اهن الات نامدار ودارا


معرفی

اينجانب ساليان متمادي در كار تجارت و صادرات و واردات بوده ام و از سال 1385 وارد بازار آهن شده ام و در مركز فروش تيرآهن و ميلگرد و ورق واقع در پاساژ ايران مشغول فعاليت بوده ام .. كالا را بصورت عمده از بورس كالا، كارخانجات ذوب آهن و مباركه تامين كرده و بدست مصرف كننده اصلي رسانده ام . از شركت هاي اصلي كه با آنان كاركرده ام :شركت آذران –شركت بهساز تجهيز آسيا (بتاكو) –شركت تهران گروه – شركت فولاد ستون سازه – شركت شارپ پي مشهد – شركت كوپال – شركت سايوان – شركت كاردانان شرق ... كه همگي در صنايع تخصصي جهت تجهيز كارخانجات و صنايع تخصصي فعاليت داشته اند.


4113
365
0

کالا ها

تیرآهن
14
اهواز
انبار تهران
14
اهن الات نامدار ودارا
13710
0
1399-10-15 20:50:46
تیرآهن
20
فایکو
انبار تهران
20
اهن الات نامدار ودارا
0
3210000
1399-10-15 20:50:27
تیرآهن
14
فایکو
انبار تهران
14
اهن الات نامدار ودارا
0
2080000
1399-10-15 20:50:14
تیرآهن
22
ذوب آهن
انبار تهران
22
اهن الات نامدار ودارا
0
4060000
1399-10-15 20:49:55
تیرآهن
27
ذوب آهن
انبار تهران
27
اهن الات نامدار ودارا
0
7430000
1399-10-15 20:49:14