اهن الات حاج محمدی


معرفی


945
390
0

کالا ها

تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
اهن الات حاج محمدی
0
2000000
1400-07-07 09:55:13
قوطی و پروفیل
کیان پرشیا
6
2
*
اهن الات حاج محمدی
0
25500
1400-07-07 09:55:00
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
اهن الات حاج محمدی
14800
0
1400-07-06 10:02:39
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
14800
1400-07-06 10:02:33
ورق
مبارکه
ST12
2 متری برشی
1.25
1.25
اهن الات حاج محمدی
0
19000
1400-07-06 10:02:28