
قیمت ورق آهن

45

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سامیار مهراکام سیاه 0 0 021661365 1400-09-03 15:07:56
سامیار مهراکام سیاه 0 0 021661365 1400-09-03 15:07:51
ایستاتیم سیاه 0 0 02172052 1400-09-01 15:09:16
اهن الات نامدار ودارا سیاه 16000 0 09201140382 1399-08-14 20:56:22
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6270 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن امروز سیاه 0 6020 09101303206 1398-01-20 06:00:00
قیمت ورق آهن

80

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-07-17 12:09:58
قیمت ورق آهن

70

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-07-17 12:09:47
قیمت ورق آهن

8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سامانه آهن سیاه 24100 0 02188949525 1399-09-16 21:20:49
اهن الات نامدار ودارا سیاه 24400 0 09201140382 1399-09-12 21:59:09
آهن البرز آلیاژی 5150 0 02166315701 1398-05-15 14:46:26
فولاد آلیاژی محمدی آلیاژی 7800 0 02166670042 1398-04-22 21:38:15
قیمت ورق آهن

100

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان سیاه 0 4080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
قیمت ورق آهن

15

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-11 12:14:17
فولاد کیمیا پایدار سیاه 0 0 02155440751 1400-08-18 12:31:20
فولاد نورد اپادانا سیاه 0 0 02155445030 1400-08-18 10:58:16
خدمات برش مهدی سیاه 22950 0 02166293217 1400-08-11 14:16:14
طاها برش سیاه 0 0 02155440890 1400-08-05 13:25:33
طاها برش سیاه 0 0 02155440890 1400-07-12 14:06:41
اهن الات حاج محمدی سیاه 7200 0 02166292950 1398-11-01 21:52:35
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6620 02188945129 1398-02-17 14:30:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6620 02188945129 1398-02-17 14:30:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6620 02188945129 1398-02-17 14:30:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن امروز سیاه 0 6350 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز سیاه 0 5620 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز سیاه 0 5620 09101303206 1398-01-19 06:00:00
قیمت ورق آهن

12

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-11 12:13:25
ابتین تجارت سیاه 0 0 05137606667 1400-09-08 12:31:20
آبتین تجارت فولاد ونداد سیاه 0 0 0 1400-09-08 11:50:29
فولاد نورد اپادانا یارلو سیاه 0 0 02155445030 1400-09-04 13:03:42
طاها برش سیاه 0 0 02155440890 1400-08-29 14:20:20
فولاد کیمیا پایدار سیاه 0 0 02155440751 1400-08-18 12:31:11
فولاد نورد اپادانا سیاه 0 0 02155445030 1400-08-18 10:58:07
خدمات برش مهدی سیاه 22950 0 02166293217 1400-08-11 14:16:05
فولاد کیمیا پایدار سیاه 0 0 02155440751 1400-07-25 10:58:56
طاها برش سیاه 0 0 02155440890 1400-07-12 14:06:21
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6620 02188945129 1398-02-17 14:30:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6250 02188945129 1398-01-25 06:00:00
قیمت ورق آهن

8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-11 12:10:02
مهرداد ایاض سیاه 0 0 09124073473 1400-09-10 12:03:37
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-09 15:27:55
ابتین تجارت سیاه 0 0 05137606667 1400-09-08 12:32:50
آبتین تجارت فولاد ونداد سیاه 0 0 0 1400-09-08 11:57:46
فولاد نورد اپادانا یارلو سیاه 0 0 02155445030 1400-09-04 13:03:25
بهین تجارت رجایی سیاه 0 0 02122631224 1400-08-22 13:45:52
فولاد کیمیا پایدار سیاه 0 0 02155440751 1400-08-18 12:30:51
فولاد نورد اپادانا سیاه 0 0 02155445030 1400-08-18 10:57:38
خدمات برش مهدی سیاه 22950 0 02166293217 1400-08-11 14:15:32
طاها برش سیاه 0 0 02155440890 1400-08-05 13:24:54
طاها برش سیاه 0 0 02155440890 1400-07-12 14:05:04
برادران سیاه 5650 0 09126355779 1398-07-10 21:03:46
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6620 02188945129 1398-02-17 14:30:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6620 02188945129 1398-02-17 14:30:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6620 02188945129 1398-02-17 14:30:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-11 12:09:25
پیشرو فولاد گیتی گستر سیاه 0 0 02191009066 1400-09-10 12:43:49
خدمات برش مهدی سیاه 0 0 02166293217 1400-09-10 12:25:34
ابتین تجارت سیاه 0 0 05137606667 1400-09-08 12:33:36
آبتین تجارت فولاد ونداد سیاه 0 0 0 1400-09-08 11:59:35
فولاد نورد اپادانا یارلو سیاه 0 0 02155445030 1400-09-04 13:03:18
طاها برش سیاه 0 0 02155440890 1400-08-29 14:20:11
فولاد کیمیا پایدار سیاه 0 0 02155440751 1400-08-18 12:30:42
فولاد نورد اپادانا سیاه 0 0 02155445030 1400-08-18 10:57:21
خدمات برش مهدی سیاه 23400 0 02166293217 1400-08-11 14:15:11
طاها برش سیاه 0 0 02155440890 1400-07-12 14:04:46
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

10

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهرداد ایاض سیاه 0 0 09124073473 1400-09-10 12:04:30
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-10 11:09:46
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-09 15:28:28
ابتین تجارت سیاه 0 0 05137606667 1400-09-08 12:32:06
آبتین تجارت فولاد ونداد سیاه 0 0 0 1400-09-08 11:56:21
فولاد نورد اپادانا یارلو سیاه 0 0 02155445030 1400-09-04 13:03:32
عصر فولاد کاویان سیاه 0 0 09121182573 1400-09-03 10:45:18
عصر فولاد کاویان سیاه 0 0 09121182573 1400-08-24 15:00:08
بهین تجارت رجایی سیاه 0 0 02122631224 1400-08-22 13:46:04
فولاد کیمیا پایدار سیاه 0 0 02155440751 1400-08-18 12:31:03
فولاد نورد اپادانا سیاه 0 0 02155445030 1400-08-18 10:57:53
خدمات برش مهدی سیاه 22950 0 02166293217 1400-08-11 14:15:46
طاها برش سیاه 0 0 02155440890 1400-08-05 13:25:08
فولاد کیمیا پایدار سیاه 0 0 02155440751 1400-07-25 10:58:44
ابتین تجارت سیاه 0 0 05137606667 1400-07-24 15:16:27
طاها برش سیاه 0 0 02155440890 1400-07-12 14:05:20
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6620 02188945129 1398-02-17 14:30:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6620 02188945129 1398-02-17 14:30:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6620 02188945129 1398-02-17 14:30:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

2

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ابتین تجارت سیاه 0 0 05137606667 1400-09-08 12:34:21
آبتین تجارت فولاد ونداد سیاه 0 0 0 1400-09-08 12:00:51
قیمت ورق آهن

2000*1250

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6620 02188945129 1398-02-17 14:30:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6620 02188945129 1398-02-17 14:30:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6620 02188945129 1398-02-17 14:30:00
قیمت ورق آهن

1050

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6620 02188945129 1398-02-17 14:30:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6620 02188945129 1398-02-17 14:30:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6620 02188945129 1398-02-17 14:30:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6620 02188945129 1398-02-17 14:30:00
قیمت ورق آهن

1250*3000

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6620 02188945129 1398-02-17 14:30:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6620 02188945129 1398-02-17 14:30:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6620 02188945129 1398-02-17 14:30:00
قیمت ورق آهن

3

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
برشکاری قاسم نژاد سیاه 2250 0 66674726 1396-11-30 16:34:07
قیمت ورق آهن

10

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-11 12:12:08
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-09-09 15:37:49
فولاد صفا سیاه 23700 0 02140770078 1400-09-02 12:20:36
غفار درخشنده سیاه 0 0 09126340340 1400-08-29 14:23:29
فولاد صفا سیاه 22000 0 02140770078 1400-08-11 14:28:01
آهن آلات نوري سیاه 18350 0 09121542938 1399-10-10 20:08:47
ورق کریمی سیاه 5970 0 02155531000 1398-04-03 20:19:27
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6170 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6370 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6380 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6170 02188945129 1398-01-27 06:00:00
اهن الات نامدار ودارا سیاه 5 3780 09201140382 1397-10-25 13:34:05
قیمت ورق آهن

25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-11 12:08:38
طاها برش سیاه 0 0 02155440890 1400-09-10 14:56:41
خدمات برش مهدی سیاه 0 0 02166293217 1400-09-10 12:31:07
مهرداد ایاض سیاه 0 0 09124073473 1400-09-10 12:01:45
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-09-09 15:58:28
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-09-09 15:51:43
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-04 10:35:20
خدمات برش مهدی سیاه 21000 0 02166293217 1400-09-02 14:35:29
فولاد صفا سیاه 23700 0 02140770078 1400-09-02 12:21:16
غفار درخشنده سیاه 0 0 09126340340 1400-08-29 14:24:24
فولاد نورد اپادانا سیاه 0 0 02155445030 1400-08-18 11:00:32
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-16 15:01:20
امیر مولایاری سیاه 0 0 09122092306 1400-08-15 11:59:19
فولاد صفا سیاه 22800 0 02140770078 1400-08-11 14:29:10
سامانه آهن سیاه 21000 02188949525 1400-05-21 17:15:42
آهن آلات نوري سیاه 16400 0 09121542938 1399-10-04 17:51:44
اهن الات نامدار ودارا سیاه 14750 0 09201140382 1399-09-15 19:36:21
دمیرچی سیاه 5500 0 02166316693 1398-04-15 23:27:12
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5790 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5760 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5660 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5780 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5750 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5690 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5790 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5790 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5780 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5750 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5950 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن امروز سیاه 0 6080 09101303206 1398-01-24 06:00:00
قیمت ورق آهن

20

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-11 12:08:01
خدمات برش مهدی سیاه 0 0 02166293217 1400-09-10 12:29:45
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-10 11:00:45
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-09-09 15:57:19
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-04 10:35:11
خدمات برش مهدی سیاه 21000 0 02166293217 1400-09-02 14:35:17
فولاد صفا سیاه 23700 0 02140770078 1400-09-02 12:21:04
غفار درخشنده سیاه 0 0 09126340340 1400-08-29 14:24:01
فولاد نورد اپادانا سیاه 0 0 02155445030 1400-08-18 11:00:21
امیر مولایاری سیاه 0 0 09122092306 1400-08-15 11:59:09
فولاد صفا سیاه 22800 0 02140770078 1400-08-11 14:28:43
فولاد صفا سیاه 25000 0 02140770078 1400-08-11 14:27:08
مهرداد ایاض سیاه 0 0 09124073473 1400-08-11 14:21:47
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-09 14:15:15
طاها برش سیاه 0 0 02155440890 1400-07-27 13:39:35
آهن آلات نوري سیاه 16400 0 09121542938 1399-10-04 17:52:01
اهن الات نامدار ودارا سیاه 15600 0 09201140382 1399-09-27 18:20:18
اهن الات نامدار ودارا سیاه 14800 0 09201140382 1399-09-17 18:25:21
برشکاری دی سیاه 5750 0 02155509571 1398-04-03 22:31:16
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5790 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5560 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5780 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5670 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5750 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5780 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5810 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5700 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5790 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5750 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5780 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

15

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-11 12:07:16
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-11 12:04:39
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-09-09 15:56:23
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-09-09 15:48:31
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-04 10:34:58
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-04 10:34:30
فولاد صفا سیاه 23700 0 02140770078 1400-09-02 12:20:48
غفار درخشنده سیاه 0 0 09126340340 1400-08-29 14:24:10
غفار درخشنده سیاه 0 0 09126340340 1400-08-29 14:23:45
فولاد نورد اپادانا سیاه 0 0 02155445030 1400-08-18 10:59:44
خدمات برش مهدی سیاه 25700 0 02166293217 1400-08-11 14:18:25
آهن آلات نوري سیاه 15600 0 09121542938 1399-09-27 17:26:36
اهن الات نامدار ودارا سیاه 15000 0 09201140382 1399-09-18 22:31:42
اهن الات نامدار ودارا سیاه 14750 0 09201140382 1399-09-15 23:36:33
اهن الات حاج محمدی سیاه 7400 0 02166292950 1398-11-01 21:52:53
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6220 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6320 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6270 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6220 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

12

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-11 12:06:09
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-10 10:59:43
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-09-09 15:55:39
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-09-09 15:38:40
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-04 10:34:47
غفار درخشنده سیاه 0 0 09126340340 1400-08-29 14:23:37
نیکا متال سیاه 0 0 02188584712 1400-08-24 14:23:32
فولاد صفا سیاه 25200 0 02140770078 1400-08-11 14:26:49
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6180 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5890 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6280 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6180 02188945129 1398-01-27 06:00:00
اهن الات نامدار ودارا سیاه 5 3780 09201140382 1397-10-25 13:34:05
قیمت ورق آهن

8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-11 12:03:54
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-04 10:34:20
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-02 14:56:39
فولاد صفا سیاه 23700 0 02140770078 1400-09-02 12:20:22
غفار درخشنده سیاه 0 0 09126340340 1400-08-29 14:23:22
اهن الات حاج محمدی سیاه 7000 0 02166292950 1398-06-30 16:48:56
ورق جهانی سیاه 5500 0 02166313413 1398-04-18 20:46:42
قیمت ورق آهن

40

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهرداد ایاض سیاه 0 0 09124073473 1400-09-10 12:02:59
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-09-09 16:00:12
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-09-09 15:54:43
فولاد صفا سیاه 23700 0 02140770078 1400-09-02 12:19:35
فولاد نورد اپادانا سیاه 0 0 02155445030 1400-08-18 11:00:56
آهن آلات نوري سیاه 16400 0 09121542938 1399-10-06 20:53:05
اهن الات نامدار ودارا سیاه 16150 0 09201140382 1399-10-03 19:51:05
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5820 02188945129 1398-02-02 06:00:00
قیمت ورق آهن

35

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهرداد ایاض سیاه 0 0 09124073473 1400-09-10 12:02:25
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-09-09 15:59:41
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-09-09 15:53:59
عصر فولاد کاویان سیاه 0 0 09121182573 1400-09-03 10:39:52
فولاد صفا سیاه 23700 0 02140770078 1400-09-02 12:21:42
غفار درخشنده سیاه 0 0 09126340340 1400-08-29 14:24:42
فولاد صفا سیاه 24900 0 02140770078 1400-08-11 14:27:26
آهن آلات نوري سیاه 16300 0 09121542938 1399-10-07 21:24:29
اهن الات نامدار ودارا سیاه 16150 0 09201140382 1399-10-03 19:52:38
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5730 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5910 02188945129 1398-02-02 06:00:00
قیمت ورق آهن

30

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-09-09 15:59:10
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-09-09 15:52:49
فولاد صفا سیاه 23700 0 02140770078 1400-09-02 12:21:31
غفار درخشنده سیاه 0 0 09126340340 1400-08-29 14:24:56
غفار درخشنده سیاه 0 0 09126340340 1400-08-29 14:24:32
فولاد نورد اپادانا سیاه 0 0 02155445030 1400-08-18 11:00:45
آهن آلات نوري سیاه 16400 0 09121542938 1399-10-06 21:55:56
اهن الات نامدار ودارا سیاه 15500 0 09201140382 1399-09-25 18:49:29
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 5550 0 02166672957 1398-04-29 23:05:51
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5920 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5810 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5900 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5940 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5920 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5920 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5940 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

50

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5830 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن امروز سیاه 0 5490 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز سیاه 0 5490 09101303206 1398-01-19 06:00:00
قیمت ورق آهن

12

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-11 12:03:08
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-11 11:54:40
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-09 15:17:06
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-09-08 12:11:35
هنر و سرگرمی سیاه 0 0 02188942500 1400-09-04 11:17:15
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-08-30 11:25:51
فولاد کسری اسپادانا سیاه 0 0 03136940000 1400-08-29 14:26:47
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-29 10:48:23
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-20 11:44:24
پیشرو فولاد گیتی گستر سیاه 0 0 09126800668 1400-08-11 14:34:14
خدمات برش مهدی سیاه 25200 0 02166293217 1400-08-11 14:17:39
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-09 14:14:10
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-05 15:45:26
اصلان رضیی آلیاژی 0 0 02166670517 1400-07-27 11:07:16
فولاد نورد اپادانا سیاه 0 0 02155445030 1400-07-25 10:52:46
آهن آلات نوري سیاه 18000 0 09121542938 1399-10-15 20:23:11
اهن الات نامدار ودارا سیاه 17700 0 09201140382 1399-10-15 17:32:13
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 5550 0 02166672957 1398-04-29 23:03:47
بنگاه دسا سیاه 63200 0 02155223000 1398-03-12 21:43:44
بنگاه دسا سیاه 63200 0 02155223000 1398-03-12 21:43:44
بنگاه دسا سیاه 63200 0 02155223000 1398-03-12 21:42:29
بنگاه دسا سیاه 68000 66900 02155223000 1398-02-28 17:18:02
قیمت ورق آهن

10

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-11 12:02:31
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-11 11:53:59
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-09 15:16:18
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-09-08 12:10:38
هنر و سرگرمی سیاه 0 0 02188942500 1400-09-03 15:24:44
عصر فولاد کاویان سیاه 0 0 09121182573 1400-09-03 10:39:08
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-08-30 11:25:42
فولاد کسری اسپادانا سیاه 0 0 03136940000 1400-08-29 14:26:39
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-29 10:48:04
فولاد برش حدید سیاه 0 0 09131034582 1400-08-25 14:54:23
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-20 11:44:15
عصر فولاد کاویان سیاه 0 0 09121182573 1400-08-18 12:43:04
نیکا متال سیاه 0 0 02188584712 1400-08-15 13:52:20
پیشرو فولاد گیتی گستر سیاه 0 0 09126800668 1400-08-11 14:34:05
خدمات برش مهدی سیاه 25200 0 02166293217 1400-08-11 14:17:28
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-09 14:13:59
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-05 15:45:07
اصلان رضیی آلیاژی 0 0 02166670517 1400-07-27 11:06:57
فولاد نورد اپادانا سیاه 0 0 02155445030 1400-07-25 10:51:26
اهن الات نامدار ودارا سیاه 17600 0 09201140382 1399-10-17 17:49:22
آهن آلات نوري سیاه 17100 0 09121542938 1399-10-13 22:06:21
آهن آلات ايفل سیاه 15200 0 02166675073 1399-08-17 20:50:14
پیشرو صنعت سیاه 73000 0 02145306 1398-10-08 01:34:29
اهن الات حاج محمدی سیاه 7000 0 02166292950 1398-10-04 17:46:03
پیشرو صنعت سیاه 66500 0 02145306 1398-09-23 20:47:06
پیشرو صنعت سیاه 66500 0 02145306 1398-09-23 20:46:32
بنگاه شهر سیاه 5450 0 02155219000 1398-08-05 02:00:56
بنگاه دسا سیاه 63200 0 02155223000 1398-03-12 21:41:31
بنگاه دسا سیاه 63200 0 02155223000 1398-03-12 21:41:28
بنگاه دسا سیاه 68000 67000 02155223000 1398-02-28 17:18:06
بنگاه دسا سیاه 68000 66900 02155223000 1398-02-28 17:17:57
فولاد ملی سیاه 2920 0 66672213 1396-12-05 10:57:07
قیمت ورق آهن

8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-11 12:00:59
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-11 11:52:40
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-10 10:58:16
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-09 15:15:28
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-09-08 12:09:47
عصر فولاد کاویان سیاه 0 0 09121182573 1400-09-03 10:38:58
آهن مجید سیاه 0 0 02156418121 1400-09-02 11:10:43
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-08-30 11:25:30
فولاد کسری اسپادانا سیاه 0 0 03136940000 1400-08-29 14:26:25
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-29 10:47:53
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-20 11:44:04
هنر و سرگرمی سیاه 0 0 02188942500 1400-08-18 15:36:23
پیشرو فولاد گیتی گستر سیاه 0 0 09126800668 1400-08-11 14:33:53
خدمات برش مهدی سیاه 25200 0 02166293217 1400-08-11 14:17:10
فولاد تجارت سیوان سیاه 0 0 02133566156 1400-08-10 15:14:29
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-09 14:13:43
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-05 15:44:55
اصلان رضیی آلیاژی 0 0 02166670517 1400-07-27 11:06:38
فولاد نورد اپادانا سیاه 0 0 02155445030 1400-07-25 10:50:29
اهن الات نامدار ودارا سیاه 16800 0 09201140382 1399-10-15 17:31:49
آهن آلات نوري سیاه 16150 0 09121542938 1399-10-07 20:21:08
بنگاه شهر سیاه 54500 0 02155219000 1398-08-05 02:00:44
آهن البرز سیاه 0 5150 02166315701 1398-05-15 14:46:18
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 0 5790 02166672957 1398-05-13 05:54:11
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ آلیاژی 6800 0 02166672957 1398-04-23 00:35:38
ورق ایران آلیاژی 5650 0 02166671006 1398-04-22 21:25:13
برشکاری دی سیاه 6000 0 02155509571 1398-04-17 18:08:22
بنگاه دسا سیاه 63900 0 02155223000 1398-03-12 21:40:32
بنگاه دسا سیاه 63900 0 02155223000 1398-03-12 21:40:29
بنگاه دسا سیاه 63900 0 02155223000 1398-03-12 21:40:25
بنگاه دسا سیاه 68000 66900 02155223000 1398-02-28 17:17:53
قیمت ورق آهن

6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-11 12:00:09
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-11 11:49:51
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-09-08 12:09:01
عصر فولاد کاویان سیاه 0 0 09121182573 1400-09-03 10:41:18
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-08-30 11:25:18
فولاد کسری اسپادانا سیاه 0 0 03136940000 1400-08-29 14:26:06
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-29 10:47:42
فولاد برش حدید سیاه 0 0 09131034582 1400-08-25 14:54:10
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-20 11:43:54
هنر و سرگرمی سیاه 0 0 02188942500 1400-08-18 15:36:11
خدمات برش مهدی سیاه 24800 0 02166293217 1400-08-11 14:16:52
فولاد تجارت سیوان سیاه 0 0 02133566156 1400-08-10 15:13:52
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-09 14:13:33
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-03 11:32:46
فولاد نورد اپادانا سیاه 0 0 02155445030 1400-07-25 10:50:14
اهن الات نامدار ودارا سیاه 17100 0 09201140382 1399-10-15 17:32:00
آهن آلات نوري سیاه 17100 0 09121542938 1399-10-10 20:07:37
اهن الات حاج محمدی سیاه 5900 0 02166292950 1398-09-12 16:49:43
اهن الات حاج محمدی سیاه 0 7000 02166292950 1398-06-30 16:49:02
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 5750 0 02166672957 1398-05-01 05:20:36
ماکان فولاد ایرانیان سیاه 5570 0 03132296565 1398-04-31 18:13:10
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ آلیاژی 9300 0 02166672957 1398-04-20 04:43:00
امید سیاه 5700 5650 02166315093 1398-04-15 21:50:08
بنگاه دسا سیاه 63200 0 02155223000 1398-03-12 21:39:20
بنگاه دسا سیاه 63200 0 02155223000 1398-03-12 21:39:17
بنگاه دسا سیاه 63200 0 02155223000 1398-03-12 21:39:14
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 6750 0 02166672957 1398-02-31 08:21:10
بنگاه دسا سیاه 68000 67000 02155223000 1398-02-28 17:17:48
سپاهان برش سیاه 2900 0 02155229675 1397-02-17 08:06:05
سپاهان برش سیاه 3100 0 02155229675 1397-02-17 08:01:57
سپاهان برش سیاه 2950 0 02155229675 1397-02-17 08:00:24
قیمت ورق آهن

5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-11 11:59:16
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-11 11:49:11
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-09 15:14:42
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-09-08 12:06:51
سبحان مسلمی اسید شویی 1 1 02166670426 1400-09-06 16:12:59
هنر و سرگرمی سیاه 0 0 02188942500 1400-09-04 11:16:57
آهن مجید سیاه 0 0 02156418121 1400-09-02 11:10:24
آهن مجید سیاه 0 0 02156418121 1400-09-02 11:10:17
آهن مجید سیاه 0 0 02156418121 1400-09-02 11:10:09
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-08-30 11:25:05
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-29 10:47:32
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-20 11:43:42
عصر فولاد کاویان سیاه 0 0 09121182573 1400-08-18 12:44:03
عصر فولاد کاویان سیاه 0 0 09121182573 1400-08-18 12:42:43
پیشرو فولاد گیتی گستر سیاه 0 0 09126800668 1400-08-11 14:33:43
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-09 14:13:12
بهین تجارت رجایی سیاه 0 0 02122631224 1400-08-09 11:15:21
بهین تجارت رجایی سیاه 0 0 02122631224 1400-08-09 11:15:09
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-05 15:44:34
آهن الات مبین اسید شویی 0 0 02144400422 1400-08-03 10:42:40
مجتبی ترک اسید شویی 0 0 02144400422 1400-07-25 11:16:40
فولاد نورد اپادانا سیاه 0 0 02155445030 1400-07-25 10:50:01
سامانه آهن سیاه 29500 02188949525 1400-05-19 21:59:41
اهن الات نامدار ودارا سیاه 18000 0 09201140382 1399-10-17 17:49:31
آهن آلات نوري سیاه 17900 0 09121542938 1399-10-15 20:23:23
اهن الات حاج محمدی سیاه 6000 0 02166292950 1398-05-22 22:58:47
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 57200 0 02166672957 1398-05-22 17:31:18
آهن البرز سیاه 5290 0 02166315701 1398-05-21 22:35:42
آهن آلات رنجبر اسید شویی 6800 0 66672184 1398-04-13 18:19:40
سپاهان برش سیاه 2950 0 02155229675 1397-02-17 07:59:09
قیمت ورق آهن

4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-11 11:58:02
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-11 11:44:52
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-10 10:53:59
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-09 15:12:19
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-09-08 12:05:46
عصر فولاد کاویان سیاه 0 0 09121182573 1400-09-03 10:45:53
آهن مجید سیاه 0 0 02156418121 1400-09-02 11:09:17
آهن مجید سیاه 0 0 02156418121 1400-09-01 12:53:39
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-08-30 11:24:37
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-29 10:47:21
فولاد برش حدید سیاه 0 0 09131034582 1400-08-25 14:54:01
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-20 11:43:31
عصر فولاد کاویان سیاه 0 0 09121182573 1400-08-18 12:43:54
پیشرو فولاد گیتی گستر سیاه 0 0 09126800668 1400-08-11 14:33:30
تاجداری اسید شویی 0 0 02155445754 1400-08-09 11:44:47
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-05 15:44:23
فولاد نورد اپادانا سیاه 0 0 02155445030 1400-07-25 10:49:49
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-07-24 12:09:20
آهن الات ممقانی سیاه 0 0 02166815888 1400-07-24 10:45:22
اهن الات حاج محمدی سیاه 21500 0 02166292950 1400-07-07 09:55:49
اهن الات نامدار ودارا سیاه 22300 0 09201140382 1399-10-15 17:31:37
آهن آلات نوري سیاه 18800 0 09121542938 1399-08-25 17:09:25
بازرگانی رضائی سیاه 1 0 02166670518 1398-08-11 18:46:01
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 5800 0 02166672957 1398-05-13 05:56:27
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 5900 0 02166672957 1398-04-27 04:33:09
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 5900 0 02166672957 1398-04-27 04:32:58
سپاهان برش اسید شویی 3150 0 02155229675 1397-02-17 08:03:30
آهن آلات عرفان سیاه 2910 0 02166675530 1396-12-24 08:35:29
قیمت ورق آهن

15

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-11 11:55:46
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-10 10:52:00
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-09-08 12:12:20
هنر و سرگرمی سیاه 0 0 02188942500 1400-09-04 11:17:27
عصر فولاد کاویان سیاه 0 0 09121182573 1400-09-03 10:41:28
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-08-30 11:26:04
فولاد کسری اسپادانا سیاه 0 0 03136940000 1400-08-29 14:26:54
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-29 10:48:33
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-20 11:44:34
پیشرو فولاد گیتی گستر سیاه 0 0 09126800668 1400-08-11 14:34:22
خدمات برش مهدی سیاه 26000 0 02166293217 1400-08-11 14:17:56
اصلان رضیی آلیاژی 0 0 02166670517 1400-07-27 11:07:26
فولاد نورد اپادانا سیاه 0 0 02155445030 1400-07-25 10:53:10
مریم مطلبی سیاه 25400 0 09916814830 1400-07-17 16:10:28
آهن آلات نوري سیاه 17100 0 09121542938 1399-10-13 22:06:33
اهن الات نامدار ودارا سیاه 17500 0 09201140382 1399-10-10 17:27:54
ماهان سیاه 144000 0 09120871374 1399-06-13 16:25:27
پیشرو صنعت سیاه 62500 0 02145306 1398-09-14 04:51:17
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 5520 0 02166672957 1398-04-29 23:07:25
رضایی سیاه 6100 6000 02166671201 1398-04-01 21:39:16
بنگاه دسا سیاه 68000 66900 02155223000 1398-02-28 17:18:19
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6430 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن امروز سیاه 0 6430 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز سیاه 0 6060 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز سیاه 0 6060 09101303206 1398-01-19 06:00:00
قیمت ورق آهن

3

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-11 11:36:02
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-09-10 10:45:32
سبحان مسلمی اسید شویی 0 0 02166670426 1400-09-06 15:34:53
هنر و سرگرمی سیاه 0 0 02188942500 1400-09-04 11:16:49
عصر فولاد کاویان سیاه 0 0 09121182573 1400-09-03 10:38:46
آهن مجید سیاه 0 0 02156418121 1400-09-02 11:08:32
آهن مجید سیاه 0 0 02156418121 1400-09-02 11:08:26
اصلان رضیی سیاه 0 0 02166670517 1400-08-30 11:24:24
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-29 10:47:10
فولاد برش حدید سیاه 0 0 09131034582 1400-08-25 14:53:52
آهن مجید سیاه 0 0 02156418121 1400-08-23 14:10:57
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-08-20 11:43:21
عصر فولاد کاویان سیاه 0 0 09121182573 1400-08-18 12:43:45
عصر فولاد کاویان سیاه 0 0 09121182573 1400-08-18 12:42:18
پیشرو فولاد گیتی گستر سیاه 0 0 09126800668 1400-08-11 14:33:19
فولاد نورد اپادانا سیاه 0 0 02155445030 1400-07-25 10:49:30
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-07-24 12:09:06
آهن الات ممقانی سیاه 0 0 02166815888 1400-07-24 10:45:06
یعقوب ممقانی اسید شویی 26700 0 09125803358 1400-07-18 16:33:48
آهن آلات نوري سیاه 21800 0 09121542938 1400-03-09 21:29:15
اهن الات حاج محمدی سیاه 5900 0 02166292950 1398-09-12 16:47:34
اهن الات نامدار ودارا سیاه 5560 0 09201140382 1398-07-21 18:03:53
فولاد آلیاژی محمدی سیاه 5400 0 02166670042 1398-07-17 21:20:04
اهن الات حاج محمدی سیاه 6000 0 02166292950 1398-05-22 22:58:52
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 57200 0 02166672957 1398-05-22 17:31:41
آهن البرز سیاه 5800 0 02166315701 1398-05-21 22:36:04
آهن البرز سیاه 6400 0 02166315701 1398-05-15 14:48:45
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 5800 0 02166672957 1398-05-13 05:54:41
ماکان فولاد ایرانیان سیاه 5470 0 03132296565 1398-04-31 18:20:39
آهن الات علی مولائی سیاه 6100 0 02166671883 1398-04-23 19:28:50
فلزگستر خرداد سیاه 5650 0 03532331563 1398-04-18 15:25:27
اهن الات قدیری سیاه 6500 6450 02166225356 1398-04-16 23:29:57
برشکاری ستینه سیاه 63000 0 02155533112 1398-04-06 02:00:05
برشکاری ستینه سیاه 64000 64000 02155533112 1398-04-06 01:58:54
اهن آلات صابر سیاه 6250 0 03137771282 1398-03-25 20:26:15
برشکاری ستینه سیاه 67000 67000 02155533112 1398-03-13 03:14:31
آهن آلات صفایی سیاه 66500 0 02166675111 1398-03-12 21:37:07
مجید سیاه 5550 0 09363430601 1397-12-20 10:02:45
آهن آلات عرفان سیاه 2990 0 02166675530 1397-02-09 10:23:32
برشکاری سبحان سیاه 2800 0 02155509750 1396-11-23 09:21:25
قیمت ورق آهن

0.47

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد تجارت سیوان رنگی 0 0 02133566156 1400-09-10 13:10:03
فولاد تجارت سیوان رنگی 0 0 02133566156 1400-09-10 13:09:30
فولاد تجارت سیوان رنگی 0 0 02133566156 1400-09-10 13:08:54
آهن آلات نوري رنگی 34000 0 09121542938 1399-09-10 23:02:55
سامانه آهن رنگی 34500 0 02188949525 1399-09-05 21:50:11
سجودی رنگی 36000 0 09193510051 1399-09-03 19:16:18
آهن البرز رنگی 13500 0 02166315701 1398-05-15 14:45:31
آهن البرز رنگی 13500 0 02166315701 1398-05-15 14:29:15
برشکاری سعید عسگری رنگی 10200 0 02166315103 1398-05-12 03:50:01
برشکاری سعید عسگری رنگی 10200 0 02166315103 1398-05-12 03:49:24
پنل جاسبی رنگی 13200 0 02155045550 1398-03-22 19:13:12
پنل جاسبی رنگی 12800 0 02155045550 1398-03-22 19:11:34
پنل جاسبی رنگی 13100 0 02155045550 1398-03-19 22:31:10
فرم گستر رنگی 13200 0 02155440024 1398-02-30 20:55:01
قیمت ورق آهن

1

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نادر ثابتی روغنی 0 0 09122854235 1400-09-10 10:29:41
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-09-08 12:20:17
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-09-08 12:18:56
پیشرو فولاد داتیس روغنی 0 0 02126653580 1400-09-03 13:24:39
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-09-03 13:17:29
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-09-03 13:13:44
آهن الات ممقانی روغنی 0 0 02166815888 1400-09-01 15:50:50
استیل هورمزد روغنی 0 0 09126010787 1400-08-29 16:04:51
محمد محمدی روغنی 0 0 02188782886 1400-08-29 15:36:53
پیشرو فولاد داتیس روغنی 0 0 02126653580 1400-08-25 14:59:34
آهن الات ممقانی روغنی 0 0 02166815888 1400-08-25 11:49:39
هنر و سرگرمی روغنی 0 0 02188942500 1400-08-05 14:49:11
سبحان مسلمی روغنی 0 0 02166670426 1400-07-25 12:02:51
پیشرو فولاد داتیس روغنی 0 0 02126653580 1400-07-21 11:05:16
سجودی روغنی 23800 0 09193510051 1399-09-16 18:47:13
کاویان روغنی 2600000 0 09105693066 1399-09-03 19:38:31
آهن برتر روغنی 25000 0 02166670801 1399-06-31 22:23:21
ماهان روغنی 225000 0 09120871374 1399-06-13 16:21:54
گروه صنعتی عرشه کاران روغنی 140000 0 02128429065 1399-03-03 14:59:59
اهن الات حاج محمدی روغنی 7200 0 02166292950 1398-11-01 21:50:18
اهن الات حاج محمدی روغنی 5900 0 02166292950 1398-09-12 16:48:59
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 6900 0 02166672957 1398-05-13 05:55:33
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 6900 0 02166672957 1398-05-13 05:55:24
فلزگستر خرداد روغنی 6650 0 03532331563 1398-05-09 00:49:33
فلزگستر خرداد روغنی 6650 0 03532331563 1398-05-09 00:49:15
قیمت ورق آهن

0.6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نادر ثابتی روغنی 0 0 09122854235 1400-09-10 10:28:54
حامی تجارت فولاد ایرانیان روغنی 0 0 02155012554 1400-09-09 13:46:24
پیشرو فولاد داتیس روغنی 0 0 02126653580 1400-09-03 13:24:09
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-09-03 13:13:18
آهن الات ممقانی روغنی 0 0 02166815888 1400-09-01 15:50:12
فولاد برش حدید روغنی 0 0 09131034582 1400-08-05 14:47:48
فولاد رادین روغنی 0 0 02165812007 1400-07-27 12:04:37
حسین حاجیلو روغنی 0 0 09124398086 1400-07-18 11:00:41
حسین حاجیلو روغنی 0 0 09124398086 1400-07-18 10:54:41
حاج محمدی روغنی 26150 09121063639 1400-01-15 22:15:49
کاویان روغنی 245000 245000 09105693066 1399-09-04 06:03:26
فلزگستر خرداد روغنی 6950 6950 03532331563 1398-03-22 18:16:51
تجارت غرب روغنی 8500 8501 ۰۵۵۲۸۸۸۵۵۵ 1397-09-09 12:31:17
قیمت ورق آهن

0.8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تامین تجارت سانا روغنی 0 0 02188027831 1400-09-09 13:56:48
تامین تجارت سانا روغنی 0 0 02188027831 1400-09-09 13:55:43
تامین تجارت سانا روغنی 0 0 02188027831 1400-09-09 13:54:55
تامین تجارت سانا روغنی 0 0 02188027831 1400-09-02 12:15:02
آهن الات ممقانی روغنی 0 0 02166815888 1400-09-01 15:50:39
آهن الات ممقانی روغنی 0 0 02166815888 1400-08-25 11:47:02
اهن الات حاج محمدی روغنی 7000 0 02166292950 1398-06-30 16:48:51
آهن البرز روغنی 6400 0 02166315701 1398-05-15 14:49:58
ورق آلات حیدری روغنی 0 7000 02166670787 1398-04-24 18:37:00
شرکت قطب فولاد ایرانیان روغنی 0 7000 02166670523 1398-04-24 18:20:12
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 6900 8000 02166672957 1398-04-23 00:35:28
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 0 7000 02166672957 1398-04-23 00:35:19
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 6900 0 02166672957 1398-04-20 01:49:00
قیمت ورق آهن

0.4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-09-08 12:17:35
امیر محمدی روغنی 0 0 09122793936 1400-08-24 15:09:35
عرشه سازان ایساتیس روغنی 0 0 02156545000 1400-08-10 15:12:34
قیمت ورق آهن

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-09-08 12:15:01
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-09-02 16:25:10
تامین تجارت سانا روغنی 0 0 02188027831 1400-09-02 12:15:33
آهن الات ممقانی روغنی 0 0 02166815888 1400-09-01 15:39:04
نادر ثابتی روغنی 0 0 09122854235 1400-08-29 16:05:50
پیشرو فولاد داتیس روغنی 0 0 02126653580 1400-08-29 15:37:55
امیر محمدی روغنی 0 0 09122793936 1400-08-24 15:09:46
نماپوشش پرشین روغنی 0 0 02188461900 1400-08-16 14:36:23
فولاد برش حدید روغنی 0 0 09131034582 1400-08-05 14:48:02
فلزگستر خرداد روغنی 7300 0 03532331563 1398-04-29 16:39:49
فلزگستر خرداد روغنی 7700 0 03532331563 1398-04-12 17:35:14
ورق حیدری روغنی 3330 0 02155533791 1396-11-23 10:25:50
قیمت ورق آهن

1.25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سبحان مسلمی روغنی 0 0 02166670426 1400-09-06 16:19:16
آهن الات ممقانی روغنی 0 0 02166815888 1400-09-01 15:51:04
پیشرو فولاد داتیس روغنی 0 0 02126653580 1400-08-29 15:39:59
محمد محمدی روغنی 0 0 02188782886 1400-08-29 15:37:01
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-08-22 12:01:00
اهن الات حاج محمدی روغنی 19000 0 02166292950 1400-07-06 10:02:28
اهن الات حاج محمدی روغنی 0 5200 02166292950 1398-07-24 17:17:18
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 6950 0 02166672957 1398-05-27 19:37:12
آهن البرز روغنی 7500 0 02166315701 1398-05-23 15:05:50
اهن الات حاج محمدی روغنی 6000 0 02166292950 1398-05-22 23:04:36
فلزگستر خرداد روغنی 0 6800 03532331563 1398-04-29 16:42:54
آهن الات علی مولائی روغنی 0 7080 02166671883 1398-04-23 19:32:06
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 0 6950 02166672957 1398-04-22 22:37:24
فولاد آلیاژی محمدی روغنی 0 7000 02166670042 1398-04-22 21:36:51
قیمت ورق آهن

2.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
هنر و سرگرمی سیاه 0 0 02188942500 1400-09-04 11:16:39
آهن مجید سیاه 0 0 02156418121 1400-09-02 11:02:24
هنر و سرگرمی سیاه 0 0 02188942500 1400-08-18 15:35:34
آهن الات مبین اسید شویی 0 0 02144400422 1400-08-03 10:41:41
مجتبی ترک اسید شویی 0 0 02144400422 1400-07-25 11:15:47
عرشه سازان ایساتیس سیاه 0 0 02156545000 1400-07-24 12:08:42
حسین حاجیلو اسید شویی 0 0 09124398086 1400-07-18 10:57:43
سجودی سیاه 24000 0 09193510051 1399-09-16 18:46:33
آهن آلات نوري سیاه 0 0 09121542938 1399-09-11 23:05:43
برشکاری نقوی سیاه 19500 0 02166672853 1399-06-31 23:58:06
پیشرو صنعت سیاه 67800 0 02145306 1398-09-25 20:18:57
ماکان فولاد ایرانیان سیاه 5520 0 03132296565 1398-04-31 18:21:16
فلز گستران آرمان ایرانیان سیاه 6300 0 02166313336 1398-04-18 19:17:51
آهن آلات رنجبر اسید شویی 6700 0 66672184 1398-04-13 18:20:39
برشکاری طاها سیاه 5800 0 02166672614 1398-02-22 23:20:14
مجید سیاه 5640 0 09363430601 1397-12-20 10:06:52
قیمت ورق آهن

2

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
هنر و سرگرمی سیاه 0 0 02188942500 1400-09-04 11:16:28
پارس فلز علی سیاه 0 0 09121113789 1400-09-04 10:52:25
نماپوشش پرشین سیاه 0 0 02188461900 1400-09-02 14:36:33
آهن مجید سیاه 0 0 02156418121 1400-09-02 11:00:25
آهن مجید سیاه 0 0 02156418121 1400-09-02 11:00:17
آهن الات ممقانی روغنی 0 0 02166815888 1400-09-01 15:51:26
سبحان مسلمی اسید شویی 0 0 02166670426 1400-08-29 15:43:11
فولاد برش حدید سیاه 0 0 09131034582 1400-08-25 14:53:40
عصر فولاد کاویان روغنی 0 0 09121182573 1400-08-18 12:38:41
فولاد برش حدید روغنی 0 0 09131034582 1400-08-05 14:47:33
آهن الات مبین روغنی 0 0 02144400422 1400-08-03 10:40:11
نادر ثابتی روغنی 0 0 09122854235 1400-07-27 14:04:49
نماپوشش پرشین اسید شویی 0 0 02188461900 1400-07-25 12:04:29
پیشگامان فولاد رستاک اسید شویی 0 0 02122047900 1400-07-21 11:00:32
حسین حاجیلو روغنی 0 0 09124398086 1400-07-18 10:55:18
تامین تجارت سانا اسید شویی 0 0 02188027831 1400-07-17 11:52:07
سجودی سیاه 24000 0 09193510051 1399-09-16 18:46:46
آهن آلات نوري سیاه 0 0 09121542938 1399-09-11 23:09:05
افخم فولاد شرق سیاه 16950 16850 09395443127 1399-09-06 17:25:59
افخم فولاد شرق سیاه 17800 17700 09395443127 1399-09-04 22:15:21
فولاد متین روغنی 26000 0 02166674499 1399-07-02 01:14:38
فولاد متین سیاه 25000 02166674499 1399-07-01 22:59:23
برشکاری نقوی سیاه 19900 0 02166672853 1399-06-31 23:40:31
آهن برتر روغنی 25900 0 02166670801 1399-06-31 22:27:08
اهن الات حاج محمدی سیاه 7200 0 02166292950 1398-11-03 18:09:55
اهن الات حاج محمدی روغنی 5800 0 02166292950 1398-08-23 18:17:37
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 6150 0 02166672957 1398-05-13 05:55:47
فلزگستر خرداد روغنی 6500 0 03532331563 1398-05-09 00:49:55
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ اسید شویی 6250 0 02166672957 1398-04-31 05:48:59
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 6750 0 02166672957 1398-04-31 05:48:36
خان بابایی سیاه 6720 0 02166670620 1398-04-23 17:52:22
اهن الات عزیز زاده سیاه 5900 0 02166672047 1398-04-23 17:29:16
آهن آلات خلیلی سیاه 150 0 02166314265 1398-04-16 19:49:09
سیفی سیاه 5850 0 02166299374 1398-04-12 21:21:25
فلزگستر خرداد سیاه 5970 0 03532331563 1398-04-12 17:33:33
فلزگستر خرداد سیاه 6000 0 03532331563 1398-04-05 16:34:38
فلزگستر خرداد روغنی 6950 6950 03532331563 1398-03-22 18:17:47
مجید اسید شویی 5800 0 09363430601 1397-12-20 10:09:46
مجید روغنی 6700 0 09363430601 1397-12-20 10:08:21
اهن الات خاکسار سیاه 3030 0 02435265636 1397-02-08 14:49:28
اهن الات حیدری سیاه 3200 0 02166674538 1396-12-02 10:21:43
برشکاری حسینی نسب سیاه 3020 0 02155504747 1396-11-28 11:21:16
قیمت ورق آهن

0.7

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
پیشرو فولاد داتیس روغنی 0 0 02126653580 1400-09-03 13:24:25
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-09-03 13:13:27
آهن الات ممقانی روغنی 0 0 02166815888 1400-09-01 15:50:23
تاجداری روغنی 0 0 02155445754 1400-08-18 16:01:03
پیشرو فولاد داتیس روغنی 0 0 02126653580 1400-08-08 15:14:19
کاویان روغنی 245000 245000 09105693066 1399-09-04 06:04:01
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 6900 0 02166672957 1398-04-20 01:50:00
فلزگستر خرداد روغنی 7050 0 03532331563 1398-04-12 17:34:21
قیمت ورق آهن

0.9

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
حامی تجارت فولاد ایرانیان روغنی 0 0 02155012554 1400-09-03 12:56:02
پیشرو فولاد داتیس روغنی 0 0 02126653580 1400-08-30 11:12:22
محمد محمدی روغنی 0 0 02188782886 1400-08-29 15:36:43
پیشرو فولاد داتیس روغنی 0 0 02126653580 1400-08-24 14:55:35
پیشرو فولاد داتیس روغنی 0 0 02126653580 1400-08-05 13:29:25
قیمت ورق آهن

1.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن الات ممقانی روغنی 0 0 02166815888 1400-09-01 15:51:14
فولاد برش حدید روغنی 0 0 09131034582 1400-08-05 14:47:01
فولاد برش حدید روغنی 0 0 09131034582 1400-08-05 14:46:34
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-07-29 12:03:09
سبحان مسلمی روغنی 0 0 02166670426 1400-07-24 13:53:44
حسین حاجیلو روغنی 0 0 09124398086 1400-07-18 11:01:07
فولاد متین روغنی 26000 0 02166674499 1399-07-02 01:14:14
آهن آلات ايفل سیاه 15000 0 02166675073 1399-07-01 22:34:13
اهن الات حیدری سیاه 26500 0 02166674538 1399-06-31 20:27:27
اهن الات حاج محمدی روغنی 7200 0 02166292950 1398-11-01 21:50:38
پیشرو صنعت روغنی 9400 0 02145306 1398-09-14 15:52:59
اهن الات عزیز زاده روغنی 6750 0 02166672047 1398-06-26 18:39:28
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 6900 0 02166672957 1398-05-27 19:37:01
فلزگستر خرداد روغنی 6860 0 03532331563 1398-05-27 18:31:49
آهن البرز روغنی 6700 0 02166315701 1398-05-23 15:05:04
اهن الات حاج محمدی روغنی 6000 0 02166292950 1398-05-22 23:04:31
فلزگستر خرداد روغنی 6820 0 03532331563 1398-04-16 15:34:22
آهن نوروزی سیاه 7200 7200 02166313185 1398-04-15 22:34:56
آهن آلات رنجبر سیاه 7200 0 66672184 1398-04-13 18:14:02
ورق مرادی روغنی 7100 6900 02166305801 1398-04-12 22:55:08
برشکاری سعید عسگری سیاه 5800 0 02166315103 1398-04-12 22:37:14
قیمت ورق آهن

0.18

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز رنگی 12700 0 02166315701 1398-05-21 22:36:24
قیمت ورق آهن

0.55

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فلزگستر خرداد روغنی 7250 0 03532331563 1398-04-29 16:40:51
قیمت ورق آهن

0.3

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تجارت غرب رنگی 7300 0 ۰۵۵۲۸۸۸۵۵۵ 1397-09-09 13:25:28
قیمت ورق آهن

15

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
طاها برش سیاه 0 0 02155440890 1400-09-10 14:54:55
فولاد کیمیا پایدار سیاه 0 0 02155440751 1400-09-10 12:37:29
خدمات برش مهدی سیاه 0 0 02166293217 1400-09-10 12:28:55
فولاد نورد اپادانا سیاه 0 0 02155445030 1400-08-18 10:59:01
طاها برش سیاه 0 0 02155440890 1400-07-12 14:04:11
خدمات برش مهدی سیاه 18500 0 02166293217 1400-07-07 10:32:02
اهن الات نامدار ودارا سیاه 13450 0 09201140382 1399-09-12 21:46:11
اهن الات حاج محمدی سیاه 7200 0 02166292950 1398-11-01 21:52:47
آهن آلات نوري سیاه 5500 0 09121542938 1398-06-23 20:44:08
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6050 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6050 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6250 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن امروز سیاه 0 5900 09101303206 1398-01-20 06:00:00
قیمت ورق آهن

12

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
طاها برش سیاه 0 0 02155440890 1400-09-10 14:53:32
فولاد کیمیا پایدار سیاه 0 0 02155440751 1400-09-10 12:36:45
خدمات برش مهدی سیاه 0 0 02166293217 1400-09-10 12:28:22
فولاد نورد اپادانا سیاه 0 0 02155445030 1400-08-18 10:58:53
خدمات برش مهدی سیاه 0 0 02166293217 1400-07-12 15:21:17
طاها برش سیاه 0 0 02155440890 1400-07-12 14:04:00
اهن الات نامدار ودارا سیاه 13450 0 09201140382 1399-09-12 21:43:17
آهن الات کریمی سیاه 5700 0 02155501000 1398-04-06 18:25:29
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

10

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
طاها برش سیاه 0 0 02155440890 1400-09-10 14:52:56
فولاد کیمیا پایدار سیاه 0 0 02155440751 1400-09-10 12:36:13
خدمات برش مهدی سیاه 0 0 02166293217 1400-09-10 12:27:37
فولاد نورد اپادانا سیاه 0 0 02155445030 1400-08-18 10:58:45
اهن الات حاج محمدی سیاه 20000 0 02166292950 1400-08-12 11:57:13
خدمات برش مهدی سیاه 0 0 02166293217 1400-07-12 15:21:07
طاها برش سیاه 0 0 02155440890 1400-07-12 14:03:49
اهن الات نامدار ودارا سیاه 13450 0 09201140382 1399-09-12 21:42:48
سامانه آهن سیاه 0 13200 02188949525 1399-09-11 22:20:14
اهن الات حاج محمدی سیاه 7250 0 02166292950 1398-11-01 21:51:10
برادران سیاه 0 5700 09126355779 1398-07-10 21:02:33
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 5800 0 02166672957 1398-04-20 01:50:24
امید سیاه 5550 5550 02166315093 1398-04-16 03:24:30
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
طاها برش سیاه 0 0 02155440890 1400-09-10 14:51:40
فولاد کیمیا پایدار سیاه 0 0 02155440751 1400-09-10 12:35:15
خدمات برش مهدی سیاه 0 0 02166293217 1400-09-10 12:26:57
طاها برش سیاه 0 0 02155440890 1400-08-27 11:38:35
فولاد نورد اپادانا سیاه 0 0 02155445030 1400-08-18 10:58:38
خدمات برش مهدی سیاه 0 0 02166293217 1400-07-12 15:20:53
طاها برش سیاه 0 0 02155440890 1400-07-12 14:03:19
سامانه آهن سیاه 0 13400 02188949525 1399-09-11 22:19:39
اهن الات حاج محمدی سیاه 0 7250 02166292950 1398-11-01 21:51:16
امید سیاه 5600 5600 02166315093 1398-04-19 18:17:41
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

20

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6080 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن امروز سیاه 0 6350 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز سیاه 0 5620 09101303206 1398-01-19 06:00:00
قیمت ورق آهن

1

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-09-10 13:06:35
فولاد نورا روغنی 0 0 02157946000 1400-09-09 13:42:48
حسین حاجیلو روغنی 0 0 09124398086 1400-09-09 10:30:07
والایی روغنی 0 0 09394537454 1400-09-06 12:59:09
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:43:58
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:43:52
پیشرو فولاد داتیس روغنی 0 0 02126653580 1400-09-03 13:23:33
حسین حاجیلو روغنی 0 0 09124398086 1400-09-03 12:50:14
فولاد برش حدید روغنی 0 0 09131034582 1400-09-01 14:01:43
فولاد برش حدید روغنی 0 0 09131034582 1400-09-01 14:01:35
فولاد تجارت سیوان گالوانیزه 0 0 02133566268 1400-08-30 11:48:36
اطلس فولاد گالوانیزه 0 0 02126205011 1400-08-26 14:54:54
اطلس فولاد گالوانیزه 0 0 02126205011 1400-08-26 14:54:49
آهن الات ممقانی گالوانیزه 0 0 02166815888 1400-08-25 12:00:40
آهن الات ممقانی گالوانیزه 0 0 02166815888 1400-08-11 11:46:00
سجودی روغنی 23800 0 09193510051 1399-09-16 18:48:09
سامانه آهن روغنی 25000 0 02188949525 1399-09-05 21:49:46
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 6800 0 02166672957 1398-05-27 19:34:54
گروه صنعتی دراژ گالوانیزه 8300 0 02166670692 1398-04-23 19:07:11
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9170 02188945129 1398-02-09 14:30:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7230 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7270 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 35890 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 35840 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 35840 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 35890 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 36340 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8620 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8630 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8590 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 5980 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 5980 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8660 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9100 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9100 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8790 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8710 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8700 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8620 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8640 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8600 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8560 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8520 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9100 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9100 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات عرفان روغنی 3270 0 02166675530 1396-12-28 08:31:47
قیمت ورق آهن

0.9

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-09-10 13:03:19
حسین حاجیلو روغنی 0 0 09124398086 1400-09-09 10:28:38
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:43:43
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:43:38
نماپوشش شیرمحمدلو گالوانیزه 0 0 02155449615 1400-09-03 15:11:28
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-09-03 13:10:14
فولاد برش حدید روغنی 0 0 09131034582 1400-09-01 13:57:13
فولاد برش حدید روغنی 0 0 09131034582 1400-09-01 13:57:05
فولاد تجارت سیوان گالوانیزه 0 0 02133566268 1400-08-30 11:48:23
حسین حاجیلو روغنی 0 0 09124398086 1400-08-30 11:13:34
اطلس فولاد گالوانیزه 0 0 02126205011 1400-08-26 14:54:39
اطلس فولاد گالوانیزه 0 0 02126205011 1400-08-26 14:54:34
برشکاری نقوی روغنی 26000 0 02166672853 1399-06-31 23:51:32
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7270 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7230 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7270 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7230 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8510 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8470 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8460 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8420 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 5940 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 5940 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9000 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8490 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8450 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8440 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8400 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7080 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7080 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8990 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-09-10 13:01:15
فولاد نورا روغنی 0 0 02157946000 1400-09-09 13:41:49
والایی گالوانیزه 0 0 09394537454 1400-09-06 13:03:09
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:41:02
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:40:56
فولاد برش حدید روغنی 0 0 09131034582 1400-09-01 13:55:40
فولاد برش حدید روغنی 0 0 09131034582 1400-09-01 13:55:32
اطلس فولاد گالوانیزه 0 0 02126205011 1400-08-26 14:53:19
اطلس فولاد گالوانیزه 0 0 02126205011 1400-08-26 14:53:14
برشکاری نقوی روغنی 28000 0 02166672853 1399-06-31 23:59:20
فروشگاه آهن آلات قاسمی گالوانیزه 27500 0 02166673614 1399-06-31 20:59:16
شرکت قطب فولاد ایرانیان روغنی 8100 0 02166670523 1398-04-24 18:18:54
آهن آلات حیدریان رنگی 0 32140 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 38940 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 38640 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9910 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9870 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10060 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10020 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8370 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8330 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8370 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8330 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7300 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8220 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8180 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8220 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8180 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9890 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9850 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10040 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7300 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8180 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8220 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8180 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8220 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-09-10 13:00:30
عامری گالوانیزه 0 0 02188832680 1400-09-09 13:58:24
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:40:44
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:40:35
عامری گالوانیزه 0 0 02188832680 1400-09-03 15:14:43
عامری گالوانیزه 0 0 02188832680 1400-09-03 15:14:36
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-09-03 13:09:33
فولاد برش حدید روغنی 0 0 09131034582 1400-09-01 13:55:23
فولاد برش حدید روغنی 0 0 09131034582 1400-09-01 13:55:08
فولاد تجارت سیوان گالوانیزه 0 0 02133566268 1400-08-30 11:47:15
اطلس فولاد گالوانیزه 0 0 02126205011 1400-08-26 14:51:54
اطلس فولاد گالوانیزه 0 0 02126205011 1400-08-26 14:51:45
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-08-24 15:11:11
امیر محمدی روغنی 0 0 09122793936 1400-08-24 15:10:04
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10520 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 42040 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 41040 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10560 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10370 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10410 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 9080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 9120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 9080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10500 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10390 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10350 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10540 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 9080 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 9080 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

2.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
محمد محمدی گالوانیزه 0 0 02188782886 1400-09-10 12:43:02
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:46:02
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:45:55
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9210 02188945129 1398-02-04 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9170 02188945129 1398-02-04 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9120 02188945129 1398-02-04 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9160 02188945129 1398-02-04 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8810 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8770 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8660 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8620 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8790 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8690 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8750 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8600 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

2

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
محمد محمدی گالوانیزه 0 0 02188782886 1400-09-10 12:42:27
حسین حاجیلو روغنی 0 0 09124398086 1400-09-09 10:38:12
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:45:42
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:45:35
فولاد برش حدید روغنی 0 0 09131034582 1400-09-01 14:04:16
فولاد برش حدید روغنی 0 0 09131034582 1400-09-01 14:04:08
آهن الات ممقانی گالوانیزه 0 0 02166815888 1400-08-25 12:01:15
اطلس فولاد گالوانیزه 0 0 02126205011 1400-08-18 16:59:39
حسین حاجیلو روغنی 0 0 09124398086 1400-07-21 10:53:26
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 7500 0 02166672957 1398-02-26 07:12:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8810 02188945129 1398-02-04 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8770 02188945129 1398-02-04 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8860 02188945129 1398-02-04 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8820 02188945129 1398-02-04 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 6880 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 6920 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 6880 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 33740 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 33740 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 6920 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 6920 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 34140 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 6830 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 6870 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 6830 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 6920 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 6920 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8760 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8720 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8810 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8770 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 6870 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8750 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8940 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8850 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8840 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8690 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8600 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8790 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8750 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 6830 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 6870 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 6830 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 6870 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

1.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
محمد محمدی گالوانیزه 0 0 02188782886 1400-09-10 12:41:39
فولاد نورا روغنی 0 0 02157946000 1400-09-09 13:43:48
حسین حاجیلو روغنی 0 0 09124398086 1400-09-09 10:36:33
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:45:21
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:45:12
پیشرو فولاد داتیس روغنی 0 0 02126653580 1400-09-03 13:23:43
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-09-03 13:10:26
فولاد برش حدید روغنی 0 0 09131034582 1400-09-01 14:03:43
فولاد برش حدید روغنی 0 0 09131034582 1400-09-01 14:03:27
فولاد تجارت سیوان گالوانیزه 0 0 02133566268 1400-08-30 11:49:05
حسین حاجیلو روغنی 0 0 09124398086 1400-08-30 11:14:39
آهن الات ممقانی گالوانیزه 0 0 02166815888 1400-08-25 12:01:06
اطلس فولاد گالوانیزه 0 0 02126205011 1400-08-18 16:59:27
آهن الات ممقانی گالوانیزه 0 0 02166815888 1400-08-11 11:46:22
نماپوشش پرشین گالوانیزه 0 0 02188461900 1400-07-25 11:56:55
برشکاری نقوی روغنی 25000 0 02166672853 1399-06-31 23:50:51
اهن الات حاج محمدی روغنی 7200 0 02166292950 1398-11-01 21:50:32
پیشرو صنعت گالوانیزه 92500 0 02145306 1398-10-16 06:16:59
آهن نوروزی روغنی 6990 0 02166313185 1398-05-27 19:47:59
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 6900 0 02166672957 1398-05-27 19:35:22
ورق آلات حیدری روغنی 7050 0 02166670787 1398-04-24 18:36:23
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ گالوانیزه 9300 0 02166672957 1398-02-31 08:20:20
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8660 02188945129 1398-02-04 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8620 02188945129 1398-02-04 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7270 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7230 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7270 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7230 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 34540 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7030 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 6160 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7140 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7140 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8610 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8570 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8510 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8470 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8650 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8740 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8640 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8550 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8590 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8550 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8490 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8450 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7080 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7030 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 6160 02188945129 1398-01-29 06:00:00
برشکاری مولایی روغنی 0 3500 02166675635 1397-01-21 10:47:49
قیمت ورق آهن

1.25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد نورا روغنی 0 0 02157946000 1400-09-09 13:44:35
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:44:59
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:44:14
فولاد برش حدید روغنی 0 0 09131034582 1400-09-01 14:03:16
فولاد برش حدید روغنی 0 0 09131034582 1400-09-01 14:03:10
حسین حاجیلو روغنی 0 0 09124398086 1400-08-29 12:11:15
آهن الات ممقانی گالوانیزه 0 0 02166815888 1400-08-25 12:00:58
آهن الات ممقانی گالوانیزه 0 0 02166815888 1400-07-24 10:43:04
نماپوشش پرشین گالوانیزه 0 0 02188461900 1400-07-21 13:30:01
مریم مظفریان گالوانیزه 0 0 02141537000 1400-07-18 16:01:44
برشکاری نقوی روغنی 25000 0 02166672853 1399-06-31 23:52:12
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ گالوانیزه 7900 0 02166672957 1398-04-27 04:44:18
فروشگاه آهن الات قربانی گالوانیزه 7400 0 02166674296 1398-04-23 20:10:14
گروه صنعتی دراژ گالوانیزه 8150 0 02166670692 1398-04-23 19:06:03
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9120 02188945129 1398-02-09 14:30:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7270 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9050 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7230 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7230 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7270 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 35240 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8620 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7140 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7140 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8660 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8700 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8760 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8700 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9300 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9300 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8700 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8740 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8590 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8550 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7080 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7080 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9300 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9300 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات عرفان گالوانیزه 3820 0 02166675530 1397-02-08 08:33:18
قیمت ورق آهن

0.8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
حسین حاجیلو روغنی 0 0 09124398086 1400-09-09 10:24:14
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:43:24
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:43:19
پیشرو فولاد داتیس روغنی 0 0 02126653580 1400-09-03 13:23:19
پیشرو فولاد داتیس روغنی 0 0 02126653580 1400-09-03 13:23:11
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-09-03 13:10:00
فولاد برش حدید روغنی 0 0 09131034582 1400-09-01 13:56:49
فولاد برش حدید روغنی 0 0 09131034582 1400-09-01 13:56:41
فولاد تجارت سیوان گالوانیزه 0 0 02133566268 1400-08-30 11:48:12
حسین حاجیلو روغنی 0 0 09124398086 1400-08-29 12:10:35
اطلس فولاد گالوانیزه 0 0 02126205011 1400-08-26 14:54:23
اطلس فولاد گالوانیزه 0 0 02126205011 1400-08-26 14:54:17
سامانه آهن گالوانیزه 24000 0 02188949525 1399-09-05 21:52:06
سجودی گالوانیزه 232000 0 09193510051 1399-09-03 19:07:02
فروشگاه رکنی روغنی 8500 0 02166673852 1398-04-24 20:19:09
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9120 02188945129 1398-02-09 14:30:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9050 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7270 02188945129 1398-02-03 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8760 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8720 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8510 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8470 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7140 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7140 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9100 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9100 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8490 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8450 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8600 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8640 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7080 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9100 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7080 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9100 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.7

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:43:07
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:43:02
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-09-03 13:09:50
حسین حاجیلو روغنی 0 0 09124398086 1400-09-03 11:45:11
فولاد برش حدید روغنی 0 0 09131034582 1400-09-01 13:56:23
فولاد برش حدید روغنی 0 0 09131034582 1400-09-01 13:56:16
فولاد تجارت سیوان گالوانیزه 0 0 02133566268 1400-08-30 11:47:59
اطلس فولاد گالوانیزه 0 0 02126205011 1400-08-26 14:54:09
اطلس فولاد گالوانیزه 0 0 02126205011 1400-08-26 14:54:03
حسین حاجیلو روغنی 0 0 09124398086 1400-08-26 12:16:59
آهن آلات نوري گالوانیزه 0 29100 09121542938 1399-08-15 19:19:30
برشکاری نقوی روغنی 26500 0 02166672853 1399-06-31 23:58:44
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 7130 0 02166672957 1398-05-27 19:35:35
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 7130 0 02166672957 1398-05-27 19:34:40
فلزگستر خرداد روغنی 7020 0 03532331563 1398-05-27 18:31:26
فلزگستر خرداد روغنی 6970 0 03532331563 1398-05-27 18:31:03
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 6900 0 02166672957 1398-04-20 01:49:14
آهن آلات حیدریان رنگی 0 37540 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 70 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8510 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8470 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8680 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8640 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7140 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7140 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8440 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8450 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8660 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8620 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7080 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7080 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:41:20
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:41:14
پیشرو فولاد داتیس روغنی 0 0 02126653580 1400-09-03 13:22:52
فولاد برش حدید روغنی 0 0 09131034582 1400-09-01 13:56:04
فولاد برش حدید روغنی 0 0 09131034582 1400-09-01 13:55:54
فولاد تجارت سیوان گالوانیزه 0 0 02133566268 1400-08-30 11:47:25
فولاد تجارت سیوان روغنی 0 0 02133566156 1400-08-26 15:08:55
اطلس فولاد گالوانیزه 0 0 02126205011 1400-08-26 14:53:52
اطلس فولاد گالوانیزه 0 0 02126205011 1400-08-26 14:53:47
آهن الات ممقانی گالوانیزه 0 0 02166815888 1400-08-25 12:00:20
حسین حاجیلو روغنی 0 0 09124398086 1400-08-10 12:51:28
فروشگاه آهن 555 روغنی 21500 0 02166670158 1399-05-12 16:15:47
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 7900 0 02166672957 1398-04-22 22:43:21
آهن آلات حیدریان رنگی 0 38540 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9160 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9220 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9180 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7140 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7140 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9140 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9100 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9200 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9160 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7080 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7080 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.55

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اطلس فولاد گالوانیزه 0 0 02126205011 1400-08-26 14:53:36
اطلس فولاد گالوانیزه 0 0 02126205011 1400-08-26 14:53:29
آهن آلات نوري گالوانیزه 7800 0 09121542938 1398-07-28 03:02:37
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9535 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9495 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9620 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9580 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9515 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9475 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9600 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9560 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.45

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اطلس فولاد گالوانیزه 0 0 02126205011 1400-08-26 14:52:08
اطلس فولاد گالوانیزه 0 0 02126205011 1400-08-26 14:52:03
پیشرو صنعت گالوانیزه 94000 0 02145306 1398-09-10 23:07:39
آهن آلات نوري گالوانیزه 6750 0 09121542938 1398-07-28 03:19:14
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ گالوانیزه 0 9900 02166672957 1398-05-27 19:36:33
اهن الات حاج محمدی گالوانیزه 9500 9000 02166292950 1398-05-22 22:59:16
آهن البرز گالوانیزه 9700 9400 02166315701 1398-05-17 06:04:46
قیمت ورق آهن

0.3

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان رنگی 0 45540 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 44540 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 9920 02188945129 1398-02-02 06:00:00
قیمت ورق آهن

1.2

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8650 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8740 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8840 02188945129 1398-01-31 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8890 02188945129 1398-01-31 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.98

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-09 16:34:20
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-09 16:31:41
قیمت ورق آهن

1.25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-09 16:33:44
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-09 16:33:06
نماپوشش پرشین گالوانیزه 0 0 02188461900 1400-08-29 14:08:55
نماپوشش پرشین گالوانیزه 0 0 02188461900 1400-08-25 12:18:26
قیمت ورق آهن

1

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-09 16:32:31
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 14:57:45
نماپوشش پرشین گالوانیزه 0 0 02188461900 1400-08-29 14:08:45
قیمت ورق آهن

0.88

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-09 16:31:02
قیمت ورق آهن

0.78

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-09 16:30:27
قیمت ورق آهن

0.58

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-09 16:29:51
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 14:57:28
ایستاتیم گالوانیزه 0 0 02172052 1400-09-01 15:06:11
ایستاتیم گالوانیزه 0 0 02172052 1400-09-01 15:05:58
ایران فرمینگ گالوانیزه 31600 09120414100 1400-08-29 14:11:55
ایران فرمینگ گالوانیزه 31600 09120414100 1400-08-29 14:11:33
مریم مظفریان گالوانیزه 0 0 02141537000 1400-08-08 15:22:13
قیمت ورق آهن

0.48

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-09 16:29:01
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 14:57:09
ایستاتیم گالوانیزه 0 0 02172052 1400-09-01 15:05:50
ایستاتیم گالوانیزه 0 0 02172052 1400-09-01 15:05:43
ایران فرمینگ گالوانیزه 32700 0 09120414100 1400-08-29 14:11:02
ایران فرمینگ گالوانیزه 32700 0 09120414100 1400-08-29 14:10:45
قیمت ورق آهن

1.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ایستاتیم گالوانیزه 0 0 02172052 1400-09-01 15:06:38
ایستاتیم گالوانیزه 0 0 02172052 1400-09-01 15:06:31
قیمت ورق آهن

1.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-09 16:23:54
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-08-25 14:52:30
آرتا فیدار اسپادانا گالوانیزه 0 0 03133655934 1400-08-22 14:15:26
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8910 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8850 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8910 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8850 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8850 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8910 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

1.25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-09 16:23:14
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-09 16:22:41
آرتا فیدار اسپادانا گالوانیزه 0 0 03133655934 1400-08-22 14:15:15
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-07-25 11:55:04
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9160 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9100 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9010 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8950 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9100 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9160 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9010 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8950 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8950 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9010 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9100 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9160 02188945129 1398-01-29 06:00:00
اهن جهان گالوانیزه 3880 0 02166671109 1397-02-15 12:36:58
قیمت ورق آهن

1

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-09 16:22:05
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-09 16:21:27
نماپوشش پرشین گالوانیزه 0 0 02188461900 1400-08-25 12:18:05
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 14:04:20
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 14:04:12
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8980 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9060 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8920 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9060 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8980 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8920 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9060 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8980 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8920 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.9

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-09 16:20:44
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-09 16:20:07
عامری گالوانیزه 0 0 02188832680 1400-09-03 15:20:54
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 14:04:01
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 14:03:51
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8910 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8850 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8860 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8800 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8910 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8850 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8860 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8800 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8860 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8910 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8850 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8800 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-09 16:19:17
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-09 16:18:39
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 14:03:38
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 14:03:32
نماپوشش پرشین گالوانیزه 0 0 02188461900 1400-07-22 11:51:25
شرکت شکوه گستر مهراد گالوانیزه 0 0 02174236000 1400-07-18 15:07:42
سجودی گالوانیزه 23300 0 09193510051 1399-09-03 19:43:22
سامانه آهن گالوانیزه 25100 0 02188949525 1399-08-29 17:24:49
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9060 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8910 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8850 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9060 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8910 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8850 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9060 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8910 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8850 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.7

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-09 16:17:56
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-09 16:16:50
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 14:03:20
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 14:03:14
شرکت شکوه گستر مهراد گالوانیزه 0 0 02174236000 1400-07-18 15:07:28
سامانه آهن گالوانیزه 0 29200 02188949525 1399-08-15 18:13:02
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8850 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9020 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9080 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9080 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9080 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8850 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9020 02188945129 1398-01-29 06:00:00
ورق رنجبر گالوانیزه 3930 0 02166675889 1396-12-06 09:37:04
ورق رنجبر گالوانیزه 3930 0 02166675889 1396-12-06 09:35:47
ورق رنجبر گالوانیزه 3930 0 02166675889 1396-12-06 09:35:45
ورق رنجبر گالوانیزه 3930 0 02166675889 1396-12-06 09:35:45
ورق رنجبر گالوانیزه 3930 0 02166675889 1396-12-06 09:35:42
ورق رنجبر گالوانیزه 3930 0 02166675889 1396-12-06 09:35:26
قیمت ورق آهن

0.6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-09 16:15:55
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-09 16:15:18
نماپوشش پرشین گالوانیزه 0 0 02188461900 1400-09-01 13:19:19
آرتا فیدار اسپادانا گالوانیزه 0 0 03133655934 1400-08-22 14:15:03
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 14:03:03
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 14:02:56
بهاران گالوانیزه 4300 0 02166142769 1398-04-24 20:06:16
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ گالوانیزه 8400 0 02166672957 1398-04-23 00:35:07
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9560 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9500 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9710 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9620 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9620 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9500 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9560 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.55

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-09 16:14:43
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-09 16:13:15
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 16:09:39
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 14:02:45
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 14:02:39
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10085 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9875 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10170 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9960 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9875 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9960 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-09 16:12:29
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-09 16:10:50
ایستاتیم گالوانیزه 0 0 02172052 1400-09-01 15:07:49
ایستاتیم گالوانیزه 0 0 02172052 1400-09-01 15:07:40
آرتا فیدار اسپادانا گالوانیزه 0 0 03133655934 1400-08-22 14:14:56
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 14:02:27
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 14:02:20
نماپوشش پرشین گالوانیزه 0 0 02188461900 1400-07-25 11:57:36
فولاد تجارت سیوان گالوانیزه 0 0 02133566156 1400-07-21 15:26:14
سجودی گالوانیزه 29500 0 09193510051 1399-09-23 21:14:55
سجودی گالوانیزه 238000 0 09193510051 1399-09-11 22:39:09
سجودی گالوانیزه 29000 0 09193510051 1399-08-24 23:01:34
پیشرو صنعت گالوانیزه 101000 0 02145306 1398-10-18 16:40:30
اهن الات حاج محمدی گالوانیزه 30000 0 02166292950 1398-07-24 17:17:01
اهن الات نامدار ودارا گالوانیزه 8000 0 09201140382 1398-07-21 18:08:26
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10310 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10250 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10460 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10550 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10310 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10250 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10460 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.45

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-09 16:10:06
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-09 16:09:30
عامری گالوانیزه 0 0 02188832680 1400-09-08 15:51:14
عامری گالوانیزه 0 0 02188832680 1400-09-08 15:50:23
عامری گالوانیزه 0 0 02188832680 1400-09-03 15:15:42
عامری گالوانیزه 0 0 02188832680 1400-09-03 15:15:35
ایستاتیم گالوانیزه 0 0 02172052 1400-09-01 15:07:28
ایستاتیم گالوانیزه 0 0 02172052 1400-09-01 15:07:19
نماپوشش پرشین گالوانیزه 0 0 02188461900 1400-09-01 13:19:09
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 14:02:07
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 14:01:57
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ گالوانیزه 9900 0 02166672957 1398-05-27 19:37:23
آهن البرز گالوانیزه 9600 0 02166315701 1398-05-23 15:07:15
اهن الات حاج محمدی گالوانیزه 9550 0 02166292950 1398-05-22 22:57:35
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10710 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10500 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10560 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10600 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10500 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10560 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10600 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-09 16:08:34
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-09 16:06:29
عامری گالوانیزه 0 0 02188832680 1400-09-08 15:49:38
عامری گالوانیزه 0 0 02188832680 1400-09-08 15:48:50
عامری گالوانیزه 0 0 02188832680 1400-09-03 15:15:17
ایستاتیم گالوانیزه 0 0 02172052 1400-09-01 15:07:04
ایستاتیم گالوانیزه 0 0 02172052 1400-09-01 15:06:54
نماپوشش پرشین گالوانیزه 0 0 02188461900 1400-09-01 13:19:01
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 14:01:43
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 14:01:35
نماپوشش پرشین گالوانیزه 0 0 02188461900 1400-07-18 15:12:32
صنايع فولاد سام گالوانیزه 4380 0 02166675600 1396-11-30 10:22:21
قیمت ورق آهن

1.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
عامری گالوانیزه 0 0 02188832680 1400-09-08 15:57:51
عامری گالوانیزه 0 0 02188832680 1400-09-08 15:55:28
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:56:25
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:56:18
عامری گالوانیزه 0 0 02188832680 1400-09-03 15:18:43
عامری گالوانیزه 0 0 02188832680 1400-09-01 13:13:33
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 14:00:53
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 14:00:47
بزرگ مهر فولاد گالوانیزه 0 0 09371798987 1400-07-17 12:35:41
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8720 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8890 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8650 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8640 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8550 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8650 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8640 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8550 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 34540 02188945129 1398-01-29 06:00:00
مجید گالوانیزه 8600 0 09363430601 1397-12-20 10:03:32
مجید گالوانیزه 8540 0 09363430601 1397-12-20 10:02:01
اهن لک گالوانیزه 3820 0 02166674262 1396-12-07 21:10:08
قیمت ورق آهن

2

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
عامری گالوانیزه 0 0 02188832680 1400-09-08 15:54:37
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:56:53
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:56:44
عامری گالوانیزه 0 0 02188832680 1400-09-03 15:18:56
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 14:01:15
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 14:01:08
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8850 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8840 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8750 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8940 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8940 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8840 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8750 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8850 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 33740 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 33740 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 34140 02188945129 1398-01-29 06:00:00
مجید گالوانیزه 8800 0 09363430601 1397-12-20 10:02:18
اهن لک گالوانیزه 3900 0 02166674262 1396-12-07 21:08:58
اهن لک گالوانیزه 3880 0 02166674262 1396-12-07 21:07:46
قیمت ورق آهن

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
عامری گالوانیزه 0 0 02188832680 1400-09-08 15:53:46
عامری گالوانیزه 0 0 02188832680 1400-09-08 15:52:57
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:48:34
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:48:26
عامری گالوانیزه 0 0 02188832680 1400-09-03 15:17:38
عامری گالوانیزه 0 0 02188832680 1400-09-03 15:17:33
حامی تجارت فولاد ایرانیان گالوانیزه 32400 0 02155012554 1400-09-03 11:40:57
ایستاتیم گالوانیزه 0 0 02172052 1400-09-01 15:02:36
ایستاتیم گالوانیزه 0 0 02172052 1400-09-01 15:02:31
الغدیر پارس گالوانیزه 0 0 02155228300 1400-08-30 11:32:10
توس ارگ یکتا گالوانیزه 0 0 05137660660 1400-08-29 16:14:26
محمد محمدی گالوانیزه 0 0 02188782886 1400-08-26 14:49:18
محمد محمدی گالوانیزه 0 0 02188782886 1400-08-26 14:49:12
ایران فرمینگ گالوانیزه 32500 0 09120414100 1400-08-22 15:03:50
ایران فرمینگ گالوانیزه 32500 0 09120414100 1400-08-22 15:03:42
آرتا فیدار اسپادانا گالوانیزه 0 0 03133655934 1400-08-22 14:13:48
آرتا فیدار اسپادانا گالوانیزه 0 0 03133655934 1400-08-22 14:13:41
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 13:58:50
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 13:58:30
هنر و سرگرمی گالوانیزه 31100 0 02188942500 1400-07-21 12:06:08
هنر و سرگرمی گالوانیزه 31100 0 02188942500 1400-07-21 12:05:59
پیشرو فولاد داتیس گالوانیزه 0 0 02126653580 1400-07-18 15:39:17
پیشرو فولاد داتیس گالوانیزه 0 0 02126653580 1400-07-18 15:39:05
شرکت شکوه گستر مهراد گالوانیزه 0 0 02174236000 1400-07-18 15:08:12
سجودی گالوانیزه 24400 0 09193510051 1399-09-16 18:43:12
سجودی گالوانیزه 25700 0 09193510051 1399-09-03 19:10:42
سامانه آهن گالوانیزه 27400 0 02188949525 1399-08-29 17:21:35
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10040 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10190 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10100 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 32140 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 38940 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 38640 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10040 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10000 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10190 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10100 02188945129 1398-01-29 06:00:00
اهن لک گالوانیزه 3930 0 02166674262 1396-12-07 21:06:13
قیمت ورق آهن

0.45

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
عامری گالوانیزه 0 0 02188832680 1400-09-08 15:52:04
عامری گالوانیزه 0 0 02188832680 1400-09-03 15:17:22
ایستاتیم گالوانیزه 0 0 02172052 1400-09-01 15:02:20
ایستاتیم گالوانیزه 0 0 02172052 1400-09-01 15:02:12
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ گالوانیزه 9900 0 02166672957 1398-05-27 19:36:25
اهن الات حاج محمدی گالوانیزه 9000 0 02166292950 1398-05-22 22:59:00
آهن البرز گالوانیزه 9100 0 02166315701 1398-05-17 06:04:35
قیمت ورق آهن

1.25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:56:03
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:55:54
محمد محمدی گالوانیزه 0 0 02188782886 1400-08-26 14:50:50
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ گالوانیزه 7900 0 02166672957 1398-04-27 04:44:01
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8890 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8800 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8740 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8650 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8890 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8800 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8740 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8650 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 35240 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

1

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:53:06
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:52:58
عامری گالوانیزه 0 0 02188832680 1400-09-03 15:18:32
الغدیر پارس گالوانیزه 0 0 02155228300 1400-08-30 11:31:31
محمد محمدی گالوانیزه 0 0 02188782886 1400-08-26 14:50:37
محمد محمدی گالوانیزه 0 0 02188782886 1400-08-26 14:50:31
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 14:00:31
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 14:00:24
هنر و سرگرمی گالوانیزه 28600 0 02188942500 1400-07-21 12:10:05
هنر و سرگرمی گالوانیزه 28600 0 02188942500 1400-07-21 12:09:53
پیشرو فولاد داتیس گالوانیزه 0 0 02126653580 1400-07-18 15:41:18
پیشرو فولاد داتیس گالوانیزه 0 0 02126653580 1400-07-18 15:41:05
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8790 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8700 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8710 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8620 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8790 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8700 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8620 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8710 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 36340 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 35890 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 35840 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 35890 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 35840 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.9

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:52:34
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:49:49
محمد محمدی گالوانیزه 0 0 02188782886 1400-08-26 14:50:19
محمد محمدی گالوانیزه 0 0 02188782886 1400-08-26 14:50:11
آرتا فیدار اسپادانا گالوانیزه 0 0 03133655934 1400-08-22 14:14:35
آرتا فیدار اسپادانا گالوانیزه 0 0 03133655934 1400-08-22 14:14:28
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 14:00:08
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 14:00:01
توس ارگ یکتا گالوانیزه 0 0 05137660660 1400-07-21 15:57:18
هنر و سرگرمی گالوانیزه 28700 0 02188942500 1400-07-21 12:09:28
هنر و سرگرمی گالوانیزه 28700 0 02188942500 1400-07-21 12:09:12
پیشرو فولاد داتیس گالوانیزه 0 0 02126653580 1400-07-18 15:40:53
پیشرو فولاد داتیس گالوانیزه 0 0 02126653580 1400-07-18 15:40:45
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8640 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8550 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8590 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8500 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8640 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8550 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8590 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8500 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:49:36
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:49:31
عامری گالوانیزه 0 0 02188832680 1400-09-03 15:18:12
عامری گالوانیزه 0 0 02188832680 1400-09-03 15:18:07
نماپوشش پرشین گالوانیزه 0 0 02188461900 1400-09-01 13:19:35
محمد محمدی گالوانیزه 0 0 02188782886 1400-08-26 14:50:04
محمد محمدی گالوانیزه 0 0 02188782886 1400-08-26 14:49:58
ایران فرمینگ گالوانیزه 30200 0 09120414100 1400-08-22 15:05:44
ایران فرمینگ گالوانیزه 30200 0 09120414100 1400-08-22 15:05:35
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 13:59:49
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 13:59:43
هنر و سرگرمی گالوانیزه 28900 0 02188942500 1400-07-21 12:08:18
هنر و سرگرمی گالوانیزه 28900 0 02188942500 1400-07-21 12:08:08
پیشرو فولاد داتیس گالوانیزه 0 0 02126653580 1400-07-18 15:40:34
پیشرو فولاد داتیس گالوانیزه 0 0 02126653580 1400-07-18 15:40:23
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8640 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8550 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8700 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8790 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8790 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8700 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8640 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8550 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.7

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:49:10
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:49:02
عامری گالوانیزه 0 0 02188832680 1400-09-03 15:17:58
عامری گالوانیزه 0 0 02188832680 1400-09-03 15:17:53
محمد محمدی گالوانیزه 0 0 02188782886 1400-08-26 14:49:45
محمد محمدی گالوانیزه 0 0 02188782886 1400-08-26 14:49:39
ایران فرمینگ گالوانیزه 30500 0 09120414100 1400-08-22 15:05:08
ایران فرمینگ گالوانیزه 31000 09120414100 1400-08-22 15:04:53
آرتا فیدار اسپادانا گالوانیزه 0 0 03133655934 1400-08-22 14:14:20
آرتا فیدار اسپادانا گالوانیزه 0 0 03133655934 1400-08-22 14:14:15
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 13:59:34
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 13:59:27
هنر و سرگرمی گالوانیزه 29000 0 02188942500 1400-07-21 12:07:39
هنر و سرگرمی گالوانیزه 29100 0 02188942500 1400-07-21 12:07:20
پیشرو فولاد داتیس گالوانیزه 0 0 02126653580 1400-07-18 15:40:09
پیشرو فولاد داتیس گالوانیزه 0 0 02126653580 1400-07-18 15:40:00
سامانه آهن گالوانیزه 0 28700 02188949525 1399-08-15 18:13:37
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8640 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8550 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8810 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8710 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 37540 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8810 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8640 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8550 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8710 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:48:51
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:48:45
الغدیر پارس گالوانیزه 0 0 02155228300 1400-08-30 11:31:56
الغدیر پارس گالوانیزه 0 0 02155228300 1400-08-30 11:31:15
توس ارگ یکتا گالوانیزه 0 0 05137660660 1400-08-29 16:14:35
محمد محمدی گالوانیزه 0 0 02188782886 1400-08-26 14:49:30
محمد محمدی گالوانیزه 0 0 02188782886 1400-08-26 14:49:25
ایران فرمینگ گالوانیزه 31500 0 09120414100 1400-08-22 15:04:20
ایران فرمینگ گالوانیزه 31500 09120414100 1400-08-22 15:04:13
آرتا فیدار اسپادانا گالوانیزه 0 0 03133655934 1400-08-22 14:14:05
آرتا فیدار اسپادانا گالوانیزه 0 0 03133655934 1400-08-22 14:13:59
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 13:59:09
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 13:59:02
هنر و سرگرمی گالوانیزه 29600 0 02188942500 1400-07-21 12:06:48
هنر و سرگرمی گالوانیزه 29600 0 02188942500 1400-07-21 12:06:35
پیشرو فولاد داتیس گالوانیزه 0 0 02126653580 1400-07-18 15:39:46
پیشرو فولاد داتیس گالوانیزه 0 0 02126653580 1400-07-18 15:39:36
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9290 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9200 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9350 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9260 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 38540 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9290 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9200 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9350 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9260 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:48:11
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-09-03 15:48:01
ایستاتیم گالوانیزه 0 0 02172052 1400-09-01 15:02:05
ایستاتیم گالوانیزه 0 0 02172052 1400-09-01 15:01:57
الغدیر پارس گالوانیزه 0 0 02155228300 1400-08-30 11:30:53
محمد محمدی گالوانیزه 0 0 02188782886 1400-08-26 14:49:02
محمد محمدی گالوانیزه 0 0 02188782886 1400-08-26 14:48:56
ایران فرمینگ گالوانیزه 34500 0 09120414100 1400-08-22 15:03:30
ایران فرمینگ گالوانیزه 34500 0 09120414100 1400-08-22 15:03:23
آرتا فیدار اسپادانا گالوانیزه 0 0 03133655934 1400-08-22 14:13:29
آرتا فیدار اسپادانا گالوانیزه 0 0 03133655934 1400-08-22 14:13:22
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 13:58:11
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 03133694190 1400-08-10 13:57:58
فولاد برش حدید گالوانیزه 0 0 09131034582 1400-07-27 11:47:43
هنر و سرگرمی گالوانیزه 32700 0 02188942500 1400-07-21 12:05:37
هنر و سرگرمی گالوانیزه 32700 0 02188942500 1400-07-21 12:05:28
نماپوشش پرشین گالوانیزه 0 0 02188461900 1400-07-18 15:15:17
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10600 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10700 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10770 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 42040 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 41040 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10600 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10700 02188945129 1398-01-29 06:00:00
اهن لک گالوانیزه 4300 0 02166674262 1396-12-07 09:39:27
قیمت ورق آهن

0.55

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
شرکت سینا کابین همدان گالوانیزه 101500 0 08134586221 1398-02-31 18:54:37
قیمت ورق آهن

0.3

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان رنگی 0 44540 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 45540 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ارمغان فولاد اصفهان روغنی 29600 0 03133377306 1400-09-04 11:37:21
آهن الات مبین روغنی 0 0 02144400422 1400-08-27 10:32:58
ارمغان فولاد اصفهان روغنی 0 0 03133377306 1400-08-26 15:16:56
مجتبی ترک روغنی 0 0 02144400422 1400-08-11 15:39:56
استیل هورمزد روغنی 0 0 09126010787 1400-07-21 15:23:52
قیمت ورق آهن

0.18

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
پرشین متال رنگی 0 0 02126713263 1400-09-03 11:41:56
شرکت شکوه گستر مهراد رنگی 0 0 02174236000 1400-08-29 12:01:53
آهن آلات امیری رنگی 100 0 000 1399-07-10 18:21:46
آهن آلات حیدریان رنگی 0 19400 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 19400 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 20800 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 20530 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 19400 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 19400 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 19650 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 19650 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 21050 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 19650 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 19650 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.47

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نماپوشش پرشین رنگی 0 0 02188461900 1400-09-01 13:18:27
نماپوشش پرشین رنگی 0 0 02188461900 1400-09-01 13:18:13
شرکت شکوه گستر مهراد رنگی 0 0 02174236000 1400-08-29 12:02:33
شرکت شکوه گستر مهراد رنگی 0 0 02174236000 1400-08-29 12:02:21
آهن الات مبین رنگی 0 0 02144400422 1400-08-27 10:35:41
آهن الات مبین رنگی 0 0 02144400422 1400-08-27 10:35:25
آهن الات مبین رنگی 0 0 02144400422 1400-08-27 10:35:10
آهن الات مبین رنگی 0 0 02144400422 1400-08-27 10:34:54
آهن الات مبین رنگی 0 0 02144400422 1400-08-27 10:34:42
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ رنگی 15000 0 02166672957 1398-05-27 20:50:05
آهن البرز رنگی 13500 0 02166315701 1398-05-15 14:44:44
برشکاری سعید عسگری رنگی 10200 0 02166315103 1398-05-12 03:49:02
آهن آلات حیدریان رنگی 0 11950 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12300 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 11800 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12800 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12900 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 11700 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 13900 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12500 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12050 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 11950 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 14150 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12200 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12750 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12300 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12200 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12300 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12050 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 13050 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 11950 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
استیل هورمزد روغنی 0 0 09126010787 1400-08-29 15:50:15
استیل هورمزد روغنی 0 0 09126010787 1400-08-29 15:50:04
ارمغان فولاد اصفهان روغنی 0 0 03133377306 1400-08-26 15:16:44
ارمغان فولاد اصفهان روغنی 0 0 03133377306 1400-08-26 15:16:33
مجتبی ترک روغنی 0 0 02144400422 1400-08-11 15:40:21
استیل هورمزد روغنی 0 0 09126010787 1400-07-27 13:33:40
مریم مظفریان روغنی 0 0 02141537000 1400-07-18 16:07:47
قیمت ورق آهن

1

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن الات مبین روغنی 0 0 02144400422 1400-08-27 10:34:08
مجتبی ترک روغنی 0 0 02144400422 1400-08-11 15:45:13
قیمت ورق آهن

0.9

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن الات مبین روغنی 0 0 02144400422 1400-08-27 10:33:52
مجتبی ترک روغنی 0 0 02144400422 1400-08-11 15:41:14
قیمت ورق آهن

0.8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن الات مبین روغنی 0 0 02144400422 1400-08-27 10:33:38
مجتبی ترک روغنی 0 0 02144400422 1400-08-11 15:41:00
قیمت ورق آهن

0.7

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن الات مبین روغنی 0 0 02144400422 1400-08-27 10:33:23
آهن الات مبین روغنی 0 0 02144400422 1400-08-27 10:33:08
مجتبی ترک روغنی 0 0 02144400422 1400-08-11 15:40:44
مجتبی ترک روغنی 0 0 02144400422 1400-08-11 15:40:35
قیمت ورق آهن

0.3

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
پرشین متال رنگی 0 0 02126713263 1400-08-16 11:02:35
سجودی رنگی 36000 0 09193510051 1399-09-23 23:02:01
آهن آلات حیدریان رنگی 0 16700 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 16950 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

15

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 6750 0 09201140382 1398-09-20 20:14:04
قیمت ورق آهن

5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
پیشرو صنعت آلیاژی 26800 0 02145306 1398-09-16 16:03:46
قیمت ورق آهن

0.25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ رنگی 15000 0 02166672957 1398-05-27 19:37:48
آهن البرز رنگی 13700 0 02166315701 1398-05-23 15:07:47
آهن آلات حیدریان رنگی 0 18000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 17400 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 18050 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 20600 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 18250 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 17650 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 20850 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 18050 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 6300 0 09201140382 1398-05-15 23:21:09
قیمت ورق آهن

10

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 5550 5550 02166672957 1398-04-29 23:06:40
آهن آلات رنجبر سیاه 5900 0 66672184 1398-04-29 06:30:46
اهن الات عزیز زاده سیاه 0 6750 02166672047 1398-04-23 17:30:15
قیمت ورق آهن

20

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن الات میران صنعت سیاه 5700 0 02166674482 1398-04-22 19:14:16
قیمت ورق آهن

0.6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ایستاتیم گالوانیزه 0 0 02172052 1400-09-01 15:01:38
فولاد تجارت سیوان گالوانیزه 0 0 02133566268 1400-08-30 11:49:29
آهن الات ممقانی گالوانیزه 0 0 02166815888 1400-07-26 10:39:37
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12290 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12290 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12290 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12290 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ایستاتیم گالوانیزه 0 0 02172052 1400-09-01 15:01:18
ایستاتیم گالوانیزه 0 0 02172052 1400-09-01 15:01:13
شرکت شکوه گستر مهراد گالوانیزه 0 0 02174236000 1400-08-29 12:02:59
نماپوشش پرشین گالوانیزه 0 0 02188461900 1400-08-25 12:16:43
آهن الات ممقانی گالوانیزه 0 0 02166815888 1400-08-25 11:59:50
هنر و سرگرمی گالوانیزه 0 0 02188942500 1400-08-18 15:39:31
هنر و سرگرمی گالوانیزه 0 0 02188942500 1400-08-18 15:39:20
اهن الات حاج محمدی گالوانیزه 25000 0 02166292950 1400-07-08 10:17:13
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8370 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8370 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12220 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12812 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12220 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12220 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12220 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12812 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12220 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12220 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8370 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8370 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ایستاتیم گالوانیزه 0 0 02172052 1400-09-01 15:01:01
ایستاتیم گالوانیزه 0 0 02172052 1400-09-01 15:00:50
سجودی گالوانیزه 33000 0 09193510051 1399-08-24 23:00:46
آهن آلات حیدریان روغنی 0 9120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 14220 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 14220 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 14480 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 14220 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 14220 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 14480 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 9120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

1

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد تجارت سیوان گالوانیزه 0 0 02133566268 1400-08-30 11:49:48
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.7

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد تجارت سیوان گالوانیزه 0 0 02133566268 1400-08-30 11:49:38
آهن نوروزی گالوانیزه 7900 0 02166313185 1398-05-06 00:19:56
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12270 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12270 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12270 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 12270 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سامانه آهن گالوانیزه 25 26 02188949525 1400-02-28 10:53:11
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

2

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد متین گالوانیزه 0 26000 02166674499 1399-07-02 01:14:51
آهن آلات حیدریان روغنی 0 6920 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 6920 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5630 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6230 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6200 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6280 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6200 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6200 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6200 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6200 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6200 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6150 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6350 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5920 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6160 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6020 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6150 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6350 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6150 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6350 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6350 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6150 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6350 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6350 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6350 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 5630 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6180 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 6920 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 6920 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6320 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6180 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6320 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6320 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6320 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6150 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6150 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6320 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6350 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6150 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

15

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6480 02188945129 1398-02-09 14:30:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6410 02188945129 1398-02-09 14:30:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6160 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6330 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6190 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6140 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6190 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6210 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6140 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6330 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6190 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6140 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6180 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6180 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6250 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6220 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6220 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6430 02188945129 1398-01-25 06:00:00
آهن امروز سیاه 0 6430 09101303206 1398-01-24 06:00:00
آهن امروز سیاه 0 6060 09101303206 1398-01-20 06:00:00
آهن امروز سیاه 0 6060 09101303206 1398-01-19 06:00:00
قیمت ورق آهن

عرض 1500

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6480 02188945129 1398-02-09 14:30:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6410 02188945129 1398-02-09 14:30:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6480 02188945129 1398-02-09 14:30:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6480 02188945129 1398-02-09 14:30:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6410 02188945129 1398-02-09 14:30:00
قیمت ورق آهن

12

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6480 02188945129 1398-02-09 14:30:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6450 02188945129 1398-02-09 14:30:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6410 02188945129 1398-02-09 14:30:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6090 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6300 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6170 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6160 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6190 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6160 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6190 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6300 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6170 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6090 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6170 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6170 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6130 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6200 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

1500*3000

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6450 02188945129 1398-02-09 14:30:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6450 02188945129 1398-02-09 14:30:00
قیمت ورق آهن

10

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6450 02188945129 1398-02-09 14:30:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6480 02188945129 1398-02-09 14:30:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6300 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6170 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6090 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6160 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6190 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6160 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6190 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6090 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6300 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6170 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6170 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6270 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6130 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6200 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6170 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

1.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

1.25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.9

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7180 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6360 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6360 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6340 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6330 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6330 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6340 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6360 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6360 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6360 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6360 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6130 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6250 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6250 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6350 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6280 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6260 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6250 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6250 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6260 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6280 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6280 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6280 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6280 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6280 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6350 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6260 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6280 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6280 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6280 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6280 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6280 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6250 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6250 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6260 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6280 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6300 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6300 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6300 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6300 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6310 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6230 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6280 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6270 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6290 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6000 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6280 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6290 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6300 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6280 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6260 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6250 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6250 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6260 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6270 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6270 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6270 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6270 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6270 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6270 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6280 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6270 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6280 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6280 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6290 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6300 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6300 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6290 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6300 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6300 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6310 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6310 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6300 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

3

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6250 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6240 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6230 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6250 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6240 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6250 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6250 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6250 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6190 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6260 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6250 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6250 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6250 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6130 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6260 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6270 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6250 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6270 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6260 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6270 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6270 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6270 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6210 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6280 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6280 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6210 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6270 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6270 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6270 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6250 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6270 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6260 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6250 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6260 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6270 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

2.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6210 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6330 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6330 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6170 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6300 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6090 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6160 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6190 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6160 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6190 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6170 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6300 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6090 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6270 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6170 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6130 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6200 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6170 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6170 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6300 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6090 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6160 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6190 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6190 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6160 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6170 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6300 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6090 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6170 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6170 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6130 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان سیاه 0 6200 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.3

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري رنگی 40 40 09121542938 1400-07-21 06:42:25
قیمت ورق آهن

0.45

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
پیشرو صنعت گالوانیزه 93000 0 02145306 1398-09-10 23:06:49
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ گالوانیزه 9900 0 02166672957 1398-05-27 19:36:46
اهن الات حاج محمدی گالوانیزه 7300 0 02166292950 1398-05-22 22:59:05
آهن البرز گالوانیزه 9300 0 02166315701 1398-05-17 06:04:41
قیمت ورق آهن

1.25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري گالوانیزه 7000 0 09121542938 1398-07-28 03:17:29
قیمت ورق آهن

0.55

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري گالوانیزه 8000 0 09121542938 1398-07-28 03:01:55
روزبهی گالوانیزه 88000 0 09123550685 1398-07-26 14:36:01
قیمت ورق آهن

35

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری سیاه 1200 0 000 1400-07-12 09:58:12
آهن آلات نوري سیاه 5570 0 09121542938 1398-06-23 21:03:41
اهن الات نامدار ودارا سیاه 7100 0 09201140382 1398-05-15 23:30:49
قیمت ورق آهن

20

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 8350 0 09201140382 1398-05-15 23:31:11
آهن البرز سیاه 6400 0 02166315701 1398-05-15 14:47:46
قیمت ورق آهن

30

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن البرز سیاه 6600 0 02166315701 1398-05-15 14:47:55
اهن الات نامدار ودارا سیاه 7200 0 09201140382 1398-05-13 22:10:49
قیمت ورق آهن

25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 7200 0 09201140382 1398-05-13 22:12:47
قیمت ورق آهن

45

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 7250 0 09201140382 1398-05-13 22:12:30
قیمت ورق آهن

40

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 7000 0 09201140382 1398-04-24 22:03:12
قیمت ورق آهن

6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد فورج آلیاژی 4200 0 02166674656 1396-12-05 11:32:24
پیشرو صنعت آلیاژی 5000 0 02145306 1396-11-30 11:29:39
قیمت ورق آهن

10

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سدید فولادنما ایرانیان آلیاژی 4600 0 66672354 1396-11-28 10:09:46
قیمت ورق آهن

8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد آساب آلیاژی 4500 0 02166673234 1396-11-28 09:37:29
قیمت ورق آهن

0.4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري روغنی 29000 0 09121542938 1399-09-10 22:41:35
قیمت ورق آهن

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا روغنی 7350 0 09201140382 1398-05-15 23:28:25
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8220 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8220 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8220 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 8220 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.9

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا روغنی 6850 0 09201140382 1398-05-15 23:28:19
اهن الات نامدار ودارا روغنی 6800 0 09201140382 1398-05-15 23:27:44
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

1.25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا روغنی 6850 0 09201140382 1398-05-15 23:28:13
اهن الات نامدار ودارا روغنی 6850 0 09201140382 1398-05-15 23:27:33
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
برشکاری ابراهیمی روغنی 3350 0 02155508981 1396-11-16 11:17:39
قیمت ورق آهن

0.6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا روغنی 7300 0 09201140382 1398-05-15 23:28:06
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.7

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا روغنی 69000 0 09201140382 1398-05-15 23:28:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا روغنی 6850 0 09201140382 1398-05-15 23:27:54
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

1.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا روغنی 6850 0 09201140382 1398-05-15 23:27:26
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

2

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
برشکاری ستینه سیاه 63800 0 02155533112 1398-04-06 01:59:12
آهن آلات حیدریان روغنی 0 6870 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 6870 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 6870 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 6870 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

1

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان روغنی 0 7120 02188945129 1398-01-29 06:00:00
برشکاری عیوض خانی روغنی 3300 0 02166672131 1396-11-29 09:45:09
قیمت ورق آهن

2

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 5980 0 02166672957 1398-04-29 23:03:29
قیمت ورق آهن

5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 0 5900 02166672957 1398-04-20 01:49:32
قیمت ورق آهن

4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن پاسارگاد سیاه 6500 6200 02166243199 1398-04-12 20:53:07
قیمت ورق آهن

12

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 4260 09201140382 1397-10-30 13:36:05
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 4250 09201140382 1397-10-30 13:36:04
قیمت ورق آهن

8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 4270 09201140382 1397-10-30 13:36:04
قیمت ورق آهن

0.9

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8590 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8640 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8550 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8500 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8500 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8640 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8550 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8590 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10140 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10190 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10190 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10140 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10140 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10190 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10190 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 38640 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 32140 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 38940 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10690 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10690 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 10690 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 42040 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 41040 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.55

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9750 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9660 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9575 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9665 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9665 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9575 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9750 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9660 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

2

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8840 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8750 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8940 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8850 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8840 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8750 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8940 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8850 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 33740 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 33740 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 34140 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

1.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8740 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8650 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8550 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8550 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8740 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8650 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8640 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 34540 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

1.2

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8890 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8840 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8740 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8650 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8890 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8840 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8740 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8650 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

1

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8790 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8700 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8710 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8620 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8710 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8790 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8700 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8620 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 35890 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 35840 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 35890 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 35840 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 36340 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8790 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8700 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8640 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8550 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8550 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8700 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8640 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8790 02188945129 1398-01-29 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.7

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8640 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8550 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8960 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8720 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8640 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8550 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 8720 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 37540 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9290 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9200 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9350 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9260 02188945129 1398-02-02 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9290 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9200 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9350 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان گالوانیزه 0 9260 02188945129 1398-01-29 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 38540 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

1.25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان رنگی 0 35240 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن

0.3

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات حیدریان رنگی 0 44540 02188945129 1398-01-27 06:00:00
آهن آلات حیدریان رنگی 0 45540 02188945129 1398-01-27 06:00:00
قیمت ورق آهن