اهن الات حاج محمدی


معرفی


935
385
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
6
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
6
اهن الات حاج محمدی
0
4200
1398-06-26 16:45:47

کالا ها

تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
اهن الات حاج محمدی
0
3000000
1400-07-08 10:20:02
میلگرد
16
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
15500
0
1400-07-08 10:19:50
میلگرد
18
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات حاج محمدی
15500
0
1400-07-08 10:19:45
میلگرد
12
بردسیرکرمان
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات حاج محمدی
15500
14800
1400-07-08 10:19:35
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
15500
1400-07-08 10:19:28


قیمت پیشنهادی

فولاد چلسی
3310
0
ملایر
6
1397-12-05 08:21:20
آهن آلات پناهی
4350
4350
فایکو
6
1398-04-16 21:25:49
میلگرد ضیایی
4250
4300
پرشین
6
1398-04-17 20:50:21
آسان فلز ایرانیان
5700
5620
ذوب آهن
6
1398-04-18 19:46:51