اهن الات نامدار ودارا


برای خرید تماس بگیرید

اينجانب ساليان متمادي در كار تجارت و صادرات و واردات بوده ام و از سال 1385 وارد بازار آهن شده ام و در مركز فروش تيرآهن و ميلگرد و ورق واقع در پاساژ ايران مشغول فعاليت بوده ام .. كالا را بصورت عمده از بورس كالا، كارخانجات ذوب آهن و مباركه تامين كرده و بدست مصرف كننده اصلي رسانده ام . از شركت هاي اصلي كه با آنان كاركرده ام :شركت آذران –شركت بهساز تجهيز آسيا (بتاكو) –شركت تهران گروه – شركت فولاد ستون سازه – شركت شارپ پي مشهد – شركت كوپال – شركت سايوان – شركت كاردانان شرق ... كه همگي در صنايع تخصصي جهت تجهيز كارخانجات و صنايع تخصصي فعاليت داشته اند.


4119
365
0

کالا ها

تیرآهن
36
کره
سنگین تن
36
اهن الات نامدار ودارا
0
11010
1397-12-05 08:21:21
تیرآهن
40
کره
سبک تن
40
اهن الات نامدار ودارا
0
9010
1397-12-05 08:21:21
تیرآهن
40
کره
سنگین تن
40
اهن الات نامدار ودارا
0
9010
1397-12-05 08:21:21
تیرآهن
50
کره
سبک تن
50
اهن الات نامدار ودارا
0
9010
1397-12-05 08:21:21
تیرآهن
50
کره
سنگین تن
50
اهن الات نامدار ودارا
0
9510
1397-12-05 08:21:21