آهن آلات حیدریان


برای خرید تماس بگیرید


-9846
2675
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
آریا ذوب
10
آهن آلات حیدریان
4650
0
1398-02-02 14:01:18

کالا ها

تیرآهن
18
ذوب آهن
18
آهن آلات حیدریان
1030000
0
1398-01-25 12:34:12
تیرآهن
18
ذوب آهن
18
آهن آلات حیدریان
4370
0
1398-01-25 12:34:12
تیرآهن
16
ذوب آهن
16
آهن آلات حیدریان
4470
0
1398-01-25 12:34:12
تیرآهن
16
ذوب آهن
16
آهن آلات حیدریان
855000
0
1398-01-25 12:34:12
تیرآهن
16
ذوب آهن
16
آهن آلات حیدریان
880000
0
1398-01-25 12:34:12


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
4700
فایکو
10
1397-12-05 10:36:06
آهن امروز
0
5080
پرشین
10
1397-12-05 10:36:08
آهن امروز
0
4870
آناهیتا
10
1397-12-05 10:36:08
آهن امروز
0
4800
حسن رود
10
1397-12-05 10:36:09