سامانه آهن


معرفی

نرخ آهن سعي مي كند تا بروز ترين و معتبر ترين قيمت هاي ميلگرد را در اختيار مشتريان قرار دهد. ما هرروز توسط كارشناسان فروش خود قيمت هاي بازار رصد ميكنيم و بهترين قيمت را براي شما نمايش ميدهيم. كارشناسان ما با بنگاه هاي فعال بازار در ارتباط بوده و مي توانند در سريع زمان ممكن نياز شمارا تامين كنند.. در نرخ آهن قيمت ميلگرد،ورق سياه،تيرآهن،نبشي و قوطي و پروفيل ارايه مي شود.


2330
276
0

کالا ها

ضایعات
ویژه
سامانه آهن
30
30
1400-03-29 08:36:50
لوله
10
اکراین
10
سامانه آهن
30
30
1400-03-29 08:35:49
ناودانی
18
فولاد تهران
ST52
6متری
18
سامانه آهن
30
30
1400-03-29 08:35:07
نبشی
12
شکفته یزد
نرمال
12
8
سامانه آهن
30
30
1400-03-29 08:34:32
ورق
اکسین
A516
12 متری
20
2.5
سامانه آهن
30
30
1400-03-29 08:34:01