اهن الات نامدار ودارا


برای خرید تماس بگیرید

اينجانب ساليان متمادي در كار تجارت و صادرات و واردات بوده ام و از سال 1385 وارد بازار آهن شده ام و در مركز فروش تيرآهن و ميلگرد و ورق واقع در پاساژ ايران مشغول فعاليت بوده ام .. كالا را بصورت عمده از بورس كالا، كارخانجات ذوب آهن و مباركه تامين كرده و بدست مصرف كننده اصلي رسانده ام . از شركت هاي اصلي كه با آنان كاركرده ام :شركت آذران –شركت بهساز تجهيز آسيا (بتاكو) –شركت تهران گروه – شركت فولاد ستون سازه – شركت شارپ پي مشهد – شركت كوپال – شركت سايوان – شركت كاردانان شرق ... كه همگي در صنايع تخصصي جهت تجهيز كارخانجات و صنايع تخصصي فعاليت داشته اند.


4119
365
0

کالا ها

تیرآهن
20
ذوب آهن
انبار تهران
20
اهن الات نامدار ودارا
0
3640000
1399-10-15 20:48:49
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
اهن الات نامدار ودارا
0
2160000
1399-10-15 20:48:35
تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
اهن الات نامدار ودارا
0
2670000
1399-10-15 20:48:24
تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
اهن الات نامدار ودارا
0
3150000
1399-10-15 20:48:09
تیرآهن
24
ذوب آهن
انبار تهران
24
اهن الات نامدار ودارا
0
6310000
1399-10-15 20:47:56