اهن الات حاج محمدی


معرفی


945
390
0

کالا ها

میلگرد
12
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات حاج محمدی
0
15600
1400-07-08 10:16:42
تیرآهن
14
بناب
انبار تهران
14
اهن الات حاج محمدی
2500000
1000
1400-07-08 10:16:35
تیرآهن
16
یزد
انبار تهران
16
اهن الات حاج محمدی
0
2500000
1400-07-08 10:16:18
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
اهن الات حاج محمدی
0
2670000
1400-07-08 10:16:00
تیرآهن
16
کرمانشاه
انبار تهران
16
اهن الات حاج محمدی
0
2500000
1400-07-08 10:15:47