آهن آلات جاوید


برای خرید تماس بگیرید


0
20
0

کالا ها

میلگرد
20
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
20
آهن آلات جاوید
0
9400
1399-05-22 18:53:41
تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
آهن آلات جاوید
0
2480000
1399-04-24 15:18:22
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
آهن آلات جاوید
2380000
2380000
1399-04-24 15:18:10
میلگرد
12
سیرجان
A3
12 متری
مشکی
12
آهن آلات جاوید
0
10200
1399-04-24 15:17:34
میلگرد
18
میانه
A3
12 متری
مشکی
18
آهن آلات جاوید
10200
0
1399-04-24 15:17:26