اهن الات حاج محمدی


معرفی


935
385
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
روهینا دزفول
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات حاج محمدی
0
4100
1398-06-11 04:01:38

کالا ها

تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
اهن الات حاج محمدی
0
3000000
1400-07-08 10:20:02
میلگرد
16
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
15500
0
1400-07-08 10:19:50
میلگرد
18
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات حاج محمدی
15500
0
1400-07-08 10:19:45
میلگرد
12
بردسیرکرمان
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات حاج محمدی
15500
14800
1400-07-08 10:19:35
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
15500
1400-07-08 10:19:28


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
12
1397-12-05 08:21:19
فولاد گسترپارس
2135
2100
میانه
12
1396-09-13 21:37:37
بورس میلگرد
2140
0
میانه
12
1397-12-05 08:21:19
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
12
1397-12-05 08:21:22