روزبهی


معرفی


430
23
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
بافق یزد
A3
12 متری
مشکی
16
روزبهی
0
115000
1399-09-18 21:36:24

کالا ها

میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
روزبهی
0
1770000
1399-10-04 14:44:56
میلگرد
14
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
14
روزبهی
0
114000
1399-09-18 21:36:36
میلگرد
16
بافق یزد
A3
12 متری
مشکی
16
روزبهی
0
115000
1399-09-18 21:36:24
قوطی و پروفیل
میلاد یزد
6
2
40*40
روزبهی
0
200000
1399-09-18 21:36:14
میلگرد
18
قزوین
A3
12 متری
مشکی
18
روزبهی
0
117000
1399-09-18 21:35:57


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 16:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 21:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 08:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 08:21:22