اهن الات نامدار ودارا


برای خرید تماس بگیرید

اينجانب ساليان متمادي در كار تجارت و صادرات و واردات بوده ام و از سال 1385 وارد بازار آهن شده ام و در مركز فروش تيرآهن و ميلگرد و ورق واقع در پاساژ ايران مشغول فعاليت بوده ام .. كالا را بصورت عمده از بورس كالا، كارخانجات ذوب آهن و مباركه تامين كرده و بدست مصرف كننده اصلي رسانده ام . از شركت هاي اصلي كه با آنان كاركرده ام :شركت آذران –شركت بهساز تجهيز آسيا (بتاكو) –شركت تهران گروه – شركت فولاد ستون سازه – شركت شارپ پي مشهد – شركت كوپال – شركت سايوان – شركت كاردانان شرق ... كه همگي در صنايع تخصصي جهت تجهيز كارخانجات و صنايع تخصصي فعاليت داشته اند.


4119
365
0

کالا ها

تیرآهن
60
کره
سبک تن
60
اهن الات نامدار ودارا
0
9510
1397-12-05 08:21:21
تیرآهن
60
کره
سنگین تن
60
اهن الات نامدار ودارا
0
9510
1397-12-05 08:21:21
تیرآهن
33
کره
انبار تهران
33
اهن الات نامدار ودارا
0
9210
1397-12-05 08:21:21
ورق
کاویان
فابریک 6 متری
10
1.5
اهن الات نامدار ودارا
3780
5
1397-10-25 13:34:05
ورق
کاویان
فابریک 6 متری
12
1.5
اهن الات نامدار ودارا
3780
5
1397-10-25 13:34:05