آهن آلات حیدریان


برای خرید تماس بگیرید


-9846
2675
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
آریا ذوب
10
آهن آلات حیدریان
4650
0
1398-02-02 14:01:18

کالا ها

ورق
هفت الماس
1.25
آهن آلات حیدریان
9120
0
1398-02-10 02:13:12
ورق
هفت الماس
1
آهن آلات حیدریان
9170
0
1398-02-10 02:13:12
ورق
هفت الماس
0.8
آهن آلات حیدریان
9120
0
1398-02-10 02:13:12
ورق
فولاد مبارکه
15
عرض 1500
آهن آلات حیدریان
6480
0
1398-02-10 02:13:12
ورق
فولاد مبارکه
15
عرض 1500
آهن آلات حیدریان
6410
0
1398-02-10 02:13:12


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
4700
فایکو
10
1397-12-05 10:36:06
آهن امروز
0
5080
پرشین
10
1397-12-05 10:36:08
آهن امروز
0
4870
آناهیتا
10
1397-12-05 10:36:08
آهن امروز
0
4800
حسن رود
10
1397-12-05 10:36:09