اهن الات حاج محمدی


معرفی


945
390
0

کالا ها

تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
اهن الات حاج محمدی
0
3100000
1400-07-08 10:15:34
نبشی
4
ناب تبریز
6 متری
4
4
اهن الات حاج محمدی
0
16000
1400-07-08 10:15:11
ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
4
1
اهن الات حاج محمدی
0
21500
1400-07-07 09:55:49
میلگرد
8
شاهین بناب
A3
12 متری
مشکی
8
اهن الات حاج محمدی
0
15300
1400-07-07 09:55:39
میلگرد
16
شاهین بناب
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
15100
1400-07-07 09:55:32